Nyheter

Bondelaget tar grep når kostnadene øker

Dette er grepene Bondelaget tar for å lette på de skyhøye kostnadene.

Økning i tapte sau og lam til rovvilt

Nye tall fra Miljødirektoratet viser en liten økning i tap av sau og lam til rovvilt i 2021.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Er Vegard fra Narvik den neste Bondelagskokken?

Vegard Stormo (45) er finalist i kåringen av Bondelagskokken 2022-2023. Med et sterkt engasjement for lokalmat og historiefortelling ønsker han å bygge bro mellom gamle og nye mattradisjoner.

Valgnemnda er i gang med arbeidet

Det er tid for organisasjonen til å gi innspill til valgnemnda. Styremedlemmer på valg stiller seg til disposisjon med unntak av ordfører og representant for Felleskjøpet Agri.

Møtte næringsministeren med krav om kjedemakttiltak

Tiltak mot kjedemakta og ingen nye innrømmingar på handel var hovudbodskapen når Norges Bondelag møtte næringsministeren denne veka.

Stor usikkerhet blant kornbønder

På Kornkonferansen 2022 var kostnadssituasjonen, produksjonen framover og målet om økt matkornproduksjon blant temaene.

Følg Kornkonferansen 2022

Norges Bondelag og Felleskjøpet arrangerer kornkonferanse tirsdag 18. januar 2022. Landbruks- og matministeren er blant gjestene som skal snakke om ny regjering og ny landbrukspolitikk.

Strømordning på plass for landbruket

Regjeringa kommer med strømkompensasjon til bønder. – Dette er bra, og i tråd med det vi har bedt om, sier Gimming.

Positive signaler om strøm

Etter møte med finansministeren har organisasjonene fått avklart at regjeringa jobber for løsning. – Det må komme en løsning for bondens ekstraordinære strømkostnader raskt, sier Bjørn Gimming.

– Kostnadene må dekkes raskt

– Landbruksministeren viser forståelse for den alvorlige situasjon landbruket befinner seg i nå, men det er viktig at det kommer noe på strøm også, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Globale utfordringer krever tiltak også i Norge

Norges Bondelag har i dag sendt et brev til statsministeren med bekymring for de høye råvareprisene som utfordrer matsikkerheten.

Positiv til styrking av dyrevelferden

Bondelaget deltok på høring om Venstre-representanters dyrevelferdsforslag.

Ber om hastemøter om kostnadsøkningene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om hastemøter med ansvarlige departementer så raskt som mulig. Bakgrunnen er de ekstraordinære kostnadsøkningene som matprodusenter opplever for tiden.

Faglagene møtes om strakstiltak

Når situasjonen er kritisk, er det viktig at faglagene går sammen. Bondelaget har invitert Bonde- og Småbrukarlaget til møte om bøndenes økende kostnader, og for å finne løsninger i samarbeid.

Kompensasjon for høye strømpriser må forsterkes betydelig

Norges Bondelag ber om at kompensasjonsordningen for høye strømpriser tilpasses til å dekke behovet i landbruket bedre.

Nå er dyrevelferdsprogram for storfe i gang

Med dette vil storfenæringas dokumentere og forbedre av dyrevelferden hos alle storfe.

Krever strakstiltak for bonden

Situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bruk løsningene som gir best uttelling for bonden, krever Bondelaget.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere