Nyheter

Ulike mål krever ulik politikk

- Norge vil og kan ha et annet landbruk, skriver Bondelagsleder Nils T. Bjørke i et innlegg i dagens Aftenposten

Østpå i God Morgen Norge

Torsdag den 1. november er det utvalgte produkter ØSTPÅ som får plass i Wenches Kjøkken på God Morgen Norge.

Mest til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Av 204 avtalemillioner går 151 millioner kroner til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Nye i Budsjettnemnda

Anne Thorine Lundstein og Anders Huus er foreslått som Bondelagets representanter til Budsjettnemnda.

Mye å spare på å ta ut rovdyr før beitesesong

Det ligger betydelige innsparingsgevinster i bruk av FKT-midler og erstatninger ved å ta ut rovdyr før beitesesong.

Sammen for å produsere nok mat

FAO går sammen med bondeorganisasjonene for å understreke betydningen av å produsere nok mat i verden.

Nyskaping og samarbeid i landbruket

Hadelandkonferansen tar mål av seg å inspirere og videreformidle kunnskap om bruk av egen gard og egne ressurser.

- Dette er ikke det vi ønsker oss.

Eksport av svin er ikke et mål i seg selv. Det er norske bønder som tar tapet, sier Nils T. Bjørke, leder i Bondelaget.

Smag og Behag i Grimstad årets vinner av Ganefart

Leder i Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland sammen med daglig leder ved Smag og Behag, Hans Petter Klemmetsen.

- Smag og Behag lunsjbar i Grimstad på Sørlandet er årets vinner av Ganefart.

Det Norske Måltid 2012: og de nominerte er..

Programleder Arne Hjeltnes og Bondelagsleder Nils T. Bjørke under Det Norske Måltid 2011, arkivfoto: Per Ole Ranberg.

Det Norske Måltid 2012 nærmer seg. I mellomtiden kan du "smake på" de nominerte..

Regjeringen må endre tomtefesteloven

-Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg tar grunneierne på alvor. At dommen blir stående, er som forventet.

Bondelaget foreslår nytt erstatningsvern for rovdyrrammede

- Storsamfunnet må bære de økonomiske kostnadene ved statens rovdyrpolitikk.

Grøntutvalget samlet på Frosta

Grøntutvalget i Norges Bondelag har nylig "hjemme hos" utvalgets leder - Johan Arnt Hernes på Frosta.

Reversering av tollvern får dramatiske følger: 4000 melkebønder i fare

4000 melkebønder i Norge kan bli nødt til å avvikle melkeproduksjonen dersom dansk ost tar markedet.

Bondelaget søker bondelagskokk 2013-2014

Søker engasjerte kokker som brenner for norske råvarer og norsk landbruk.

Egge Gård fekk Fridtjovprisen 2012

Egge Gård fekk Fridtjovprisen 2012 for Iseple. Produktet oppnådde 43 av 45 mulege poeng.

Søk om rovviltskadeerstatning elektronisk

Fristen for å søke erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november.

Forventer handlekraft for økte inntektsmuligheter

Illustrasjonsfoto: Odd Mehus

- Vi forventer at det utvises tilsvarende handlekraft som i tollvernspørsmålet med styrkede inntektsmuligheter.

Tollendring bidrar til et landbruk over hele landet

Illustrasjonsfoto: Hanne Eriksen

- Forslaget til endringer i tolllvernet bidrar til å sikre et landbruk over hele landet

- Etterlys norske epler

Norske epler kan være vanskelige å finne i fruktdisken – selv midt i sesongen.

Bondelaget sier ja til det store strømkuttet

Norges Bondelag sier ja til dugnaden for å kutte strømregninger og spare miljøet for unødig energibruk

Bondelaget er positiv til Ulvesoneutvalgets innstilling

-Utvalget har gjort en solid jobb som vil bidra til å redusere konfliktene mellom lokalbefolkning, beitenæring og ulv.

Fjellvettregelen når det gjelder nedbygging av matjord

-Det er ingen skam å snu, skriv Bondelagsleiar Nils T. Bjørke. På 20 år har Noreg bygt ned matjord lik 47 000 fotballbanar.

Positivt dersom rovvilttapene er redusert

-Nedgang er positivt, men resultatet får vi først når erstatningssøknadene for sau drept av fredet rovvilt er inne.

Derfor produserer vi mat i Norge

Her kan du lese om hvorfor vi produserer mat i Norge - og hva som skal til!

Norges nye mathall har åpnet

30 spesialbutikker og spisesteder skal friste de besøkende i den nye Mathallen i Oslo.

Vil ha nye byer

Illustrasjon: Snøhetta/Akershus Bondelag

TV 2 skrev i går om Norges Bondelags nytenkning rundt byplanlegging. Norges Bondelag vil ha nye byer i Norge.

Årets KSL-standard er klar

Den nye KSL-standarden er bygget over samme lest som tidligere, men skjemaer og veiledere har ny grafisk utforming.

Skattekurs for regnskapsførere

I dag braker det løs - nok en gang er regnskapsførere med landbruksregnskap som spesialfelt samlet til kursing.

Høyesterett forkastet anke om beiterett

Høyesterett har forkastet anken fra Eli Dørum og Kåre Kleiva om erstatning for rovdyrtap.

Gir prosenttoll prissjokk? Bondelaget svarer

Blir det dyrere med gode franske oster, og vil prosenttoll sikre norske bønder inntektsøkning?

Diskuterer gjengroing i kulturlandskapet

Konferanse om kulturlandskap, kulturminner og reiseliv.

- Styrk næringslivet og styrk tollvernet

Det var hovudsaka frå Nils T. Bjørke sitt møte i Regjeringa sitt kontaktutval.

Nominér din kandidat til Årets unge bonde 2012

For tredje år på rad leter Norges Bygdeungdomslag, Nationen og McDonald’s etter årets unge bonde.

Grunneiere og rådgivere samlet til kurs i tomteutvikling

Bondelagets kursserie "Tomteutvikling i praksis" er i gang. Nylig var 40 grunneiere og rådgivere samlet på Fagernes.

Blir ikkje samde om frivillig ordning i matkjeda

Forsøket på å finne ei frivillig ordning for partane i matkjeda går dårleg i EU.

Beste norske drikke blir kåra i oktober

I oktober blir Fridtjofprisen til beste norske drikke delt ut i Balestrand i Sogn og Fjordane.

- Vil dagligvarekjedene utnytte tollendringene til å øke egen fortjeneste?

Det vil ikke komme noe prissjokk. Det vil i så fall dagligvarekjedene selv stå for, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Rot og tull i rovdyrforvaltninga

- Rot og tull i rovdyrforvaltninga, tordner Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag etter at MD har stanset ulvejakta.

Statsbudsjettet sikrer norsk matmangfold

- Tollendringen i statsbudsjettet vil sikre det norske matmangfoldet, mener leder Nils T. Bjørke.

Regjeringa må ikkje gi etter for EU-trugsmål

Illustrasjonsfoto: Paul Nygård.

EU truar med å innføre straffetiltak om Noreg brukar ei lovleg omlegging av landbrukstollen. Regjeringa må avvise EU.

Bedre å ta ut ulv før beitesesong enn jaktlisenser om høsten

- Det er helt uforståelig at myndighetene avslår å ta ut ulv før beiteslipp for så å gi jaktlisenser etter at beitesesongen.

- Ingen mathall uten importvern

Aina Bartmann. Foto: Bjørn Molstad

Matmangfoldet forutsetter importvern, sier Aina Bartmann i Bondens Marked til Klassekampen.

Utfordringer som gir råvarer i verdensklasse

- Vi har en topografi og et klima som gir ekstra utfordringer, men til gjengjeld råvarer i verdensklasse

Trygghet og helse 700 ganger

Den landsomfattende kampanjen "Trygghet og helse i landbruket" strekker seg over to år og 700 arrangementer.

Helikopter kan gje betre dyrevelferd

Illustrasjonsfoto: Sissel Waaler.

Helikopter og ATV kan bety mykje for dyrevelferda - til dømes for å hente sau ned frå fjellet i tide.

Per Skorge deltok på Leder for en dag

Bondelagets generalsekretær har hatt med seg Sondre (19) på jobb - i regi av Ungt Entreprenørskap.

Første møte i nytt Miljø- og kvalitetsutvalg

I juni oppnevnte Bondelagsstyret nye medlemmer til Miljø- og kvalitetsutvalget. Nylig hadde utvalget første møte.

Vil høres om tomtefesteloven

Bondelaget, Skogeierforbundet og NORSKOG vil møte Justiskomiteen FØR komiteen avgjør tomtefesteloven.

Påskeegget førte Kristoffer til Gurebo Gård

9-åringen Kristoffer Seim Kind fra Sandefjord vant Bondelagets påskeeggkonkurranse. Turen gikk til Gurebo Gård.

Våre samarbeidspartnere