Nyheter

Vil beholde erstatningsordninger for husdyr

-Dagens erstatningsordninger for husdyr og tamrein må beholdes og forbedres.

Frifunne i Lagmannsretten

Grunneigarane Agnar Andersen og Arne Lid blei begge frifunne i Agder Lagmannsrett for påstått miljøkriminalitet.

Ber om å møte Solhjell om rovdyrforliket

Bondelaget, Sau og Geit og Småbrukarlaget vil møte miljøvernministeren om oppfølging av rovdyrforliket.

Lokalmat på sommermenyen

Et besøk på Bondens marked kan gi deg smakfulle, lokale innganger til et vellykket sommermåltid.

Energiutnytting en vinn-vinn-situasjon

Energiutnytting der grunneierne kan ha aktive roller i drift og/eller eierskap vil være en vinn-vinn-situasjon.

Bondelaget samler takstfolk og firmaer

-Målet er å skape et miljø for samarbeid mellom takstfolkene og faglig oppdatering innenfor landbrukstakst.

Utvidet adgang til å felle vilt i nødverge

Fra 1. juli vil det bli utvidet adgang til å felle vilt i nødverge. Nå er hund som blir angrepet en del av nødretten.

Agrisjå feltdager med Kick-off på HMS-kampanje

Agrisjå feltdager er et nytt fagarrangement for bønder med vekt på kjøring og demonstrasjon av teknisk utstyr. Under arrangementet blir det Kick-off på en landsomfattende HMS-kampanje.

Bøndenes rolle må anerkjennes og løftes fram

-En investering i landbruk gir god og langsiktig økonomisk avkastning. NBC sender brev til de nordiske ministrene.

Utreder markedsordningene for lam og egg

Arbeidsgruppa som skal utrede om lam og egg skal legge som til volummodell hadde sitt første møte mandag.

Enighet om økt melkeproduksjon

Melkeproduksjonen i Norge kan økes med ytterligere 3 prosent for kvoteåret 2012/2013.

Ny runde av Det Norske Måltid: Opptakene i gang

Opptakene til en ny runde av Det Norske Måltid er i gang. Finalen skal sendes fra Stavanger Nye Konserthus.

Forskning skal sikre konkurransedyktig næring

Forskning og utvikling må være på et høyt nivå for å sikre landbruket som en konkurransedyktig næring

JUS: Bruk av skogsbilveg

Det er vanskeleg sjå at naboen skal ha rett til å nytta vegen du har bygd utan at han kjøper seg inn i veganlegget.

Et slag i ansiktet til husdyrholdere

Høyesterett frikjente Staten v/ Jernbaneverket for plikt til å holde gjerde langs Dovrebanen.

Kornbøndene vil fortsette

Dårlige kornhøster til tross, 56 prosent av kornbøndene vil drive videre som i dag.

Landbruksvareimporten frå EU femdobla

Landbruksvareimporten frå EU til Noreg er femdobla frå 1990 til 2010. Eksporten frå Noreg står på staden kvil.

Det viktigste er årvåkenhet i alle ledd

-Vi har forståelse for viktigheten av å hindre at gjødsel kommer på avveie. Det viktigste er årvåkenhet.

Drenering kritisk for kornproduksjonen

15 prosent av kornarealene på Østlandet er dårlig drenert. Samtidig er det mer enn 30 år siden dreneringen skjedde..

Lokallagsleder tilbyr stortingspolitiker sommerjobb

Dag Fredrik Eftedal, bonde og lokallagsleder, tar Jøran Rytman (Frp) på alvor og tilbyr jobb som matprodusent!

Får ikke disponere erstatning etter vern

Virkesberettigede får ikke disponere erstatning etter vern i statsallmenninger. Høyesterett satte foten ned.

Kritisk for norsk kornproduksjon

Kornproduksjonen i Norges kornkammer vil om 10 år være mellom 80 og 100 prosent av dagens nivå. Noe må gjøres.

Det må handle om hva statsråden leverer

-Det må handle om hva Slagsvold Vedum leverer som statsråd, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke om ny minister.

Bondelaget vil endre kvoteforskriften

Norges Bondelag går inn for å endre kvoteforskriften, slik kvotetak ikke begrenser produksjonsøkning.

Rio+20: Styrke berekraftig nasjonal matproduksjon

Landbruket er heilt sentralt i arbeidet med å redusere fattigdom, meiner Bondelaget føre Rio+20-møtet.

Brita Skallerud gjenvalgt som andre nestleder

Fornyet tillit til ledertrioen i Norges Bondelag

Se flere bilder fra Bondetinget

Norsk matproduksjon må økes – Bondelaget krever politisk taktskifte

Årsmøtet i Norges Bondelag forutsetter at regjeringen i statsbudsjettet for 2013 sikrer en utnyttelse av handlingsrommet i tollvernet.

Mat i Norge er for billig, ikke for dyrt

Aslak Sira Myhre satte mot i bøndene.

Byjenta som ble Askeladd

Charlotte Holberg Sveinsen er årets Askeladd, for sitt arbeid med kafè- og landlivsbutikken Skafferiet på Helgøya i Hedmark.

På vegne av alle verdens bønder

Lederen i World Farmers' Organisation, amerikaneren Robert Carlson snakket til årsmøtet på Lillehammer.

Brekk fikk brekkjern

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk en brekkjern da han gjestet årsmøtet i Bondelaget.

2013 blir avgjørende for landbruket

Stort engasjement i generaldebatten rundt veivalg mot Stortingsvalget til neste år.

Klart råd til regjeringa – lytt mer til velgerne!

Nils T. Bjørke var klar i sin tale: Skal den rødgrønne regjeringa vinne valget til neste år, må de ta hensyn til hva forbrukeren mener.

Se bilder fra årsmøtet på Lillehammer

270 delegater, gjester og ansatte fra hele landet - og utlandet - er samlet til Bondeting. Se bildene her!

- Investeringsevnen må styrkes

- Investeringsevnen i melk og storfekjøtt må styrkes, sa Johan Kristian Daling da han hadde ordet under generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag onsdag.

Bondelagskokken byr på middag

Under årsmøtemiddagen er det duket for smaker fra både Østfold, Akershus og andre deler av landet. Kjærlighet til norsk mat - ja, i høyeste grad!

Bondelagslederen gleder seg til årsmøte

Bondelagsleder Nils T. Bjørke forventer en god debatt på hvordan landbruksnæringen skal arbeide videre for å sikre norsk matproduksjon.

Tomtefesteseier i Strasbourg

Grunneierne vant enstemmig fram ved menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Framtida er en produktiv jordbrukspolitikk

- Landbruket må gjøres i stand til å håndtere en uforutsigbar framtid, mener LU-sjef Christian Anton Smedshaug.

Nær 300 samla til generalforsamling i WFO

Kjedemakt, matsikkerheit og klima sto i sentrum under generalforsamling i World Farmers´Organisation (WFO).

KIL-milder for 2012 fordelt

14 prosjekter får tildelt nærmere 5 millioner kroner fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) i 2012.

Møter Frp om landbrukspolitikk

Bondelagets seniorrådgiver Anders Huus deltar onsdag i et seminar om landbrukspolitikk Frp arrangerer.

Vil utnytte handlingsrommet i importvernet

Vi er fornøyd med at flertallet i næringskomiteen er tydelig på å utnytte handlingsrommet i importvernet.

KrF alene om å ville sende avtalen tilbake

KrFs Steinar Reiten ble alene om å foreslå at jordbruksoppgjøret skulle sendes tilbake til Regjeringen.

Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder

Bygdekvinnelagets årsmøte valgte tre nye og gjenvalgte fire "gamle" styremedlemmer.

Matvaresikkerhet og bærekraftig utvikling

Seminar med statsrådene Lars Peder Brekk, Heikki Holmås og LU-sjef Christian Anton Smedshaug 12. juni.

GMO: Regjeringen bundet med en hånd

Godkjenning av GMO eller ikke? Regjeringen er bundet på en hånd. Spørsmålet er hva den gjør med sin frie hånd.

JUS: Dokumentavgift ved overdragelse og salg

- For eiendommer som overtas med etter åsetesreglene, skal skiftetaksten legges til grunn for dokumentavgiften.

Våre samarbeidspartnere