Nyheter

Ønsker ikke patenter å biologisk materiale

Bondelaget mener det fortsatt er behov for restriktiv praksis for patentering av biologisk materiale.

- Hvis vi ble med i EU, ville min gård gå dukken

Det sier Brita Skallerud til den britiske avisen The Sun som har sett nærmere på utenforlandet Norge.

BONDE-babytrøye i nettbutikken

Nå finnes det også BONDE-trøyer til de aller minste.

Konferanse om vannforvaltning og naturmangfoldsloven

Norges Bondelag arrangerer konferanse for ansatte og tillitsvalgte på Gardermoen 9. og 10. oktober.

Ser Fridas herjinger fra lufta

Myndigheter og politikere skal i dag på helikopterbefaring før folkemøte om erstatningsordninger etter uværet Frida.

Vil bedre økonomien på gårdsbruk

Nytt prosjekt med mål om å hjelpe bonden med å redusere kostnader og øke inntjeningen.

Næringsmiddelindustrien avhengig av regionale råvarer

Næringsmiddelindustrien i Vestfold har 2600 ansatte, omsetter for 13 mia og er avhengig av råvarer fra regionen.

Bekymret for matjorda

Norges Bondelag er i sitt høringssvar til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023, svært bekymret for at framtidas samferdselstiltak vil beslaglegge store matjordressurser.

Vil du følge med så følg bondelaget.no

Om litt over et år er det Stortingsvalg. Norges Bondelag prioriterer arbeidet mot valget, og du kan følge med her!

Matjorda skal ikkje byggast ned

Det beste politikarane kan gjere er å slå fast at matjorda ikkje skal byggast ned, skriv Bondelagsleiar Nils T. Bjørke.

Norsk korn stabiliserer kraftfôrprisen

– Norge er til en viss grad skjermet for svingninger i verdensmarkedsprisen på råvarer til kraftfôr.

Tar opp forsvarets bruk av veger og privat grunn

Forsvaret bruker og rekvirerer privat grunn unødvendig i forbindelse med øvelser.

Bondelaget.no falt med servercrash

Manglende aktivitet og bilder på bondelaget.no og fylkeslagas sider, skyldes crash i servere hos leverandøren.

Følg grasslåtten på Tufte Gård

Mange kjenner seg igjen i den flotte filmen nestlederen i Vestfold Bondelag, Harald Lie, har laget av andreslåtten.

Nyhet i nettbutikken: BONDE-USB

Nå kan du skaffe deg din egen BONDE-USB med nøkkelring i nettbutikken.

Landbrukets forskningsbehov skal synliggjøres

Forsknings- og utviklingsarbeidet skal være relevant for bonden.

Ta en gjestevisitt på bondelaget.no

På Bondelagets nettsider finner du også en nesten fullstendig samling av "Dagens gjest" i Nationen.

Felles styremøter til felles forståelse

- Gjensidig tillit og respekt for hverandre, og ikke minst viktighet og riktighet av et landbruk i hele landet, sa fylkesleder i Nordland Bernt Skarstad i sin innledning på Nordlands presentasjon da Østfold Bondelag og Nordland Bondelag møttes på Hvaler Gjestegiveri denne uken. - Etter dette møtet har vi fått økt kunnskap om hverandres hverdag og utfordringer, og ikke minst fått diskutert noen viktige prinsipper i norsk landbrukspolitikk, sier Martha Mjølnerød, helt fersk fylkesleder i Østfold Bondelag

Damer på toppen i Østfold

Martha Mjølnerød fra Spydeberg er ny fylkesleder. Etter 66 år med mannfolk på toppen, går Martha nå inn som første kvinnelige fylkesleder i Østfold Bondelag (stiftet i 1946).

Endringer i målprisene fra 1.juli

Se hvilke endringer her.

Flere med i Alliansen for norsk privat eierskap

Alliansen for norsk privat eierskap jobber for å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital. Nå er de 11.

Flom - forsikring og statlig erstatning

Dette kan du ha krav på ved avlingsskade og skade på varelager.

Oppnevning av nytt kornutvalg

Svein Stubberud fortsetter som leder av kornutvalget i Bondelaget.

Nytt grøntutvalg oppnevnt

Styret har oppnevnt nytt grøntutvalg i Norges Bondelag.

Fortsatt stor nedbygging av matjord

I 2011 ble 6648 dekar dyrka mark og 3894 dekar dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn matproduksjon.

Gårdskarttjenesten i ny drakt

Gårdskarttjenesten til Skog og landskap har fått nytt utseende og flere funksjoner.

Våre samarbeidspartnere