Nyheter

Nei til boliger og næringsbygg på matjord

- Byer og tettsteder må bygges tettere. Bondelaget sier et absolutt nei til å bygge boliger og næringsbygg på matjord.

Stor interesse for norsk modell i Canada

Det var stor interesse for den norske landbruksmodellen då bondelaget i Quebec arrangerte konferanse.

I Bondelaget av solidaritet

Ragnar Lensberg bruker ikke lang tid på å forklare viktigste grunn til at han står i Bondelaget. Svaret er solidaritet med andre bønder.

- Økt norsk matproduksjon på norske ressurser

Representantskapet har samlet Bondelagets uttaler om landbruks- og matmeldinga i en endelig uttale.

Bondelaget tar klimautfordringene på alvor

Bondelaget vil jobbe aktivt for å redusere utslipp av klimagasser samtidig som landbruket er en del av løsningen.

Alle utøvere skal ha kompetanse

- Alle utøvere i landbruksnæringa skal ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift.

Avgjerande at prisen på mat kan aukast

Det er avgjerande at regjeringa legg til rette for at prisane på mat kan aukast for å dekke veksten i kostnader og styrka lønnsemda i næringa.

Serverte moodsgjestene smaker av Norge

Bondelagskokk Kurt Sverre Øraas serverte Moods of Norway sine VIP- gjester.

- Må få betalt for jobben vi gjør

- Meste ordner seg hvis vi bare får betalt for den jobben vi gjør. Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet.

- Stå sammen og senk kostnadene

- Bøndene må stå sammen mot kjedemakta og dere må senke kostnadene i slakting og foredling, sa Per Ingvar Olsen fra BI på husdyrmøtet i Vestfold.

30.000 brannvarslingsanlegg på 20 år

Elotec er størst på brannvarslingsanlegg til landbruket, og har levert 30 000 anlegg til norske bønder.

Positive toner fra Riksantikvaren

- Et positivt møte, slår Bondelagsleder Nils T. Bjørke fast etter møtet med SLF og Riksantikvaren.

Miljøvernminister Erik Solheim boikotter rovdyrforliket

-Miljøvernminister Erik Solheim overprøver tre rovviltnemnder ved å redusere kvota for årets gaupejakt med 39 gauper.

Derfor er vi med i Bondelaget

Trude og Tord Svenneby i Trøgstad spør om uorganiserte bønder bør nøye seg med statens tilbud.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere