Nyheter

En avtale som legger til rette for en nødvendig snuoperasjon

Overfor Stortingets næringskomité trekker Norges Bondelag blant annet fram at årets jordbruksavtale legger til rette for inntekstvekst og styrking av de landbrukspolitiske virkemidlene, samt at avtalen understreker viktigheten av importvernet.

Slik blir kompensasjonen

Her kan du lese nærmere om hvordan kostnadskompensasjonen er løst i årets jordbruksavtale.

Jordbruksavtalen til Stortingsbehandling

Proposisjonen er nå sendt til Stortinget og behandles i Næringskomitéen før endelig vedtak i Stortinget 15. juni.

EU vil at norske egg maksimalt kan ha 28 dagers holdbarhet

I Norge er eggene salmonellafrie og blir behandlet som kjølevare. For ikke å unødvendig øke utslippene, matsvinnet og kostnadene jobbes det nå for økt fleksibilitet i EUs lovendring.

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil C. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Jordbruksavtalen godkjent av styret

Styret i Norges Bondelag har godkjent jordbruksavtalen 2022.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Jordbruksavtalen 2022 – kort fortalt

Årets jordbruksavtale omtales som et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket. Dette er hovedtrekkene i avtalen.

Jordbruksavtale: Første steg i nødvendig snuoperasjon

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023.

Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Det inviteres til pressekonferanse om årets jordbruksoppgjør - følg direktesending her.

Forhandlingene inne i avgjørende fase

Møtene mellom jordbruket og staten har fortsatt gjennom helgen. Fristen for å komme i mål er mandag 16. mai.

Jordbruksforhandlingene fortsetter gjennom helgen

Forhandlingene over i neste fase

Nå er gjennomgangen av krav og tilbud ferdig.

Kjenner du en Askeladd?

Gjennom Askeladdprisen vil Landkreditt og Bondelaget trekke fram kreative bygdegründerar. I år har vi fjerna aldersgrensa, og fristen for å søke er 20. mai.

Hvorfor blir det så høye kostnader?

Taksameteret går fort når bonden jobber med å lage mat til deg og meg. Vi har laget en film med et eksempel fra en kornprodusent, som viser kostnader vs inntekter. Svaret er ganske enkelt, ekstraordinære kostnader må dekkes og inntekten må opp!

Statens tilbud vs. jordbrukets krav

Fredag ble det klart at jordbruket går i forhandlinger med staten. Dette er hovedforskjellene mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2022.

Statens tilbud: Nødvendig snuoperasjon vil kreve mer

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft. – For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Følg pressekonferanse her

Torsdag kl. 12 legger staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Her kan du følge pressekonferansen live.

Bli med på BondeTV

Hva skjer på norske gårder en fredag i mai? Vi ønsker velkommen til gårds gjennom sosiale medier, filmet og delt av bøndene selv.

Statens tilbud kommer torsdag

Tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger er utsatt.

Kostnadskompensasjon

Slik vil jordbruket kompensere for de økende kostnadene, og få utbetaling så raskt som mulig.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere