Advarer mot å la landskapet gro igjen

Publisert 23.02.2016
  • Tips en venn om denne siden

Mye av det biologiske mangfoldet vil forsvinne, sier svensk professor.

Professor Urban Emanuelsson

Tirsdag og onsdag arrangerer Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag beiteseminar i Oslo.  En av innlederne tirsdag var professor Urban Emanuelsson ved Sveriges Landbruksuniversitet.

- Jeg pleier å si at det er Norge og Romania som har de mest verdifulle kulturlandskapene i Europa, sa Emanuelsson.

Myte at arter flest lever i villmarken

Han er ekspert på biologisk mangfold og har blant annet studert den historiske sammenhengen mellom store grasetere og biologisk mangfold. Han har også skrevet boken "Europas kulturlandskap".

- Det er en etablert myte at  villmark og tett skog er det fineste som finnes, og at det er der dyr,sopp og vekster finnes. Det er riktig at det lever mange arter i villmarken, men mange er også avhengige av kulturlandskapet. Skal vi stanse ødeleggelsen av det biologiske mangfoldet trenger vi begge naturtypene, sa professoren.

Europeisk beiteland i titusener av år

Emanuelsson viste hvordan ville slektninger av dagens storfe beitet i det europeiske landskapet så langt tilbake som for 30.000 år siden. Da mennesket etablerte seg på dette kontinentet ble disse beitedyrene utryddet.  Dette førte til at 1/3 av artene i Europa, de som er tilpasset lysåpne beiteskoger med store grasetere, var i ferd med å forsvinne.

- Men etter hvert som europeerne startet med jordbruk og hentet storferaser fra Midtøsten som husdyr og lot dem beite i landskapet kom disse artene tilbake, sa Emanuelsson.

Ny trussel fra intensivt jordbruk

Det biologisk mangfoldet svekkes nå over hele verden, og gjennom FN`s konsvesjon om biologisk mangfold fra 1992, har medlemslandene forpliktet seg til å bevare det biologiske mangfoldet.

- Siden 1750 har det biologiske mangfoldet i land som Sverige og Storbritannia blitt svekket, og en del av årsaken til det er mer intensivt jordbruk og at jordbruket har gått vekk fra å bruke utmarksbeite, sa professoren.

- Mye av det biologiske mangfoldet dere har i Norge vil forsvinne dersom dere ikke opprettholder det åpne og halvåpne landskapet, avsluttet han.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere