Nyheter

Norsk matberedskap må sikres – gi bonden ei inntekt å leve av nå!

Representantskapet har vedtatt denne resolusjonen, med marsjordre til årets jordbruksforhandlinger.

Norske bønder står sammen med bønder i Ukraina

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt resolusjon om situasjonen i Ukraina. I tillegg fikk representantskapet en oppdatering fra direktøren i UNAF, en paraply for ukrainske landbruksorganisasjoner, på hvordan situasjonen for bønder i Ukraina er nå.

Mangelfullt jordvern kan true matberedskapen

For å nå jordvernmålene og sikre det gjenværende matproduksjonsgrunnlaget, ber Norges Bondelag om mer egnede og forpliktende virkemidler. Blant annet mener organisasjonen at ansvaret for jordvernbeslutninger bør løftes til statsforvalteren.

Nyttig møte mellom Sametinget og Norges Bondelag

Sist uke var det nytt kontaktmøte mellom Sametinget og Norges Bondelag. Jordbruksforhandlingene og rovviltpolitikken var blant temaene som ble tatt opp.

Vil ha mer økologisk matproduksjon

Hele verdikjeden for mat var til stede under møtet i Landbrukets Hus for å diskutere hvordan man kan løfte norsk økologisk mat inn i offentlig innkjøp. Bondelaget vil dekke den økende etterspørselen av økologiske varer med norskprodusert økologisk.

Strømstøtteordningen må utvides

Strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen må utvides til å også omfatte vanningslag i jordbruket, mener Norges Bondelag.

– Vi kan ikke legge produksjonsgrunnlaget vårt under asfalt

For å verne om verdifull matjord mener Norges Bondelag vi må heve terskelen for å bygge nye firefeltsveier, samt at nye firefeltsveier får velge mellom makshastighetene 90 eller 110 km/t.

Dagens matberedskap er alt for dårlig

Et enstemmig politikerpanel sa tydelig at dagens beredskap for å sikre matproduksjonen og selvforsyningen er alt for dårlig. Hva vil politikerne gjøre for å sikre matberedskap og matproduksjon i tida framover?

Frokostseminar 21. mars: Behov for å sikre norsk matproduksjon

Norges Bondelag inviterer til frokostseminar om behovet for å sikre norsk matproduksjon. Arrangementet vil også bli streamet.

Bionova – et klimafond for landbruket

Bionova må bli det viktigste verktøyet for å finansiere Landbrukets klimaplan. Og fondet skal etableres utenfor jordbruksavtalen.

Regjeringen forlenger strømstøtteordningen for landbruket

Regjeringen varsler at strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen forlenges ut mars 2023.

Med åpne ører

Over to dager legger 50 aktører med tilknytning til landbruket fram sine innspill til vårens forhandlinger.

Dette bør du vite om krisen i Ukraina

Situasjonen i Ukraina påvirker mange. Også landbruket vil merke at Russland har invadert Ukraina. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for bonden med tanke på situasjonen.

Regjeringen med tiltak for å sikre norsk matproduksjon

Regjeringen sier de vil gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn.

Årets unge bonde krever bedre velferdsordninger

Vi har tatt en prat med Årets unge bonde, Sofie Rebekka Høybakk, i forbindelse med kvinnedagen 8. mars.

Søk bærekraftsfondet for landbruket – frist 15.mars

Vil du bidra i jobben med å gjøre norsk landbruk mer bærekraftig og rustet for fremtiden kan du søke om støtte gjennom bærekraftsfondet til Norges Bondelag og Gjensidige.

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2022: Nominer din kandidat

Kjenner du noen som har gjort en ekstraordinær innsats for kulturlandskapet? Norges Bondelag inviterer alle til å komme med forslag til kandidater til den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2022.

– Norske bønder kan bidra i matforsyninga, hvis regjeringa vil

– Norske bønder kan og vil produsere mer mathvete for å bidra i matforsyninga, sier Bjørn Gimming. For å sikre årets matkornavlinger påpeker han imidlertid behovet for forsikringer fra regjeringa.

Landbrukets årlige klimamøte

I dag møttes organisasjonene i landbruket til en statusoppdatering for klimaarbeidet. – Vi er godt på vei, men har enda en god vei igjen å gå, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen.

RJS med flere nye webinarer i vår

Utover våren kan du delta på flere ulike webinarer i regi av Regnskap- og juridisk service (RJS). Blant kursene du kan delta på er blant annet selskapsformer i landbruket og velferdsordninger.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere