Nyheter

Møte i regjeringens kontaktutvalg 7. oktober

Noen av sakene lederen i Norges Bondelag var innom var selvforsyning, årets avlinger, behovet for et velfungerende importvern og behov for tett samarbeid om situasjonen i Ukraina skulle eskalere og det blir fare for atomnedfall.

Statsbudsjett 2023: – Tar nødvendige grep for økt matsikkerhet

Regjeringen trekker fram styrket matvareberedskap som et viktig mål for sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Det handler blant annet om årets jordbruksoppgjør som gir et helt nødvendig inntektsløft, kostnadsdekning og dermed forutsigbarhet for bonden.

87,5 millioner til Bionova

I statsbudsjettet for 2023 som ble lagt fram i dag får den nye innovasjonssatsingen Bionova 87,5 millioner kroner. – Dette er en god start på en satsing som skal gi utslippsreduksjon i jordbruket, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Positivt at Bionova etableres

Den nye nasjonale innovasjonssatsingen Bionova vil bli etablert i Mjøstårnet i Brumunddal. Bondelaget mener Bionova blir svært viktig for å oppfylle Landbrukets klimaplan.

Fire viktige punkter fra Inntektsutvalgets rapport

Norges Bondelag har tidligere levert tydelige krav til Inntektsutvalget for jordbruket, som i dag har levert sin rapport om hvordan inntekta i landbruket kan måles. Her har vi samlet de viktigste punktene fra rapporten.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nå kommer Gyldig KSL

Hele landbruksnæringa står bak innføringen av Gyldig KSL som trer i kraft nå i høst. Alle som ikke har Gyldig KSL mottar i disse dager brev med frist 1. november for å gjennomføre internkontroll.

Nye tiltak for å få eggmarkedet i balanse

Omsetningsrådet vil betale eggprodusenter for tomme hønsehus, for å få bukt med overproduksjonen. – Drastisk, men nødvendig grep, sier Bondelagslederen.

Bondens inntekt på 1 – 2 – 3

Totalkalkyle, referansebruk og vederlag. Blir du forvirra? Vi gir deg oversikten over begrepene og hvordan inntektene i jordbruket dannes, og noen av dilemmaene Inntektsutvalget må løse.

Fristen for å registrere seg for strømstøtte er 30. september

Søknadsskjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september.

Dette må Inntektsutvalget for jordbruket levere på

Skal vi sikre beredskapen, ha en matproduksjon over hele landet og bønder til å produsere den, trenger bonden et kraftig inntektsløft og en plan for å gjennomføre det, skriver bondelagslederen i denne kronikken.

Strømstøttetaket øker for alle bønder

– Det at regjeringa tar grep og øker strømstøtten, er svært viktig for norsk matforsyning, og sikrer norske grønnsaker til forbruker gjennom vinteren, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Grytten: – Å komme opp med ett mål på inntekt er mye vanskeligere enn man tror

1. oktober skal Grytten-utvalget levere sin rapport for inntektsmåling i jordbruket. Ola Grytten tror mange undervurderer hvor mange hensyn man må ta for å regne ut inntekta til bonden.

Dette er ekstrautbetalingen av tilskudd

I disse dager vil bønder motta ekstrautbetalinger av tilskudd. Utbetalingene er ment å dekke de ekstra kostnadene til gjødsel i sesongen som har vært, i tillegg til alle andre innsatsfaktorer, som diesel og plast.

Bondens økonomi: – Det er mye å ta igjen

Hvorfor er bondens økonomi viktig? Hva påvirker den og hva blir viktig framover? Dette er temaet i ukas episode av Landbrukspodden, med Christian Anton Smedshaug som gjest.

Bondelaget på Dyrsku’n: Viktig møteplass

Denne helgen arrangeres Dyrsku'n i Seljord. Bondelaget er til stede for å møte både medlemmer og forbrukere, og har i år hele fire stands.

Strømstøtteordningen må forsterkes

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært bekymret for konsekvensene dagens unormalt høye strømpriser gir for deler av matforsyningen utover høsten og vinteren. Nå ber de landbruksministeren om et møte og har tre konkrete forslag.

Oppskrifter med god norsk tradisjonsost

Hvordan serverer man norske tradisjonsoster? Bondelagskokken er bekymret for at disse norske matskattene er i ferd med å bli borte fra vår matkultur. Bli inspirert og sjekk ut noen av hennes oppskrifter.

Strømkostnader utfordrer grøntproduksjonen

Flere grøntprodusenter opplever utfordringer med høye strømkostnader når grønnsakene skal på lager gjennom høsten og vinteren. Norges Bondelag ber regjeringen ta tak i utfordringen.

Vi vil heve velferden til alle dyra

Norges Bondelag har sendt sine innspill til den nye stortingsmeldinga om dyrevelferd.

Vil ha grøntproduksjon i Nord-Norge

Antall grøntprodusenter i Nord-Norge går nedover, og mange opplever utfordringer med å få tilgang til markedet. Bondelaget mener grossist- og dagligvaresektoren har et betydelig ansvar.

Grytten-utvalget (Inntektsutvalget for jordbruket)

Et ekspertutvalg jobber akkurat nå med å se på inntektsmåling i jordbruket. Det er viktig for å kunne sammenlikne inntekten til bonden opp mot andre grupper.

Fraråder ny eggproduksjon

Norges Bondelag og Nortura vil sterkt fraråde å starte opp med ny produksjon i næringen.

Velkommen til Åpen gård 2022!

-Å se hvordan maten vår produseres og dyrene lever er særlig viktig i en tid der stadig færre har tilknytning til gårdslivet, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nordiske bønder: Aktiv grøn omstilling krev økonomisk stabilitet

Matsikkerheit i ein uroleg marknad sto på dagsordenen då nordiske bonde- og samvirkeorganisasjonar møttest sist veke i Finland. Møte endte i ein felles resolusjon.

Bondelagets arbeid så langt i 2022

Høsten står for tur og Bondelaget fortsetter jobben med å tette inntektsgapet til andre grupper og sikre framtidas matproduksjon og selvforsyning. Vi tar et lite tilbakeblikk, som ofte gir bedre forståelse av hvor vi er i dag og er nyttig når vi skal tenke framover.

Utvider lisensfellingsperioden for jerv

Norges Bondelag er svært positiv til at regjeringen har vedtatt å utvide lisensfellingsperioden for jerv fra 20. august til 15. februar. Dermed starter jervejakta i Sør-Norge samtidig med villreinjakta.

Møtte Borch om landbrukets egen nedbygging av matjord

Norges Bondelag mener matjorda må vernes best mulig i all arealforvaltning, også i landbruksnæringa selv. Bondelaget og Småbrukarlaget har møtt landbruks- og matministeren om temaet.

Ekstrautbetaling av tilskudd på vei

Landbruksdirektoratet planlegger å utbetale ekstra tilskudd i to omganger i september. Forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe, og dette er strengt nødvendig kompensasjon som Bondelaget har jobbet lenge for.

Færre sau blir tatt av rovdyr

Likevel er det mange skjebner og detaljer bak statistikken. – At det er færre sau kamuflerer den faktiske situasjonen, sier Erling Aas-Eng.

Arendalsuka 2022: Bondens stemme skal høres

Matsikkerhet, bærekraft og matproduksjon er gjennomgående temaer under årets Arendalsuke. Norges Bondelag er med i en rekke arrangementer.

Smak av Østlandet

Skal du til Østlandet i sommer? Dette er en stor landsdel, men uansett hvor du er kan vi garantere at det er noen deilige lokalproduserte spesialiteter å smake på.

Dokumenter skadene

En svært regntung og kald sommer har preget spesielt Vestlandet og Nord-Norge. Mange bønder blir rammet med dårlige avlinger. Dokumenter skadene og meld ifra til Landbrukskontoret.

-Gjør et veldig sterkt inntrykk

På Østlandet er det tidenes kornavlinger. På Vestlandet og i Nord-Norge har uvanlig mye regn preget sommeren. Der er situasjonen alvorlig for matproduksjonen.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Smak av Trøndelag

Skal du til Trøndelag i Sommer? Da må du for all del ikke gå glipp av alle de lokale spesialitetene. Det er ikke uten grunn at Trøndelag er utnevnt til European Region of Gastronomy 2022.

Sikkerhet i landbruket – ikke la sikringsradioen ligge i skuffen

Gårdsarbeid og matproduksjon tilbyr spennende og varierte, men også tøffe og risikofylte arbeidsoppgaver. Ofte er man også utsatt for vær og vind det kan være vanskelig å sikre seg mot. Dessverre skjer det mange ulykker i landbruket.

Ber regjeringa anke ulvedommen. – Henger ikke sammen

Norges Bondelag mener lagmannsrettdommen er rettslig feil og har flere avvik fra Stortingets føringer. I et brev til klima- og miljøministeren ber Bondelaget om at avgjørelsen ankes.

Smak av Sørlandet

Skal du til Sørlandet i sommer? Denne landsdelen er et populært feriemål for mange om sommeren, og vi har noen tips til hva du må smake og hvor.

Smak av Vestlandet

Skal du besøke Vestlandet i sommer? I denne landsdelen produseres noe av det beste landet vårt kan by på innen frukt og bær. Vi har tipsene til hvor du får tak i dem.

Smak av Nord-Norge

Skal du besøke Nord-Norge i sommer? Den nordnorske bonden produserer fantastiske råvarer og vi har noen tips til hva du må sjekke ut. Hva med møsbrømslefse, bær eller kanskje en håndlaget tradisjonsost?

Smak på landet

Her får du tips rett fra bonden om hvilke råvarer du bør smake og hvilke spisesteder du bør stoppe innom på Norgesferien i sommer.

Nok av plass til både turgåere og beitedyr i norsk natur

Turgåere er juridisk ansvarlig ved skader i møte med beitedyr, med mindre dyreeier utviser uaktsomhet. Det er dermed viktig å sette seg inn i hvordan man møter beitende dyr.

Bondelagskokken vil løfte fram norsk tradisjonsost

Bondelagskokk Mette Julius Evensen ønsker å skape ny blest for norske tradisjonsoster. Nå skal hun finne nye og spennende måter man kan bruke og kombinere disse matkulturskattene på.

Forskriften for ekstra produksjonstilskudd er klar

Utbetalingen kommer i september, mens de som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Sommer på nett og i sosiale medier

I sommer vil Bondelaget bidra til at flere velger norsk i butikken, og samtidig vise hva man får igjen for å støtte den norske bonden.

Lagmannsrettens dom må ankes

Borgarting lagmannsrett slår fast at statens vedtak om å felle ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig. Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sier dommen i praksis gjør det umulig å regulere ulvebestanden.

Nedetid på nettsidene

Nettsiden bondelaget.no har vært nede store deler av dagen grunnet et angrep mot serveren til vår tjenesteleverandør CoreTrek.

Ekstraordinær utbetaling av tilskudd i september

De ekstraordinære kostnadsøkningene må dekkes fullt ut, var et av jordbrukets hovedkrav i årets jordbruksforhandlinger. Det fikk vi til, og kompensasjonen for 2021/22 blir utbetalt i september.

God sommer til alle medlemmer

Les hilsen fra bondelagsleder Bjørn Gimming til alle bondelagsmedlemmer.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere