Nyheter

Mange nyttige innspill om Grytten-rapporten

Tirsdag inviterte Bondelaget samarbeidende organisasjoner og interessenter til innspillsmøter om rapporten fra Inntektsutvalget. – Svært nyttig og konstruktivt, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, etter at 11 møter ble avholdt.

Jordvernkonferanse 5. desember: Hvordan redusere nedbygging av matjord på gården?

Økt behov for matsikkerhet er en viktig utfordring vi står overfor framover. Ettersom Norge har svært lite matjord må vernet av matjorda forsterkes. Mandag 5. desember, på verdens jorddag, inviteres du til seminar om temaet.

Nedjusterer tak på strømstøtte til landbruket

– Det er skuffende at Stortinget ikke fant rom til å videreføre strømordningen med et tak på 60 000 kWt i statsbudsjettet.

Melkekvotene for 2023 fastsatt

I 2023 får melkebøndene levere 95 prosent av disponibel kumelkkvote. Det er i tråd med markedsregulator Tine sine anbefalinger.

Høyres budsjettforslag ville svekket bondens økonomi ytterligere

– Dette er ikke et budsjett for et framtidsretta landbruk som sikrer norsk matberedskap, sier Bjørn Gimming. Lederen i Norges Bondelag reagerer sterkt på at Høyre foreslår å kutte 78,5 millioner i budsjettmidler rettet mot jordbruket.

Fem gode grunner til å være medlem i Norges Bondelag

Det er vervemåned, og her gir vi deg fem gode grunner til å være medlem i Norges Bondelag.

Næringsministeren ønsker mer kunnskap og lover handling

Vi venter utålmodig på at Stortingets tiltak for åpenhet og mer konkurranse i dagligvaresektoren skal settes ut i livet, sa Bjørn Gimming under dagens frokostseminar. Statsråden ba om litt mer tålmodighet.

Jordbruksoppgjøret har dempet veksten på matprisene

Matprisene i butikk hadde økt enda mer, hadde det ikke vært for den norske jordbruksmodellen og jordbruksoppgjøret 2022. Det kom fram under dagens frokostseminar om matpriser og kjedemakt, hvor også næringsministeren benyttet anledningen til å hylle norske bønder.

Støtte til grønn omstilling vil gi bedre luftkvalitet i fjørfehus

– Dersom forslagene fra Mattilsynet om krav til luftkvalitet skal gjelde alle produsenter trenger vi mer støtte til grønn omstilling, og vi trenger overgangstid som gjør omlegging mulig.

Frokostseminar 17. november: Hvem tjener på rekordhøye matpriser?

Økte matpriser i butikken er høyt på agendaen. Jordbruksoppgjøret og landbrukspolitikken er ikke uvanlig å høre som forklaring. Torsdag 17. november arrangerer Bondelaget frokostseminar om temaet.

Bankene mener likviditetssituasjonen er håndterbar

På tross av den pågående kostnadstsunamien vurderte ikke bankene at bøndenes likviditetssituasjon generelt var alarmerende. På dagens dialogmøte var de derimot bekymret for økte forskjeller og investeringstørke.

Status for den økonomiske situasjonen i landbruket

Bondelaget gjør løpende utregninger og vurderinger av kostnads- og inntektsutviklingen, og her er våre beste anslag per i dag.

Nordiske bønder og bygdefolk bekymra for nye kosthaldsråd

Nordiske bonde- og bygdeorganisasjonar er uroa over prosessen rundt utforminga av nye nordiske kosthaldsråd. Dei sende denne veka eit bekymringsbrev til oppdragsgjevar Nordisk Ministerråd.

Les alt om Inntektsutvalget

Her har vi samlet saker om Inntektsutvalgets rapport, enten du trenger en kjapp oversikt, eller vil gå langt ned i Grytten-grøten.

Inviterer til innspillsmøter om Grytten-rapporten

Norges Bondelag ønsker innspill om rapporten fra Inntektsutvalget og inviterer samarbeidende organisasjoner og interessenter til digitale innspillsmøter tirsdag 29. november. Bjørn Gimming håper på høy deltagelse.

Bondelaget inviterer banker til møte om likviditetsutfordringene

– Vi er nødt til å gjøre noe med likviditetsutfordringene i næringa, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, som nå inviterer norske banker til dialogmøte fredag 11. november.

SV vil ha avgift på kunstgjødsel

I dag la SV fram sitt alternative forslag til statsbudsjett. Lederen i Norges Bondelag reagerer på forslaget om å innføre avgift på nitrogen i mineralgjødsel.

Vil du bli med Bondelaget til Malawi?

Vi inviterer en av våre medlemmer til å bli med på tur for å besøke kollegaer og lære mer om landbruk. Har du lyst?

Skal gjøre noe med melkekvoteordningen

Bondelaget er i full gang med arbeidet med å vurdere hva man kan gjøre med problematikken knyttet til kvoteordningen for melk. Både i en partssammensatt arbeidsgruppe og i en intern referansegruppe.

Bondelaget er i gang med årets skattekurs

Avdeling for regnskap og juridisk service er i gang med de årlige skattekursene for samarbeidende regnskapskontor. Med ny regjering er det ventet vesentlige endringer som vil tas opp.

Nå er det vervemåned

November betyr vervemåned i Norges Bondelag, og for nye medlemmer er det gratis medlemskap ut året. Nå er det viktig å tørre å spørre!

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere