Nyheter

Hevingen av strømstøttetaket vedtatt. Fortsatt uavklart etter nyttår.

Norges Bondelag er fornøyd med at hevingen av taket for strømstøtte nå er vedtatt i Stortinget. Hva som skjer etter nyttår er imidlertid fortsatt uavklart.

Trenger tiltak for åpenhet og økt konkurranse

Gode initiativ, men for lite til å få dagligvaremarkedet på rett kjøl, mener Bondelaget om Vestres forslag.

Utdanningsgrep for ei grønnere framtid

Norges Bondelag møtte i dag til høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Rådgiver Marte Gustad Iversen tok til orde for ei satsing på grønne utdanninger, både innholdsmessig og økonomisk.

Atomberedskap i landbruket

Krigen i Ukraina har økt bevisstheten omkring atomberedskap og faren for radioaktivt nedfall over Norge. Dersom det skjer en atomulykke kan det føre til konsekvenser for matproduksjonen. Radioaktiv forurensing kan imidlertid begrenses ved å gjøre riktige og målrettede tiltak.

Avgjørende med grønn omstilling uten å redusere matproduksjonen

Enova og rovvilttiltak var hovedtemaet i dagens høring i Stortingets energi- og miljøkomité. – Dagens situasjon understreker spesielt viktigheten av å utnytte energiressursene våre bedre og å produsere mer fornybar energi, sa Egil Christopher Hoen.

Kravde handlingsrom i WTO for nasjonal matproduksjon

- WTO må gi handlingsrom nok til at alle land kan produsere mat for eige folk. Det sa 1.nestleiar Egil Chr Hoen i Norges Bondelag då han heldt innlegg på WTOs offentlege forum i Geneve.

Gir bonden bedre vilkår, men importvern-grep mangler

Matberedskap ble hovedtemaet da Norges Bondelag i dag møtte Stortingets finanskomité med innspill til statsbudsjettet 2023. Bjørn Gimming mener Stortinget må be regjeringa om å styrke importvernet og videreføre strømstøtten.

Prioriterer matproduksjon, men det haster med flere budsjettgrep

– Det er bra regjeringa prioriterer matproduksjon. Samtidig etterlyser vi tydeligere grep knyttet til opptrappingsplanen, importvernet og investeringsmidler, sier Bjørn Gimming etter mandagens høring for næringskomiteen om statsbudsjettforslaget.

-Jeg er imponert over det jeg ser

Det sa landbruks- og matminister Sandra Borch etter besøket på den første gården i Norge som gir kyrne blant annet alger i fôret for å begrense metanutslippene.

Strømstøtteordningen må videreføres

Norges Bondelag er fornøyd med forbedringene av strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus. – Nå blir det viktig at ordningen med endringer blir videreført også i 2023, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Fakta om husdyrbranner i landbruket

Bondelaget og landbruket har tatt grep for å forebygge brannulykker og tap av husdyrliv. Det har resultert i markant færre branner. Her er litt fakta om utviklingen og grepene som er gjort.

Møte i regjeringens kontaktutvalg 7. oktober

Noen av sakene lederen i Norges Bondelag var innom var selvforsyning, årets avlinger, behovet for et velfungerende importvern og behov for tett samarbeid om situasjonen i Ukraina skulle eskalere og det blir fare for atomnedfall.

Statsbudsjett 2023: – Tar nødvendige grep for økt matsikkerhet

Regjeringen trekker fram styrket matvareberedskap som et viktig mål for sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Det handler blant annet om årets jordbruksoppgjør som gir et helt nødvendig inntektsløft, kostnadsdekning og dermed forutsigbarhet for bonden.

87,5 millioner til Bionova

I statsbudsjettet for 2023 som ble lagt fram i dag får den nye innovasjonssatsingen Bionova 87,5 millioner kroner. – Dette er en god start på en satsing som skal gi utslippsreduksjon i jordbruket, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Positivt at Bionova etableres

Den nye nasjonale innovasjonssatsingen Bionova vil bli etablert i Mjøstårnet i Brumunddal. Bondelaget mener Bionova blir svært viktig for å oppfylle Landbrukets klimaplan.

Fire viktige punkter fra Inntektsutvalgets rapport

Norges Bondelag har tidligere levert tydelige krav til Inntektsutvalget for jordbruket, som i dag har levert sin rapport om hvordan inntekta i landbruket kan måles. Her har vi samlet de viktigste punktene fra rapporten.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere