Nyheter

- Vert skremd av Høgre

Høgre skuldar Bondelaget for å teikne skremmebilete av deira landbrukspolitikk. - Det er me som vert skremd, seier Bjørke.

Mindre geitemelk neste år

Det produseres mer geitemelk enn markedet etterspør, derfor får bøndene levere mindre melk neste kvoteår.

Nytt lovutvalg skal utrede paragraf 33 i tomtefesteloven

Skal vurdere balansepunktet mellom festers interesser og bortfesters interesser når det skal fastsettes ny festeavgift ved en kontrakts utløp.

Melkebonde på Det Norske Måltid

Arne Hjeltnes bruker melkekartongen som veiviser når han skal besøke melkebonden Ole Kittil Næss i Det Norske Måltid.

Vil at flere skal produsere lokalmat

- Norge har plass til et større antall lokalmatprodusenter, mener Brita Skallerud i Bondelaget.

I retten om erstatningspraksis for tap til rovdyr

Stiller myndighetene for strenge krav til dokumentasjon for husdyr som er tatt av rovdyr?

- Landbruket er nøkkelen for det norske reiselivslandskapet

Kunnskap om omfang og utbredelse av gjengroing har manglet, sier forsker.

Skuffende at Sverige ikke er klare til å forhandle om grenseulv

Første nestleder i Bondelaget, Berit Hundåla, er skuffet over at statssekretærene i Norge og Sverige ikke ble enige.

Lansering av filmer med smak av lokalmat

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke inviterer til filmpremierer i Mathallen i Oslo 27. november kl 13.

Nyt Afrika-debatten er ei avsporing

- Vi kan nyte både afrikanske og norske varer, til nytte for afrikanske og norske bønder.

Første program er Vestpå

Søndag 25. november er det sesongpremiere på Det Norske Måltid 2012 og Vestpå er først ut.

Bli nærmere kjent med Bondelagsmedlemmene

På nettsidene bondelaget.no kan du stifte beskjentskap med medlemmer i Norges Bondelag. Sist ut: Knut Løvlien.

Vi blir ikke mette av skattelette

I dag lanserer Norges Bondelag den digitale flyeren ”Vi blir ikke mette av skattelette”.

Region Midti i Wenches kjøkken

Onsdag den 21. november er det Midti som er tema hos Wenche Andersen i God Morgen Norge på TV2.

Det Norske Måltids Hederspris 2012

Bondelagsleder Nils T. Bjørke er med i juryen som skal utnevne Det Norske Måltids Hederspris 2012.

Tomtefeste: Midlertidig lov øker risikoen for tvister

-Vi frykter en midlertidig lov vil øke risikoen for tvister i saker hvor festeavtaler forlenges i lovens virketid.

Mindre mat på norske ressurser med Høyres politikk

Norges Bondelag har regnet ut konsekvensene av Høyres forslag til landbrukspolitikk nytt partiprogram.

Ruster seg mot munn- og klovsyke

Denne uka gjennomfører Mattilsynet en stor beredskapsøvelse sammen med landbruksnæringa.

Nyttig møteplass for Inn på tunet

- Det opplagt nyttig å ha ein møteplass der fleire av aktørane innan IPT kjem saman, seier utvalsleiar Hege Ericson.

Støtter forslag til grønn teknologiutvikling

Regjeringen vil utlyse 45 nye, grønne konsesjoner for lakseoppdrett. -Etterlengtet, sier Norske Lakseelever.

Svenske bønder støtter beskyttelse av norsk melkeproduksjon

Etter at Nils T Bjørke skrev et innlegg i en svensk landbruksavis hvor han forsvarer det norske tollvernet har han fått støtte av svenske bønder. - De sier at det er bra vi står på og ønsker oss lykke til videre.

Møt Bondelaget på Agroteknikk 2012

Styremedlemmer, fylkesledere og ansatte - her er listen over hvem fra Bondelaget du finner på Agroteknikk 2012.

Bondelaget søker bondelagskokk 2013-2014

Søker engasjerte kokker som brenner for norske råvarer og norsk landbruk.

Stor skilnad mellom lov og praktiseringa av loven

- Praktisering av lova om motorferdsel i utmark er for streng ut i frå ordlyden og føremålet med lova.

Vil møte Faremo om tomtefesteavtaler

Bondelaget, Skogeierforbundet og Norskog ber om et møte med statsråd Grete Faremo om tomtefesteavtaler.

Her er finalistene til Årets unge bonde

Torsdag 15.november klokka 15 blir Årets unge bonde 2012 kåra på Ungdomstorget på landbruksmessa Agroteknikk.

På Agroteknikk kan du spørre om juridiske råd

Hver dag mellom 11.00 og 15.00 kan du få gratis juridiske svar på Agroteknikk.

Nei til EU skynder seg langsomt mot EØS

Nei til EUs landsmøte vedtok å arbeide aktivt for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

- Eksportlandbruket negativt for Uruguay

- Eksportrettinga av landbruket i Uruguay har hatt negativ effekt på miljøet og familielandbruket.

Norges Bondelag svarer offensivt på Høyres forslag i landbrukspolitikken

Nils T. Bjørke svarer i Aftenposten at Høyre er ikke ærlige om konsekvensene av sin landbrukspolitikk.

Ber om prosenttoll på grønt

Grøntutvalget i Norges Bondelag ber Bondelagsstyret jobbe for prosenttoll for grøntprodukter.

VESTPÅ neste ut i God Morgen Norge

Torsdag den 8 november tilbereder Wenche Andersen en deilig høstsuppe med Salmalaks og vaktelegg.

Du møter Bondelagstillitsvalgte på Agroteknikk

Styremedlemmer og fylkesledere; du treffer Bondelagets fremste tillitsvalgte på messa Agroteknikk 2012.

Holder fast ved harmonisering av ammoniakk-norm

Norges Bondelag holder fast ved at ny norm for mulig eksponering av ammoniakk bør tilsvare EUs normer.

Det nytter å tørre

Reidar Eriksen tør å spørre. Melkebonden har det siste året vervet 13 personer.

Påvirker norske investeringer og handelsinteresser andre lands handlingsrom?

Handelskampanjen bruker Globaliseringskonferansen til å videreføre Nyt Afrika-debatten.

Vil styrke velferdsordningene for bønder med omsorgsansvar for barn

Miljø- og kvalitetsutvalget ber Bondelaget arbeide for bedre velferdsordninger for bønder med omsorgsansvar for barn.

87 øl er med i kampen om Årets øl 2012

20 bryggerier fra 14 fylker har meldt på 87 øl ttil kåringen av Årets Øl 2012 under Det Norske Måltid.

Støtte til ny runde med Levende landskap

Norges Bondelag støtter produksjonen av Levende landskap II. Første runde fikk over to millioner seere.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere