Advarer Listhaug mot å ødelegge den norske landbruksmodellen

Publisert 16.01.2014
  • Tips en venn om denne siden

Sylvi Listhaug (FrP) presenterte sine fremtidsplaner for en samlet landbruksnæring. Bondelagslederen mener det kan være positivt med nye løsninger, men advarer samtidig landbruksministeren mot å ødelegge den norske landbruksmodellen.

Landbruksminister Sylvi Listhaug på talerstolen under konferansen "Mat og landbruk 2014" onsdag. Alle foto: Sigrun Farstad Gregori.

Det er bred enighet i Stortinget om at Norge skal øke sin matproduksjon. Likevel ser regjeringen og opposisjonen svært forskjellig på hvilke løsninger som skal gjøre dette mulig. 

På Landbrukssamvirkets konferanse "Mat og landbruk 2014", gikk landbruksminister Sylvi Listhaug gjennom flere av virkemidlene hun har tenkt å bruke for å det norske landbruket til å produsere mer.

Bondelaget advarer statsråden mot endringer som vil ødelegge den norske landbruksmodellen.

Nils T. Bjørke- Vi er klare for endringer hvis de virker for å nå målet om økt matproduksjon, men de må være basert på erfaringer. Mange land ser til vår måte å drive landbruk på. Vi må ikke ødelegge en modell som gir et variert landbruk over hele landet, vekst i småskala nisjeproduksjon og trygghet og mangfold til forbruker, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

 

Eiendom - jordvern - marked

Listhaug ønsker å endre flere deler av dagens landbruk. Eiendomsreguleringer, som boplikt, prisregulering og konsesjonslov, skal oppheves og hun mener en kommunereform vil løse utfordringene med nedbygging av matjord.  I tillegg skal det settes ned et utvalg som skal vurdere hvordan markedene for landbruksvarer fungerer med mål om å øke konkurransen i matindustrien. Utvalget skal levere sin innstilling til våren neste år.

– En utredning som kan gi bedre løsninger vil være positivt så lenge løsningene ivaretar bønder og forbrukere, som markedsreguleringen er ment å ivareta. Det er allikevel litt merkelig at ministeren ikke med et ord kommenterer maktkonsentrasjonen i kjedene, sier Bjørke.

Et regnestykke som ikke går opp

Sveinung SvebestadOgså styrelederen i Norsk Landbrukssamvirke la vekt på kunnskap og forståelse som grunnlag for endringer. 

– Vi hører at det skal bli økt lønnsomhet og økt produksjon i næringa. Men regnstykket går ikke opp når vi ser hvilke løsninger som hittil har kommet fra regjeringen, pekte Sveinung Svebestad på.

Alle vil øke matproduksjonen

Debatten mellom Høyre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter innlegget til Listhaug viste at det er enighet mellom regjeringen og samarbeidspartiene og opposisjonen om at matproduksjonen i Norge skal opp.

- Det betyr at vi også må øke utnyttelsen av våre gras- og beiteressurser. Bare da vil økt matproduksjon også bety økt norsk beredskap, sier Bjørke i Bondelaget.

- Jeg tror denne regjeringen vil ha en avtale med oss til våren. Vi deler jo samme mål om økt matproduksjon. Da er det viktig at det blir lagt til rette for aktive bønder og at inntjeningen blir bedre, avsluttet Nils T. Bjørke.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere