Nyheter

Nesten to milliarder kroner erstattet etter fjorårets tørke

Flere enn en av tre norske bønder har fått utbetalt erstatning for avlingssvikt.

Landbrukspodden: Sommerprat med Olaug Bollestad

I januar ble Olaug Bollestad utnevnt til landbruks- og matminister. Siden den gang har det gått slag i slag, med jordbruksforhandlinger, klimaforhandlinger, dyrevelferd og pelsdyrforbud. Hvordan har det vært å sitte i statsrådsstolen så langt?

- Det har vært et spesielt halvår

Sommerhilsen fra leder Lars Petter Bartnes

Frykter mangel på veterinærer

Dagens system for veterinærvakt over hele landet faller bort når tilskuddet blir endret.

Lær deg kuvettreglene!

I sommer skal både folk og dyr ut og nyte naturen. For å unngå konflikter og ulykker lanserer friluftslivs- og bondeorganisasjoner kuvettregler.

Anbefaler forbedringer i jordbrukets utslippsregnskap

Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket anbefaler flere forbedringer i utslippsregnskapet for næringa. Dette kom fram da utvalget nylig offentliggjorde sin rapport.

Landbrukspodden: Hva innebærer klimaavtalen for jordbruket?

Regjeringa, Bondelaget og Småbrukarlaget har blitt enige om en klimaavtale. Hva står i den, hva innebærer den for norsk mat og landbruk og hvordan lyktes man med å bli enige?

Dette er tiltakene for å styrke dyrevelferden i svineproduksjonen

Tiltakene ble lagt fram for landbruksministeren på møtet onsdag

Styrker kravene til dyrevelferd i svineproduksjonen

Ei samla svinenæring er enige om å stille strengere krav til dyrevelferd i svinenæringa, og ber myndighetene sørge for at disse kravene blir gjeldende for alle svinebønder i Norge.

Inngår klimaavtale for jordbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

Ønsker felles tiltak

Sjokkerte og opprørte. Det er reaksjonene fra et samlet styre i Norges Bondelag etter at de så filmen «Griseindustriens hemmeligheter» vist på NRK i går.

- Dyr skal behandles godt

I kveld viser NRK Brennpunkt en film om svineprodusenter, som viser grov vold og dårlig behandling av dyr. - Dette er uakseptabelt, sier Bartnes.

Riksrevisjonen påpeker mangler i regjeringas oppfølging av rovdyrpolitikken

Riksrevisjonen er kritiske til flere sider av rovdyrforvaltningen i Norge. Det gjelder blant annet soneforvaltningen, bruken av skadefelling og uenigheten mellom departementet og nemndene om sentrale deler av rovdyrpolitikken og regelverket.

Ulveforvaltning ABC

Konfilktnivået i ulvedebatten er skyhøyt og mange spør seg om vi går en ny, blodig beitesommer i møte. Ukas episode handler om ulveforvaltninga i Norge.

NRK-film viser dyrevelferdsbrudd

Førstkommende onsdag ligger en film om svineprodusenter på sendeplanen til NRK Brennpunkt.

Nytt klimamøte på mandag

Bondelaget og Småbrukarlaget vil møte regjeringa til nye forhandlinger om en frivillig klimaavtale for jordbruket mandag 17. juni.

- En trist dag for norsk næringsliv

Stortinget vedtok i natt å forby hold av pelsdyr i Norge. Norges Bondelag er bekymret for næringslivets rettsvern som følge av beslutningen.

Bondelaget på Arendalsuka

Levende bygder, næringsutvikling, klima, bærekraft og genredigering er blant temaene som står på programmet når Bondelaget er tilstede under Arendalsuka 2019.

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Regionreform i Bondelaget

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok nye fylkeslag.

Direktesending andre dag

Følg årsmøtets andre dag direkte her.

Bonden treng meir føreseielege rammevilkår

Resolusjon fra Bondelagets årsmøte, samlet 5.-6. juni 2019 på Lillehammer.

Det skal være klimasmart å velge norsk mat

Resolusjon fra Bondelagets årsmøte, samlet 5.-6. juni 2019 på Lillehammer.

Børsemakeren Lasse er årets Askeladd

Gründerprisen går til Lasse Johansen-Richardsen som skaper arbeidsplasser og lager moderne jaktvåpen i gårdens gamle låve.

Oppdal Bondelag er årets lokallag!

Oppdal Bondelag har vunnet prisen for årets lokallag. Vinneren av den prestisjetunge prisen ble annonsert under årsmøte i Norges Bondelag på Lillehammer 5. juni. – Dere er kroneksempelet på hvordan et lokallag kan jobbe for å utgjøre en forskjell, sier juryformann og ordfører i Bondelaget, Arne Magnus Aasen.

- Jeg har kommet hjem

Jordbruksoppgjøret, klimaforhandlinger og tilliten til Mattilsynet var blant temaene da landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, talte til årsmøtet.

Melk engasjerte i årsmøtedebatten

Framtidas melkeproduksjon, klima og norsk mat var tre av temaene som ble debattert under Bondelagets årsmøte på Lillehammer onsdag.

Hyller hverdagsbondelaget

- Det er verdien av aktiviteten i 500 lokallag landet over som gjør oss unike og sterke, sa Lars Petter Bartnes i leders tale til årsmøtet. Les hele talen her.

Følg årsmøtet direkte

Her kan du følge direktesendingen fra Bondelagets årsmøte på Lillehammer.

Krever klimasvar fra regjeringa

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Ingen norsk topplassering

Det ble ingen topplassering på de syv norske nominert til den nordiske matprisen Embla 2019.

Hun blir ny «bonde-sjef» i Rogaland

Irene Holta Tjøstheim er ansatt som ny organisasjonssjef for Bondelaget i Rogaland.

Minneord – Arild Bustnes

Administrasjonssjef i Norges Bondelag, Arild Eivind Bustnes døde søndag 19. mai.

Nordisk matoppgjør: Kan Norge nå helt til topps?

Lørdag 1.juni skal Nordens beste aktører innen matproduksjon og matformidling kåres.

Verdas bønder vedtok resolusjon om matmakt

Bøndene treng regulering av matmakta. Det var verdas bønder samde om då dei møttest til generalforsamling sist veke. Antibiotikaresistens sto også på dagsordenen.

Ikke god nok erstatning

- Når Stortinget vedtar et næringsforbud, må de også erstatte det økonomiske tapet fullt ut, sier Bartnes om erstatningen til pelsdyrbøndene.

Stortingshøring om årets jordbruksoppgjør

- Årets jordbruksavtale møter Stortingets inntektsmål for jordbruket, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes på stortingshøringa om årets jordbruksavtale. Bartnes er tilfreds med at det var mulig å komme til enighet i årets oppgjør.

Hva gjør næringa med 100 millioner liter melk for mye?

Dette dilemmaet må løses innen halvannet år, når Jarlsbergost ikke lenger blir eksportert.

- Må ses på som statlig ekspropriasjon

Bondelaget mener at nedleggingen av pelsdyrnæringen må ses på som statlig ekspropriasjon, og ber politikerne på Stortinget om å sikre bøndene et lovfestet erstatningsvern.

Innstilling til nytt styre er klar

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av ledertrioen i Norges Bondelag.

Etablerer nytt nettverk for biokull

Norges Bondelag er en av flere medstiftere av Norsk Biokullnettverk. Nettverket består av aktører innen industri og jordbruk og har som formål å styrke samarbeidet i biokullets verdikjede.

Inngår jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020.

Hvordan slår avtalen inn på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen innvirker på økonomien på ditt bruk.

Se pressekonferansen om årets jordbruksavtale

Partene i jordbruksoppgjøret har kommet fram til en avgjørelse. Følg pressekonferansen her kl. 17.00.

Regjeringsoppnevnt utvalg vil øke matmomsen

Et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet foreslår å øke matmomsen. – Ei uønska avgiftsøkning på 14,6 milliarder kroner som rammer norsk matproduksjon, arbeidsplassene våre og lommeboka til folk flest, mener Bondelaget.

Jordbruket vil forhandle med staten

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019.

Nødvendig styrking av Veterinærinstituttet

Regjeringa bevilger 30 millioner kroner ekstra til Veterinærinstituttet. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes roser beslutningen.

Bli med og bidra på Norges største Åpen Gård

Den 13. mai arrangerer Bondelaget Norges største Åpen Gård - på Facebook og Instagram. Bli med når bønder over hele landet åpner fjøsdøra og viser fram hverdagen i gårdsdrifta og hvor maten vår kommer fra!

Pelsdyr: Åpen høring på Stortinget

- Utfallet i denne saken er viktig for alle næringsdrivende i Norge fordi et mulig næringsforbud for pels setter en alvorlig presedens for hvor lite som skal til for å kunne forby ei hel næring.

Statens tilbud: - Retningen videreføres

Retningen mot færre og større gårdsbruk i norsk landbruk videreføres når staten i dag legger fram tilbudet i jordbruksoppgjøret.

Våre samarbeidspartnere