Nyheter

Møttes om dyrevelferdsmelding

Husdyrnæringa er klare til å bidra i dyrevelferdsarbeidet.

Videreføring av strømstøtte

Regjeringen viderefører strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus, inkludert blomsterproduksjon og vanningslag.

Flere gjennomslag for landbrukets klimaarbeid

Gratis klimarådgivning, utvikling av klimakalkulatorer og økt støtte til verdiskapingsprogram for fornybar energi. Årets jordbruksavtale er vedtatt i Stortinget og er et steg i riktig retning for landbrukets klimaarbeid.

Hele tre av syv Embla-vinnere fra Norge

Mandag kveld var det duket for en storslått feiring av det nordiske kjøkken, under utdelingen av matprisen Embla. Geitmyra Credo, Kvitnes Gård og Undredal Stølsysteri gikk helt til topps.

Fugleinfluensa påvist blant villfugler langs kysten

Mattilsynet oppfordrer alle til å ha ekstra beredskap på smittevern, og lav terskel for å melde fra om lavere eggproduksjon, syke dyr eller økt dødelighet.

Klart for toppoppgjør om Nordens beste mat

Norges Bondelag er vertskap når vi deler ut sju priser i den nordiske matprisen Embla. Følg prisfesten her!

Bjørn Gimming (49) fra Østfold fortsetter som leder i Norges Bondelag

Under årsmøtet i Norges Bondelag ble Bjørn Gimming gjenvalgt som leder. Gimming har vært leder det siste året, og er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv.

Startskuddet har gått - inntektsløftet skal gjennomføres

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt denne resolusjonen.

Opptrappingsplanen skal være klar desember i år

- En av de viktigste sakene vi jobber med, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Borch påpekte muligheten til å løfte inntekta uten ny beregningsmåte. Bondelaget er utålmodige

Tetting av inntektsgapet var blant spørsmålene til Sandra Borch da hun talte til Bondetinget under årets årsmøte. Hennes klare budskap i talen var at landbruket blir prioritert av regjeringa.

Årets lokallag 2021 er kåret

Premien på 30.000 kroner gis til det lokallaget som samlet sett scorer best på god medlemsoppfølgning, høy aktivitet og synlighet i lokalsamfunnet og aktivt vervearbeid.

Bynær gård kåret til årets Askeladd

- I et involverende bynært landbruk vil vi synliggjøre viktigheten av norsk matproduksjon, sier bonde Lars Olav Stavnes (37) på gården Reppe Søndre i Trondheim som er årets Askeladd.

Mange gode innlegg på årsmøtets generaldebatt

Velferdsordninger, dyrevelferd, selvforsyning og inntekt var blant temaene i generaldebatten på årets årsmøte. Og særlig Odd Arne Stormo fra Nordland fikk god respons da han etterlyste de gode bondehistoriene.

Jordbruksavtalen vedtatt i Stortinget

Det til tross for at det ikke var flertall for den.

Bondelagets beste ververe mottok hyllest

Årets verver for 2020 og 2021 ble begge hyllet for sin verveinnsats på dagens årsmøte.

Leders tale til årsmøtet 2022

Her kan du lese leders tale fra fremføringen på årsmøtet 2022. En oppsummering av året som har gått, og ikke minst veien videre.

Snart er det Bondeting

Mange er spente foran årets årsmøte, som er det første fysiske Bondetinget siden 2019. Vi har pratet med noen av årets deltagere om deres forventninger.

Skal vurdere prosenttoll

Regjeringspartiene og SV er enige om å vurdere prosenttoll for en rekke jordbruksvarer. – Vi er fornøyde med at det tas grep om tollvernet, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Følg årsmøtet live!

15-16. juni er det årsmøte i Norges Bondelag, og vi sender live så du skal få mulighet til å følge med.

Forventer stortingsflertall for jordbruksavtalen

Av hensyn til bondens forutsigbarhet og trygghet, og for å sikre landets matsikkerhet i en historisk krevende tid, forventer Norges Bondelag at Stortinget vedtar årets jordbruksavtale.

Usikkert hvordan regjeringa vil nå nytt jordvernmål

Det ligger an til at Stortinget strammer inn på jordvernmålet til en maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark, årlig. Samtidig er det usikkerhet knyttet til når og hvordan regjeringen konkret vil nå dette.

Årsmøte i Norges Bondelag

Bondetinget er 15 og 16. juni. Her finner du sakspapirer og annen informasjon du trenger.

Ber EU om en mer fleksibel regulering av holdbarhetsdato

EUs lovendring om maksimal holdbarhet på 28 dager for egg har vakt oppsikt i Norge, ettersom norske egg er kjølevare med salmonellagaranti. Denne uka leverte Norges Bondelag høringssvar direkte til EU.

En avtale som legger til rette for en nødvendig snuoperasjon

Overfor Stortingets næringskomité trekker Norges Bondelag blant annet fram at årets jordbruksavtale legger til rette for inntekstvekst og styrking av de landbrukspolitiske virkemidlene, samt at avtalen understreker viktigheten av importvernet.

Slik blir kompensasjonen

Her kan du lese nærmere om hvordan kostnadskompensasjonen er løst i årets jordbruksavtale.

Jordbruksavtalen til Stortingsbehandling

Proposisjonen er nå sendt til Stortinget og behandles i Næringskomitéen før endelig vedtak i Stortinget 15. juni.

EU vil at norske egg maksimalt kan ha 28 dagers holdbarhet

I Norge er eggene salmonellafrie og blir behandlet som kjølevare. For ikke å unødvendig øke utslippene, matsvinnet og kostnadene jobbes det nå for økt fleksibilitet i EUs lovendring.

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil C. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Jordbruksavtalen godkjent av styret

Styret i Norges Bondelag har godkjent jordbruksavtalen 2022.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Jordbruksavtalen 2022 – kort fortalt

Årets jordbruksavtale omtales som et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket. Dette er hovedtrekkene i avtalen.

Jordbruksavtale: Første steg i nødvendig snuoperasjon

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023.

Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Det inviteres til pressekonferanse om årets jordbruksoppgjør - følg direktesending her.

Forhandlingene inne i avgjørende fase

Møtene mellom jordbruket og staten har fortsatt gjennom helgen. Fristen for å komme i mål er mandag 16. mai.

Jordbruksforhandlingene fortsetter gjennom helgen

Forhandlingene over i neste fase

Nå er gjennomgangen av krav og tilbud ferdig.

Kjenner du en Askeladd?

Gjennom Askeladdprisen vil Landkreditt og Bondelaget trekke fram kreative bygdegründerar. I år har vi fjerna aldersgrensa, og fristen for å søke er 20. mai.

Hvorfor blir det så høye kostnader?

Taksameteret går fort når bonden jobber med å lage mat til deg og meg. Vi har laget en film med et eksempel fra en kornprodusent, som viser kostnader vs inntekter. Svaret er ganske enkelt, ekstraordinære kostnader må dekkes og inntekten må opp!

Statens tilbud vs. jordbrukets krav

Fredag ble det klart at jordbruket går i forhandlinger med staten. Dette er hovedforskjellene mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2022.

Statens tilbud: Nødvendig snuoperasjon vil kreve mer

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft. – For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Følg pressekonferanse her

Torsdag kl. 12 legger staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Her kan du følge pressekonferansen live.

Bli med på BondeTV

Hva skjer på norske gårder en fredag i mai? Vi ønsker velkommen til gårds gjennom sosiale medier, filmet og delt av bøndene selv.

Statens tilbud kommer torsdag

Tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger er utsatt.

Kostnadskompensasjon

Slik vil jordbruket kompensere for de økende kostnadene, og få utbetaling så raskt som mulig.

Slik innvirker kravet på matprisene

Mange lurer på hvordan årets krav vil slå ut på matprisene.

Jordbrukets krav – kort fortalt

Her er hovedgrepene i årets krav fra jordbruket.

Historisk oppgjør: Matproduksjonen må sikres

Jordbruket opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og derfor stuper inntektene. – Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Jordbruksoppgjøret starter onsdag

27. april kl 11 presenterer jordbruket årets krav i forhandlingene. Følg pressekonferansen på bondelaget.no.

Marthe (20) og Birger (22) investerte 9,5 millioner på gård i fjor

– Det har vært drømmen hele tiden, spesielt å drive med melkeproduksjon, sier det unge paret på Averøy i Møre og Romsdal.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere