Nyheter

Statsbudsjettet: Underfinansiert landbrukutdanning

Ingen endring for bedre finansiering i statsbudsjettet for 2020.

Statsbudsjett: Ingen klimaverktøy til jordbruket

Det er et stort behov for klimainvesteringer i landbruket. I statsbudsjettet følger regjeringa i liten grad opp behovet for å stimulere til gode klimaløsninger.

Statsbudsjettet: Ras- og flomsikring må prioriteres høyere

- De verste flomskadene på dyrka mark og bebyggelse kan ikke repareres, men de kan forebygges. Det krever at regjeringa bevilger nødvendige midler til det, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Statsbudsjettet: Trenger et sterkt Mattilsyn

Mattilsynets jobb med å følge opp dyrehold med tilsyn og veiledning kan bli vanskelig med stramt budsjett.

Statsbudsjett: Urettferdig pels-erstatning ligger fast

- Dette var en mulighet for regjeringen å ta ansvar og rydde opp. Den muligheten benyttet de seg ikke av, sier Bondelagets leder.

Landbrukspodden: Ny sjef i Norske Felleskjøp!

I ukas episode er Eli Reistad, den nye sjefen i Norske Felleskjøp, på plass i studio. Vi skal bli bedre kjent med henne og selvfølgelig benytte anledningen til å lære mer om norsk korn!

Ny utgave av internasjonalt landbruksnytt!

Internasjonal landbrukspolitikk påvirker hvordan vi produserer maten vår her hjemme og Bondelaget følger utviklinga tett. Hold deg oppdatert gjennom vårt nyhetsbrev. Les siste utgave og meld deg på her!

Pels: Krever full økonomisk erstatning

Hver enkelt pelsdyrbonde må få full erstatning for sine økonomiske tap når næringen er vedtatt avviklet. Da må dagens forslag til økonomisk kompensasjon endres, mener Norges Bondelag.

Klager på ulvekvote

Norges Bondelag klager på lisensfellingskvoten for ulv i ulvesonen kommende vinter.

Landbrukspodden: Jobber vi godt nok med dyrevelferd i næringa?

Før sommeren satte NRK Brennpunkts grisefilm støkk i norsk landbruk. Mange har i etterkant spurt seg om er vi gode nok til å ta vare på husdyra våre og hva vi kan gjøre for å bli bedre?

Bli med i bingen

På mandag blir det griser i alle kanaler, når Bondelaget arrangerer bonde-TV og sender direkte fra grisehus.

Har foreslått en pakkeløsning

Bondelaget og Småbrukarlaget har fremmet en felles posisjon for hvordan melkeproduksjonen skal tas ned.

Status for dyrevelferd i svineproduksjon

I juni presentere næringa flere tiltak for dokumentert bedre dyrevelferd hos svin. Her er status for de ulike tiltakene per september.

Undersøkelse om klimaløsninger på norske gårdsbruk

Bidra til å kartlegge barrierer for klimaløsninger på norske gårdsbruk.

Styrka krav til dyrevelferd i svineproduksjonen

Tirsdag presenterte Bondelaget og organisasjonene i svinenæringa, status på tiltak for å styrke dyrevelferden i svineproduksjonen.

Tidslinje for bortfallet av eksportstøtte til melk

Hva er gjort for å kompensere for bortfallet av eksportstøtten til melk?

Nødvendig med statlig medfinansiering

Landbruket har innledet prosessen med staten om hvordan ta ned norsk melkeproduksjon når eksportstøtten faller bort. Da blir sju prosent av melkevolumet overflødig.

Landbrukspodden: Ode til traktoren!

Enten du sverger til John Deere, MF eller New Holland, ukas episode er til deg som er lidenskapelig opptatt av traktoren vår! Lars Raaen, journalist i bladet Traktor, er gjest i studio.

- Vil svekke tilliten ytterligere

Bøndenes organisasjoner er sterkt imot regjeringens forslag om å opprette ei rovviltklagenemnd.

Meld til Mattilsynet om akutt mangel på fôr

Mattilsynet følger med på konsekvensene for dyrevelferden av den pågående streiken hos Felleskjøpet Agri.

Diskuterer ulv i ulvesonen

Hvordan er mulighetene til å drive næring og aktivitet i utmarka i ulvesonen? Det er hovedtema for ulveseminaret på Elverum denne uka.

Ingen grunn til å frede grenseulvene

Norges Bondelag mener svenske protester mot de norske rovviltnemdenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen ikke bør tillegges stor vekt.

Landbrukspodden om ny handelsavtale, regnskog og soya

Mens verden fortviler over at regnskogen i Amazonas brenner har regjeringa har nylig blitt enige med Brasil og de andre landene i handelsblokken MERCOSUR om en frihandelsavtale. I ukas pod lurer vi hva den nye frihandelsavtalen innebærer for norske bønder.

Nedskalering av melkeproduksjonen

- Vårt fokus er å finne den løsningen som smerter minst for den aktive bonden, og at det fortsatt skal være melkeproduksjon i hele landet, sier Bartnes.

Dokumentar Uår på NRK: Når tørken rammer bonden

I dokumentarfilmen Uår følger vi melkebonden Einar Kiserud fra Spydeberg i Østfold som drar til Malawi i Øst-Afrika etter å ha opplevd den verste tørkesommeren i Norge i nyere tid. Turen ble en vekker på flere måter.

Valgresultatet: - Tydelige signaler

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, mener valgresultatet er et tydelig signal om at distrikts- og klimapolitikk blir stadig viktigere for folk. Her skal landbruket spille en viktig rolle.

Landbrukspodden: Tine om krevende tider for norsk melk

Denne høsten skal faglaga og staten legge en plan for hvordan vi skal håndtere utfasinga av Jarlsberg-eksporten. Klarer vi å lande på beina? Dette er tema når Marit Haugen, nyvalgt styreleder i TINE, er gjest i ukas episode.

Veterinærvakten i distriktene videreføres

I dag kom nyheten om at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland snur om endringer i veterinærvaktordningen etter press fra blant andre Bondelaget. Dermed fortsetter dagens ordning som før.

- Vi elsker å lage ost, og vi ønsker å holde liv i bygda.

Les historien om Jorunn og mannen som produserer ost i Lødingen i Nordland. Her kan du også lese om hvordan landbruket skaper verdier i ditt fylke.

Landbrukspodden: Gir klimamerking oss mer bærekraftig mat?

Flere store selskaper i matbransjen har lansert egne klimamerker. Fører dette til en mer bærekraftig matproduksjon? Det er tema når Vilde Haarsaker, klimaekspert i AgriAnalyse, og Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke er gjester i ukas episode

Nordiske bønder diskuterer klima, handel og antibiotika

Klima, handel og antibiotika var tema som var oppe til diskusjon då bondeleiarar frå dei nordiske landa nyleg møttest til sitt årlege møte i Reykjavik. Forventingane på klima er store i alle land, men berre Noreg har konkrete krav om kutt.

- Må tilpasse seg en vanskelig situasjon

Tine må kutte 400 årsverk.

Saltsteinforbud gir store ulemper

Når villreinen er borte og de gamle salteplassene er stengt, er det ikke lenger behov for et totalforbud mot saltsteiner i Nordfjella, mener beitebrukerne.

Landbrukspodden: Har samvirkene fortsatt matmakt i Europa?

Stadig sterkere dagligvarekjeder og prispress på alle kanter påvirker europeiske landbrukssamvirkers posisjon og makt. Framtida for samvirkene er tema når Thomas Magnusson, leder av Copa Cogeca, er gjest i ukas episode.

Feil å inngå avtale

-Vi mener det ut fra klimahensyn er feil av regjeringen å inngå en handelsavtale fra land som Brasil og Argentina, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Hva om du måtte frykte for tørkekrise hvert år?

Bonden fra Spydeberg reiste fra tørken i Norge til kollegene i Sørøst-Afrika. Her har de virkelig merket hvordan klima endrer på jorda seg. I dag har dokumentarfilmen om reisen premiere.

35 åpne gårder til helga

Vi går inn i hovedhelga for årets Åpen Gård. Over hele landet holder gårdsbruk åpent for publikum.

Landbrukspodden LIVE: Om mat og miljø

Ukas episode er opptak fra vår livesending på Arendalsuka. Vi spør hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig?

Store muligheter for bruk av norsk husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Èn prosent av husdyrgjødsa fra norske gårder brukes til biogassproduksjon. Ny studie ser på hvordan dette tallet kan øke i framtiden.

Besøk en gård i helga

Mange gårder rundt om i landet inviterer besøkende inn på tunet. Se hvilke her.

IPT på Arendalsuka

Stor interesse for frokostseminaret om Inn På Tunet.

Landbrukspodden: Utdrag fra vår landbrukspolitiske historie

Ukas episode er for deg som vil lære mer av våre stolte historie, helt fra Bondelaget ble stifta til den norske landbruksmodellen så sitt utspring på 1930-tallet og de viktigste milepælene i norsk landbrukspolitikk i etterkrigstida og utover 70-, 80- og 90-tallet.

- Landbruket i Norge tar grep

Riktig bruk av landarealene blir avgjørende for å begrense oppvarmingen som følge av klimaendringene, det framgår i en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC).

Flom og ekstremvêr i Jølster og Gloppen

Mykje regn på kort tid førte til fleire ras og elvar som fann nye løp ned fjellsidene. Resultatet er store øydelggingar på skog, dyrka mark, hus og vegar.

Landbrukspodden: KSL fyller 25 år!

Kvalitetssystemet for landbruket (KSL) er vår helt egne revisjonsordning for å sikre trygg god norsk mat. Ordningen fyller 25 år i år og i ukas pod spør vi hvordan ordninga fungerer for bonde og forbruker, og hva som kan gjøres bedre i framtida.

Landbrukspodden: Vekst i norsk grøntnæring

Kun halvparten av grønnsakene på norske middagbord kommer fra Norge. Hva skal til for å øke norskandelen av frukt og grønt og hva inneholder den nye vekstpakken til grøntnæringa?

Her arrangeres Åpen Gård i 2019

Sjekk her hvor det er Åpen Gård i ditt fylke.

Landbrukspodden: Bonde i Trumps tid

Amerikansk landbrukspolitikk påvirker resten av verden, under Trump kanskje mer enn noen gang. Hvordan er det å være bonde i Trumps tid og hvordan ser landbrukspolitikken ut i USA sammenlignet med Norge?

Sommerstengt uke 29 og 30

Grunnet ferieavvikling vil det være redusert bemanning hos Bondelaget fra 15-26. juli.

Understreka alvoret i forhandlingane

Bondelaget understreka alvoret for landbruket i forhandlingane med Mercosur då dei i dag møtte statssekretærane i LMD og NFD. Sjølv om vi møtte forståing er vi framleis uroa over kva som blir det endelege resultatet, seier nestleiar Bjørn Gimming etter møtet.

Våre samarbeidspartnere