-Dette gir oss ingen mulighet til å oppnå de vedtatte måla om økt matproduksjon i landbruksmeldinga. Landbruket er en vesentlig del av norsk Landbrukets kostnadsnivå følger oljenasjonen Norge, mens inntektsmulighetene på produktene er sterkt påvirket av prisnivået i landene rundt oss. Vi er derfor avhengige av tilskudd fra staten, på lik linje som for eksempel Hurtigruten, står det videre i brevet, hvor Åfjord Bondelag spør hvorfor Norge ikke har fokus på å brødfø sin egen befolkning.

-Vi ser en faretruende utvikling i norsk landbruk. Mindre areal i produksjon, produksjonen per innbygger går ned og selvforsyningen er under 50 prosent! Økte inntektsmuligheter er avgjørende for at vi skal kunne produsere mer mat til den norske forbrukeren. Vi vil produsere mat til den norske forbrukeren, men: det må lønne seg å produsere mat i Norge, avsluttes det i brevet.