Nyheter

Møttes om dyrevelferdsmelding

Husdyrnæringa er klare til å bidra i dyrevelferdsarbeidet.

Videreføring av strømstøtte

Regjeringen viderefører strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus, inkludert blomsterproduksjon og vanningslag.

Flere gjennomslag for landbrukets klimaarbeid

Gratis klimarådgivning, utvikling av klimakalkulatorer og økt støtte til verdiskapingsprogram for fornybar energi. Årets jordbruksavtale er vedtatt i Stortinget og er et steg i riktig retning for landbrukets klimaarbeid.

Hele tre av syv Embla-vinnere fra Norge

Mandag kveld var det duket for en storslått feiring av det nordiske kjøkken, under utdelingen av matprisen Embla. Geitmyra Credo, Kvitnes Gård og Undredal Stølsysteri gikk helt til topps.

Fugleinfluensa påvist blant villfugler langs kysten

Mattilsynet oppfordrer alle til å ha ekstra beredskap på smittevern, og lav terskel for å melde fra om lavere eggproduksjon, syke dyr eller økt dødelighet.

Klart for toppoppgjør om Nordens beste mat

Norges Bondelag er vertskap når vi deler ut sju priser i den nordiske matprisen Embla. Følg prisfesten her!

Bjørn Gimming (49) fra Østfold fortsetter som leder i Norges Bondelag

Under årsmøtet i Norges Bondelag ble Bjørn Gimming gjenvalgt som leder. Gimming har vært leder det siste året, og er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv.

Startskuddet har gått - inntektsløftet skal gjennomføres

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt denne resolusjonen.

Opptrappingsplanen skal være klar desember i år

- En av de viktigste sakene vi jobber med, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Borch påpekte muligheten til å løfte inntekta uten ny beregningsmåte. Bondelaget er utålmodige

Tetting av inntektsgapet var blant spørsmålene til Sandra Borch da hun talte til Bondetinget under årets årsmøte. Hennes klare budskap i talen var at landbruket blir prioritert av regjeringa.

Årets lokallag 2021 er kåret

Premien på 30.000 kroner gis til det lokallaget som samlet sett scorer best på god medlemsoppfølgning, høy aktivitet og synlighet i lokalsamfunnet og aktivt vervearbeid.

Bynær gård kåret til årets Askeladd

- I et involverende bynært landbruk vil vi synliggjøre viktigheten av norsk matproduksjon, sier bonde Lars Olav Stavnes (37) på gården Reppe Søndre i Trondheim som er årets Askeladd.

Mange gode innlegg på årsmøtets generaldebatt

Velferdsordninger, dyrevelferd, selvforsyning og inntekt var blant temaene i generaldebatten på årets årsmøte. Og særlig Odd Arne Stormo fra Nordland fikk god respons da han etterlyste de gode bondehistoriene.

Jordbruksavtalen vedtatt i Stortinget

Det til tross for at det ikke var flertall for den.

Bondelagets beste ververe mottok hyllest

Årets verver for 2020 og 2021 ble begge hyllet for sin verveinnsats på dagens årsmøte.

Leders tale til årsmøtet 2022

Her kan du lese leders tale fra fremføringen på årsmøtet 2022. En oppsummering av året som har gått, og ikke minst veien videre.

Snart er det Bondeting

Mange er spente foran årets årsmøte, som er det første fysiske Bondetinget siden 2019. Vi har pratet med noen av årets deltagere om deres forventninger.

Skal vurdere prosenttoll

Regjeringspartiene og SV er enige om å vurdere prosenttoll for en rekke jordbruksvarer. – Vi er fornøyde med at det tas grep om tollvernet, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Følg årsmøtet live!

15-16. juni er det årsmøte i Norges Bondelag, og vi sender live så du skal få mulighet til å følge med.

Forventer stortingsflertall for jordbruksavtalen

Av hensyn til bondens forutsigbarhet og trygghet, og for å sikre landets matsikkerhet i en historisk krevende tid, forventer Norges Bondelag at Stortinget vedtar årets jordbruksavtale.

Usikkert hvordan regjeringa vil nå nytt jordvernmål

Det ligger an til at Stortinget strammer inn på jordvernmålet til en maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark, årlig. Samtidig er det usikkerhet knyttet til når og hvordan regjeringen konkret vil nå dette.

Årsmøte i Norges Bondelag

Bondetinget er 15 og 16. juni. Her finner du sakspapirer og annen informasjon du trenger.

Ber EU om en mer fleksibel regulering av holdbarhetsdato

EUs lovendring om maksimal holdbarhet på 28 dager for egg har vakt oppsikt i Norge, ettersom norske egg er kjølevare med salmonellagaranti. Denne uka leverte Norges Bondelag høringssvar direkte til EU.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere