Nyheter

Avtalene som er en viktig del av bondens hverdag

På bondelaget.no finner du en rekke standardavtaler som dekker svært mange av de avtalebehov du har som bonde.

Gi en julegave til bønder i Malawi

Årets julegave fra Bondelaget går til yrkesbrødre i Malawi.

Hvor vil Høyre med landbruket?

Leder Nils T. Bjørke frykter Høyres politikk vil gi en dramatisk reduksjon i lønnsomheten, særlig for små og mellomstore bruk og landbruk i distriktene.

Klokt forbud mot GMO-raps

- Håper på forbud av andre sorter også, sier Einar Frogner.

Gir tid til å finne gode løsninger

En utsettelse av mosjonskravet for storfe i løsdrift gir bøndene tid til å områ seg.

Økt WTO-handlingsrom etter tilpassing

Norges Bondelag ser seg tjent med forslaget om ny modell for markedsordninger for lam og egg for å tilpasse norsk landbruk til WTO-forpliktelser.

Norsk landbruk gjør en betydelig miljøinnsats

-Norsk landbruk gjør en betydelig miljøinnsats blant annet for å redusere avrenningen til vassdragene.

- Bruk jorda til matproduksjon!

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Naturvernforbundet krever at matjorda får en streng juridisk beskyttelse, gjerne etter modell av forurensningsloven.

Heller beitedyr og biologisk mangfold enn ulv

Ulver er fine dyr, men det er et verdispørsmål om vi ønsker å introdusere russisk ulv til norsk natur og dermed bidra til at utmarka gro igjen til villmark, skriver Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag i Ny Tid.

Hva er viktigst i jordbruksforhandlingene 2013?

Materiell til studie- og høringsarbeid sendes nå ut til fylkes- og lokallag.

Over 300.000 ser Det norske måltid

Søndag kan du se matlaget Østpå i det nest siste programmet før finalen i Det norske måltid på TV2.

Mangler landbruk som en del av næringslivet

Senterpartiets programforslag har mye bra om landbruk, men vi savner næringslivsdimensjonen.

Bondens marked sånn rett før jul

Denne helga kan du besøk et Bondens marked før jul - du har 14 steder å velge mellom - HER!

Utenriksministeren tildeles Bondevettprisen

Norges Bondelags Bondevettpris tildeles utenriksminister Espen Barth Eide for å stå på for norske interesser og norsk landbruk i tollverndebatten.

Inntektstall i feil retning

- Dette går i feil retning i forhold til å løfte matproduksjonen, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke om NILF-tallene.

Mye positivt, men lite konkret fra Venstre

Landbruk har fått bred omtale i Venstres programforslag, men målsettingene er uklare.

Konkurranseutsetter flytting av matjord

I Follo ber Statens Vegvesen om pris på etablering av nye arealer med matjord og undergrunnsjord fra nedbygd vei.

Temakonferansen: Mat og landbruk på Vulkan

Temakonferansen har byttet navn til Mat og landbruk 2013. Datoen er 16. -17. januar, stedet mathallen Vulkan i Oslo.

Ikke posisjon for posisjonens skyld

-Jeg har stilt til valg, ikke for posisjonens skyld, men fordi posisjonen gir meg mulighet til å påvirke.

Fakkeltog mot fredsprisen til EU

Søndag markerer Fredsprisinitiativet 2012 sin motstand mot tildelingen av Nobels fredspris til EU med fakkeltog i Oslo.

Norges Bondelag kritiske til Nyt Afrika-kampanjen

Nyt Afrika-alliansen, med Kirkens Nødhjelp i spissen, setter norsk og afrikansk landbruk opp mot hverandre i en unødvendig konfliktorientert debatt.

Kornøkonomien sentral på Kornkonferansen

Økonomien i kornproduksjonen blir et sentralt tema på Kornkonferansen 2013 - 4. mars. Her er veien til påmelding!

Tvil om fortsatt norsk matproduksjon med FrP

- Jeg er i tvil om det i det hele tatt er mulig å drive lønnsom matproduksjon med FrPs landbrukspolitikk, sier Bjørke.

Kraftig økning i energiprisene svekker lønnsomheten

Omlegging av nettariffer av flere nettselskaper svekker lønnsomheten i matproduksjonen.

Åpner for bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt

-Det er viktig at det endelig åpnes for bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt.

Rovdyr: Savner kommentarer til forskrift

Bondelaget mener det er uheldig at DN ikke har utarbeidet kommentarer sammen med forskrift om tilskudd til FKT.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere