Nyheter

Koronasituasjonen og regjeringens kompensasjonsordninger

Her kan du lese om de økonomiske tiltakene for foretak med inntektsbortfall grunnet koronakrisen. Fristen er utvidet til 3. juni.

Landbruk må inn i grønn omstillingspakke

I dag kom regjeringas pakke for grønn omstilling av næringslivet i etterkant av koronaepidemien. Vi er veldig skuffa over at det ikke kommer en koronapakke til jordbruket.

Ber Stortinget styrke matsikkerheten

Større andel norsk fôr, og mer korn, potet og grønt vil øke matsikkerheten, sa Bartnes til næringskomiteen under høring av jordbruksoppgjøret.

Rovdyrpakka: En viktig seier

Vi unngår både rovviltklagenemnd og sammenslåing av regioner.

Ukens podkast - hvordan går det med lokalmatprodusentene nå?

Koronakrisa har ført til bråstopp i omsetninga for mange lokalmatsprodusenter. Noen har kastet seg rundt og funnet nye løsninger, andre sliter med å få endene til å møtes. Kan vi risikere at dette tar knekken på norsk lokalmat?

Klimavennlig og bærekraftig fôring kutter utslipp

Mer klimavennlig og bærekraftig fôring skal redusere klimagassutslippene med minst 400.000 tonn mellom 2021-2030

Ukens podkast - Emil Iversen om langrenn og landbruk

Når koronakrisen kom avslutta Emil Iversen skisesongen. Nå har han tilbragt de siste ukene som avløser, og vi får høre hvorfor han trives så godt med gårdsarbeid.

Slipper inn for Høyesterett

Høyesterett orienterte i dag om at ulverettssaken hvor Norges Bondelag, NORSKOG og Norges Skogeierforbund er partshjelpere, slipper inn for Høyesterett i sin helhet.

Stor fare for vårflom

Forbered deg og eiendommen på flom med denne sjekklista.

Vi lanserer Den grønne skolen på nett

Den grønne skolen har vært viktig for Norges Bondelag i mange år. Tilbudet har bestått av ulike hefter, og er flittig brukt av skoler og barnehager. Nå er materiellet oppgradert og digitalisert.

Støtt lokale bønder gjennom Bondens marked

Lokalmatprodusenter over hele landet sliter som følge av koronasituasjonen og bortfall av de markedene de vanligvis leverer til. Nå trenger de din støtte for å komme gjennom perioden.

Massiv motstand mot rovviltklagenemnd

Regjeringen mener at en rovviltklagenemnd er en god ide, men 79% av høringssvarene går imot. Bondelaget møter Energi- og miljøkomiteen i dag.

Bli med på Bonde-TV med sau og lam tirsdag 19. mai!

Det blir lamming og beiting i alle kanaler 19.mai, da Norges sauer, lam, gjetere og sauebønder overtar Bondelagets Facebook og Instagram. Bli med og del dine historier!

Ber om koronapakke

Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i næringen på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen.

Advarer mot klimatiltak som reduserer norsk matproduksjon

Klimakur har sett på muligheten for å kutte klimagassutslipp gjennom et redusert husdyrhold. – Landbruket trenger en klimapolitikk som bidrar til en bedre matproduksjon, ikke en nedbygging av distriktsjordbruket, sier nestleder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Ukens podkast - Korona verden rundt

Hvordan påvirker korona bønder og matproduksjon i våre naboland og andre steder i verden?

Arbeidskraft: Åpner for innreise fra tredjeland

Regjeringa åpner nå for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

En annerledes Åpen Gård 2020

Åpen Gård 2020 er planlagt gjennomført søndag 23.august. Rammene for årets arrangementer blir trolig endret på grunn av koronasituasjonen og påmeldingfristen er blitt forlenget.

Podkast - jordbruksoppgjør spesial

Korona har preget årets jordbruksoppgjør. Hvordan har prosessen vært og hva ble resultatet?

Våre samarbeidspartnere