Nyheter

Stopper fellingstillatelse: - Helt nødvendig å regulere ulvebestanden

-For å redusere belastningene for de som bor i ulvesonen og gjøre det mulig å ha beitedyr i disse områdene i fremtiden, er det helt nødvendig å regulere bestanden av ulv, sier Erling Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

Med ønsker om en god jul!

Les Bondelagslederens tilbakeblikk på 2022 - et år vi vil huske for krig, matberedskap og inntektskamp.

En styrking av familielandbruket

LMD vil flytte myndighet for å gi konsesjon til AS fra kommune til statsforvalter. Bra, mener Bondelaget.

Prøv vår quiz!

Test venner og bekjente i jula for å se hvor mye de kan om norsk landbruk.

Oppfordrer hele organisasjonen til å gi innspill

Alt er klart for å starte 2023 med det viktigste arbeidet vi gjør gjennom året: lokallaga inviteres til å gi sine prioriteringer før jordbruksoppgjøret.

Forventer uttak også av Mangenflokken

I dag ble det klart at regjeringa vil ta ut tre grenseflokker med ulv, og at det ikke åpnes for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.

Ikke grunnlag for å endre jaktstart på grågjess

Vingefjær på grågjess er avgjørende for flygeevnen deres og jaktstarten reguleres ut fra tilveksten. Et forskningsprosjekt fra Vesterålen viser stor variasjon på fjærutviklingen. Det er dermed ikke forsvarlig å endre jaktstarten.

Strømstøttetaket videreføres likevel

Landbruket får strømstøtte opp til 60 000 kWt per måned også neste halvår – Bra og helt nødvendig i en svært krevende tid, kommenterer Bjørn Gimming.

Distribusjonstilskudd på overtid

Landbruksdirektoratet har utredet de konkurransepolitiske tiltakene i PU-ordningen og kommet med sine anbefalinger. – Vårt mål er å sikre bonden en større andel av verdiskapinga og ta vare på melkeproduksjonen over hele landet, sier Bjørn Gimming.

– Legg forslaget om forbud i en skuff!

Norges Bondelag ønsker velkommen tiltak for å bedre forholdene i verdikjeden for mat, men mener et forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpspriser er en avsporing og kan føre til mer bruk av EMV.

Tjener mindre enn lønnsmottaker tross økning i inntekta

Stor økning i jordbruksinntekta, i hovedsak på grunn av stengte grenser og økt salg. Til tross for økningen er inntektsnivået til bonden langt under lønnsmottaker.

Valgnemnda ønsker innspill

Valgnemnda er i gang med arbeidet og ønsker innspill til styrekandidater i Norges Bondelag.

Et samlet landbruk: – Opptrapping må på plass nå!

En klar og tydelig opptrappingsplan for matproduksjon må til for at bonde og forbruker skal få tillit til at regjeringen tar matsikkerhet og verdiskapning på alvor inn i framtida.

Landbruksrådgivning i utvikling

NLR finnes over hele landet, og skal nå bli én enhet. – Dette er viktig for å gi alle bønder like god rådgivning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Utsetter enkelt grep for norsk matproduksjon og bedring av bondens økonomi

– Det er bra at næringskomiteens flertall vil innføre prosenttoll, men vi er skuffet over at de vil utsette det til neste statsbudsjett. Behovet er stort nå, sier Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag.

Norges Bondelag og LO møttes om viktige fellessaker

Beredskap, konkurransen i dagligvaremarkedet og verdien av trepartssamarbeidet i næringslivet og jordbrukets forhandlingsinstitutt, var noe av det som ble diskutert da Norges Bondelag og LO møttes onsdag.

Må redusere nedbyggingen av matjord, både i og utenfor landbruket

– Vi trenger alle i dette arbeidet og flere enn næringa må banen, sa Bjørn Gimming, som også varslet at Bondelaget vil styrke jordvernet i landbruket gjennom en endring i jordloven.

Mange nye Bondelagsmedlemmer

Vervemåneden november er over og Bondelaget fikk solide 618 nye medlemmer!

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere