Nyheter

Høyre tilbyr mager kost

Høyres forslag vil gi betydelig mer fart i strukturendringer, sentralisering og konsentrasjon av produksjonen.

Nå må landbruksmeldinga følges opp i praksis

- Det er positivt at næringskomiteens flertall med KrF slår så klart fast at norsk matproduksjon basert på norske ressurser skal økes.

Prosjekt blir enkle skadetiltak

Prosjekt Skadefri bonde har laget en egen tiltakspakke med enkle HMS-tips. Nå lanseres Superbonden.

Vil gi all dyrka og drykbar mark et juridisk vern

-Økt matproduksjon basert på norske ressurser forutsetter et sterkere vern av matjord.

Representantskapet krever: Fra ord til handling

Representantskapet forventer at ambisjonene i matmeldinga følges opp gjennom konkrete tiltak - i forhandlingene.

Viktig politisk gjennomslag om moms

Utleie av samdriftsfjøs skal ikke lenger betraktes som ordinært utleie, men som en del av en større driftsavtale.

EØS-avtalen bryter på toll og gjensidighet

EØS-avtalen bryter med viktige forutsetninger for handel med landbruksvarer: utjevning av toll og gjensidighet.

Rekordmange vil opprettholde jordbruket

Ni av ti er for å opprettholde det norske jordbruket av minst samme omfang som i dag, viser MMI-måling.

- Som en dampveivals i matfatet

Norges risikerer å miste 5340 dekar dyrket jord hvis transportetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan blir vedtatt.

Våre samarbeidspartnere