Nyheter

Vil ha grøntproduksjon i Nord-Norge

Antall grøntprodusenter i Nord-Norge går nedover, og mange opplever utfordringer med å få tilgang til markedet. Bondelaget mener grossist- og dagligvaresektoren har et betydelig ansvar.

Grytten-utvalget (Inntektsutvalget for jordbruket)

Et ekspertutvalg jobber akkurat nå med å se på inntektsmåling i jordbruket. Det er viktig for å kunne sammenlikne inntekten til bonden opp mot andre grupper.

Fraråder ny eggproduksjon

Norges Bondelag og Nortura vil sterkt fraråde å starte opp med ny produksjon i næringen.

Velkommen til Åpen gård 2022!

-Å se hvordan maten vår produseres og dyrene lever er særlig viktig i en tid der stadig færre har tilknytning til gårdslivet, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nordiske bønder: Aktiv grøn omstilling krev økonomisk stabilitet

Matsikkerheit i ein uroleg marknad sto på dagsordenen då nordiske bonde- og samvirkeorganisasjonar møttest sist veke i Finland. Møte endte i ein felles resolusjon.

Bondelagets arbeid så langt i 2022

Høsten står for tur og Bondelaget fortsetter jobben med å tette inntektsgapet til andre grupper og sikre framtidas matproduksjon og selvforsyning. Vi tar et lite tilbakeblikk, som ofte gir bedre forståelse av hvor vi er i dag og er nyttig når vi skal tenke framover.

Utvider lisensfellingsperioden for jerv

Norges Bondelag er svært positiv til at regjeringen har vedtatt å utvide lisensfellingsperioden for jerv fra 20. august til 15. februar. Dermed starter jervejakta i Sør-Norge samtidig med villreinjakta.

Møtte Borch om landbrukets egen nedbygging av matjord

Norges Bondelag mener matjorda må vernes best mulig i all arealforvaltning, også i landbruksnæringa selv. Bondelaget og Småbrukarlaget har møtt landbruks- og matministeren om temaet.

Ekstrautbetaling av tilskudd på vei

Landbruksdirektoratet planlegger å utbetale ekstra tilskudd i to omganger i september. Forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe, og dette er strengt nødvendig kompensasjon som Bondelaget har jobbet lenge for.

Færre sau blir tatt av rovdyr

Likevel er det mange skjebner og detaljer bak statistikken. – At det er færre sau kamuflerer den faktiske situasjonen, sier Erling Aas-Eng.

Arendalsuka 2022: Bondens stemme skal høres

Matsikkerhet, bærekraft og matproduksjon er gjennomgående temaer under årets Arendalsuke. Norges Bondelag er med i en rekke arrangementer.

Smak av Østlandet

Skal du til Østlandet i sommer? Dette er en stor landsdel, men uansett hvor du er kan vi garantere at det er noen deilige lokalproduserte spesialiteter å smake på.

Dokumenter skadene

En svært regntung og kald sommer har preget spesielt Vestlandet og Nord-Norge. Mange bønder blir rammet med dårlige avlinger. Dokumenter skadene og meld ifra til Landbrukskontoret.

-Gjør et veldig sterkt inntrykk

På Østlandet er det tidenes kornavlinger. På Vestlandet og i Nord-Norge har uvanlig mye regn preget sommeren. Der er situasjonen alvorlig for matproduksjonen.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Smak av Trøndelag

Skal du til Trøndelag i Sommer? Da må du for all del ikke gå glipp av alle de lokale spesialitetene. Det er ikke uten grunn at Trøndelag er utnevnt til European Region of Gastronomy 2022.

Sikkerhet i landbruket – ikke la sikringsradioen ligge i skuffen

Gårdsarbeid og matproduksjon tilbyr spennende og varierte, men også tøffe og risikofylte arbeidsoppgaver. Ofte er man også utsatt for vær og vind det kan være vanskelig å sikre seg mot. Dessverre skjer det mange ulykker i landbruket.

Ber regjeringa anke ulvedommen. – Henger ikke sammen

Norges Bondelag mener lagmannsrettdommen er rettslig feil og har flere avvik fra Stortingets føringer. I et brev til klima- og miljøministeren ber Bondelaget om at avgjørelsen ankes.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere