Advarer mot flytting av landbruksmakt

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Flere fylkeskommuner ønsker at de kommende regionale myndighetene overtar landbruksmakt fra fylkesmannen. Bondelaget advarer mot forslaget. - Økt landbruksmakt til regionale myndigheter kan svekke landbruket i distriktene.

I Nationen 23. november sier flere representanter for fylkeskommuner at de ønsker at å overta landbruksoppgavene til Fylkesmannen gjennom den kommende regionreformen. I et brev til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som vurderer den framtidige arbeidsdelingen i landbruksforvaltningen, advarer Norges Bondelag mot forslaget.
 

- Sentral koordinering fra statlig hold har ligget til grunn for norsk landbrukspolitikk over lang tid. Hvis hver enkelt region får styrket makt i landbrukspolitikken risikerer vi at distriktslandbruket blir taperen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Han peker på at norsk landbruk har over lang tid hatt en tydelig arbeidsdeling, med satsing på kornproduksjon i sentrale strøk og husdyrproduksjon i distriktene hvor matjorda kun er egne til gras. Denne arbeidsdelingen krever en sentral koordinering av virkemidlene i jordbrukspolitikken. Får hvert enkelt region styrket myndighet i landbrukspolitikken risikerer vi at regioner med mye fruktbar og lettdrevet matjord vil øke sin markedsandel av norsk matproduksjon, på bekostning av regioner med lite og spredt matjord. mener bondelagslederen.
 

- En slik omlegging vil også gjøre det verre å følge opp nasjonale mål for eksempel innenfor vern av matjorda, sier Bartnes.
 

Bondelaget mener også at en nedbygging av statlig landbruksmyndighet i de framtidige regionen samlet sett vil svekke fagmiljøet i regionene blir svekket, da det er krevende å erstatte fylkesmannens landbruksavdeling som har bygget opp fagmiljø over lang tid.
 

- Økt satsing på kompetansebygging i kommunenes landbruksforvaltning kombinert med god dialog med statlig landbruksforvaltning, vil være langt mer effektivt enn å bygge opp en ny fagetat hos den regionale «fylkeskommunen», sier Bartnes.

Les brev fra Norges Bondelag om regionreformen og oppgavefordeling (pdf.).

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere