Kanadiske Yves Leduc møtte statssekretær Terje Halleland (Frp) til diskusjon om markedsregulering av melk. Foto: Anne C. Wangberg

Yves Leduc, næringspolitisk direktør i den kanadiske melkebondeorganisasjonen Dairy Farmers of Canada, var invitert av Norges Bondelag for å dele sine erfaringer om markedsbalansering av melk og hva en mulig svekkelse av prisreguleringen her i landet kan føre til. Fra regjeringen stilte statssekretær Terje Halleland fra Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringen har gitt uttrykk for at de ønsker å gjøre markedsreguleringen mer uavhengig av samvirkene. I dag er Tine markedsregulator for melk, noe som skal sikre riktig pris til bøndene og mottaksplikt over hele landet. 

Frp ønsker å ha mer fokus på forbrukerne og de ser på ulike muligheter til å overlate mer til markedet. På spørsmål fra salen om å utdype dette viste Halleland til den kommende landbruksmeldingen som er ventet i løpet av høsten.

Billigst ikke best

Kandiske Leduc advarter mot å lempe på prisreguleringen og mente forbrukersporet ikke nødvendigvis vil gi mer produksjon og bedre pris ut til forbruker. Han viste blant annet til New Zealand der melken er dyrere enn i Canada, men bøndene får mindre enn de kanadiske bøndene.

-Spørsmålet blir hvem som tjener på dette, mente Leduc.

Yves Leduc, næringspolitisk direktør for melkebondeorganisasjonene Les Producteurs laitiers du Canada, advarte mot frislipp av markedsregulering av melk.  Foto: Anne C. Wangberg

Han viste også til at prisen på melk på verdensmarkedet i dag er så lav at det er vanskelig å tjene penger på. Dette vil bli forsterket dersom markedsreguleringene blir svekket, mente han. I tillegg mente Leduc at en svekkelse av prisreguleringen, der målet er billigst mulig produkt ut til forbruker, vil gi bonden mindre innflytelse innen områder som dyrevelferd og klima.

Får kritikk

Akkurat som i Norge så har Canada et kvotesystem som regulerer prisen på melk. Den største forskjellen er at melkebøndene ikke får statsstøtte og at andre mål med landbrukspolitikken som spredt bosetting og levende kulturlandskap er utelatt fra markedsreguleringen. Leduc fortalte at systemet om priskontroll også får kritikk og blir diskutert i hjemlandet, men han og de han representerer mener dette er den beste måten å ivareta melkebøndene på.