Advarte mot endringer i markedsregulering

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Svekking av markedsbalansering vil gi bonden lavere pris og mindre innflytelse innen områder som dyrevelferd og klima. Det sa den kanadiske melkebondetoppen Yves Leduc da han besøkte Norge.

Kanadiske Yves Leduc møtte statssekretær Terje Halleland (Frp) til diskusjon om markedsregulering av melk. Foto: Anne C. Wangberg

Yves Leduc, næringspolitisk direktør i den kanadiske melkebondeorganisasjonen Dairy Farmers of Canada, var invitert av Norges Bondelag for å dele sine erfaringer om markedsbalansering av melk og hva en mulig svekkelse av prisreguleringen her i landet kan føre til. Fra regjeringen stilte statssekretær Terje Halleland fra Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringen har gitt uttrykk for at de ønsker å gjøre markedsreguleringen mer uavhengig av samvirkene. I dag er Tine markedsregulator for melk, noe som skal sikre riktig pris til bøndene og mottaksplikt over hele landet. 

Frp ønsker å ha mer fokus på forbrukerne og de ser på ulike muligheter til å overlate mer til markedet. På spørsmål fra salen om å utdype dette viste Halleland til den kommende landbruksmeldingen som er ventet i løpet av høsten.

Billigst ikke best

Kandiske Leduc advarter mot å lempe på prisreguleringen og mente forbrukersporet ikke nødvendigvis vil gi mer produksjon og bedre pris ut til forbruker. Han viste blant annet til New Zealand der melken er dyrere enn i Canada, men bøndene får mindre enn de kanadiske bøndene.

-Spørsmålet blir hvem som tjener på dette, mente Leduc.

Yves Leduc, næringspolitisk direktør for melkebondeorganisasjonene Les Producteurs laitiers du Canada, advarte mot frislipp av markedsregulering av melk.  Foto: Anne C. Wangberg

Han viste også til at prisen på melk på verdensmarkedet i dag er så lav at det er vanskelig å tjene penger på. Dette vil bli forsterket dersom markedsreguleringene blir svekket, mente han. I tillegg mente Leduc at en svekkelse av prisreguleringen, der målet er billigst mulig produkt ut til forbruker, vil gi bonden mindre innflytelse innen områder som dyrevelferd og klima.

Får kritikk

Akkurat som i Norge så har Canada et kvotesystem som regulerer prisen på melk. Den største forskjellen er at melkebøndene ikke får statsstøtte og at andre mål med landbrukspolitikken som spredt bosetting og levende kulturlandskap er utelatt fra markedsreguleringen. Leduc fortalte at systemet om priskontroll også får kritikk og blir diskutert i hjemlandet, men han og de han representerer mener dette er den beste måten å ivareta melkebøndene på.

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere