Nyheter

Ta et tak i år

Aksjonen "Ta et tak 2012" er i gang. Innen 1. august kan du søke om midler til å sette i stand gamle bygninger.

- Viktig med såvarer av god kvalitet

Berit Hundåla, 1.nestleder i Norges Bondelag, var forrige uke i Finland som representant for World Farmers` Organisation.

Få nyhetsbrev på e-post

Du velger selv tema og hyppighet.

Høy produktivitetsvekst og innovasjonsgrad i jordbruket

Jordbruket viser vedvarende høy produktivitetsvekst, høyere enn de fleste, nesten alle, norske bransjer.

Et viktig halvår for Bondelaget og landbruket

Landbruks- og matmelding, jordbruksoppgjør og årsmøte i Norges Bondelag. Her er begivenhetene første halvår!

Veien til økt matproduksjon over hele landet

Hovedmålet for Bondelagsarbeidet i 2012-2013 er økt matproduskjon over hele landet på norske ressurser.

Utreder distriktsprofilen i virkemidlene

Berit Hundåla og Anders Huus er Bondelagets medlemmer i gruppa som skal se på distriktsprofilen i virkemidlene.

Inspirert av finsk generalforsamling

Berit Hundåla vart inspirert av arbeidet med politiske dokument under generalforsamlinga i det finske bondelaget (MTK).

Vil lovfeste verdsettelse av våningshus

Norges Bondelag mener at prinsippet for verdsettelse av våningshus bør lovfestes.

De nominerte matproduktene er klare

Produktene til Årets kjøttprodukt, Årets fisk- og skalldyrprodukt, Årets ost og Årets nyskaping er nominert.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere