Nyheter

Trenger nasjonal bekjempelse av villsvin

Villsvin er en uønsket art i Norge. Dersom det ikke tas grep, vil det bli 40 000 villsvin i løpet av 12 til 15 år.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Ja takk til norsk mat

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag.

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Attraktiv for forbruker

Et klart forbrukerblikk er avgjørende for å skape verdier for bonden i framtida.

Venstre på årsmøtet 

Nestleder Terje Breivik fra Venstre besøkte Bondetinget.

Lier Bondelag kåret til Årets lokallag 2017

-Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro, sier leder Wiggo Andersen i Lier Bondelag i Buskerud.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dale gjesta Bondetinget

Landbruksministeren kom med fire utfordringar til årsmøtet i Norges Bondelag.

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Bondetinget: - God dyrevelferd viktig for tilliten

- God dyrevelferd er avgjerande for tilliten til norsk mat. Sjølv er vi både gode og dårlege for tida, sa Lars Petter Bartnes då han talte til årsmøtet til Norges Bondelag i dag.

Følg Bondetinget direkte

Fra onsdag klokka 08.30 kan du følge årsmøtet i Norges Bondelag direkte her.

Ikke god nok dyrevelferd

I dag er Mattilsynets rapport klar, etter tilsyn hos halvparten av slaktegrisprodusentene i Rogaland. Dyrevelferdsprogrammet som er i gang vil bedre dyrevelferden.

Fortalde verdas bønder om norsk klimapolitikk

Interessa var stor då nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag fortalde verdas bønder om prosjektet klimasmart landbruk. Gimming heldt innlegget i eit møte om klima og landbruk på generalforsamlinga til World Farmers`Organisation (WFO) i Moskva sist veke.

Bønder i brannberedskap

Bønder i heile landet fyller no gjødselvognene med vatn for å vere i beredskap i tilfelle brann.

- Markedsordninger viktig for å tette inntektsgapet

Norges Bondelag deltok i dag i høring om jordbruksavtalen i næringskomiteen på Stortinget. Leder Lars Petter Bartnes la vekt på hvor viktig gode markedsordninger er for å tette inntektsgapet.

Klart for Bondetinget 2018

Onsdag samlast nærare 300 utsendingar, gjestar og tilsette til årsmøte i Norges Bondelag på Lillehammer.

Rekord for Åpen Gård!

Hele 114 lokallag har meldt at de vil arrangere Åpen Gård i år. Det tradisjonsrike arrangementet fyller 30 år i år og Åpen Gård-sjef Inger Johanne Sveen synes det er stor stas at så mange lokallag vil være med å feire.

Inviterte til kakefest for lov om god handelsskikk

Mandag 28. mai vedtok et samlet storting at det skal innføres en lov om god handelsskikk. I den anledning inviterte Bondelaget sammen med flere andre interesseorganisasjoner til kakefest utenfor Stortinget.

Roser nytt dyrevelferdsprogram for svin

På et toppmøte for svinenæringa oppfordret bondelagslederen en samlet næring til å ta større ansvar for å sikre god dyrevelferd. – Jeg er glad for at en samlet næring har blitt enige om et nytt program for å sikre fortsatt god dyrevelferd i norsk svinehold, sa Lars Petter Bartnes til de frammøtte.

Valgnemndas innstilling til nytt styre er klar

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av ledertrioen i Norges Bondelag.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

Beregn utslaget på ditt bruk

Her kan du regne på hvilke utslag jordbruksavtalen 2019 vil gi for ditt bruk.

Jordbruksoppgjøret: Dette har vi oppnådd for små og mellomstore bruk

Det er viktig for Norges Bondelag å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Gjennom forhandlingene har vi oppnådd flere tiltak for små og mellomstore bruk.

Jordbruksoppgjøret: Dette har vi oppnådd på markedsregulering

Gjennom jordbruksforhandlingene har jordbruket fått gjennomslag for flere virkemidler som vil bidra til å bedre markeds- og produksjonsbalansen for svin og sau.

Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Det blir pressekonferanse om utfallet av jordbruksoppgjøret kl 20 i dag.

Jordbruksforhandlingane i sluttfasen

Årets jordbruksforhandlingar skal vere ferdige i dag, 16. mai. Forhandlingane pågår framleis, men er inne i sluttfasen.

Tøff og avgjørende fase

Jordbruksforhandlingene er inne i en tøff og avgjørende fase mandag ettermiddag.

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Jordbruksoppgjøret: Nye forhandlingsmøter lørdag kveld

Fortsatt mange vanskelige spørsmål når partene i jordbruksoppgjøret møtes igjen lørdag kveld.

Stor avstand mellom partane i jordbruksoppgjeret

Nye møte med staten fredag kveld.

Spørsmål og svar om statens tilbud

Her finner du noen spørsmål og svar om statens tilbud til jordbruksoppgjøret.

Viktig informasjon ved flomskade

Vannet stiger i de største vassdragene på Østlandet, og vi oppfordrer alle til å sikre og dokumentere verdier. I denne saka finner du mer informasjon om hva du må gjøre ved flomskade.

Jordbruksoppgjeret: Forhandlingane held fram

Partane sitt framleis i lag og gjennomgår posisjonane sine.

Innfører lov om god handelsskikk

En enstemmig næringskomite på Stortinget mener regjeringa må legge fram forslag til en lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsynsorgan. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. – Gledelig og på høy tid, mener Bondelaget.

Innspill til oppdateringen av den nasjonale jordvernstrategien

Stortinget har bedt regjeringen oppdatere den nasjonale jordvernstrategien. Norges Bondelag krever blant annet at vernet av matjorda styrkes gjennom jordloven.

Regjeringa nedstemt om fjerning av odelsretten

Stortinget stemte 8. mai ned forslag om å oppheve Grunnlovens § 117 som gir grunnlovsvern av odels- og åsetesretten. – Det viser at viktige pilarer i den norske landbruksmodellen fortsatt har sterk støtte, mener Bondelaget.

Jordbruket starter jordbruksforhandlinger med staten

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

Jordbruksoppgjøret 2018: Kutter i mangfoldet i norsk landbruk

- Regjeringa tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes etter å ha mottatt statens tilbud til jordbruksoppgjøret 2018.

Klimakutt må ikke true matproduksjonen

Kutt i klimagassutslippene må ikke gå på bekostning av matproduksjonen, fastslår et flertall på Stortinget. – Klokt utgangspunkt for videre arbeid, mener Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

10 viktige grep i jordbrukets krav

Jordbrukets krav til jordbruksoppgjeret 2018 vil redusere inntektsgapet, jamne ut inntektsforskjellane mellom produksjonane og styrke velferdsordningane. Les meir om detaljane i kravet her.

Jordbruksoppgjøret 2018: Landbruket leverer løsninger

- Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Hvorfor øker inntektsrammen i årets jordbruksoppgjør?

Inntektsrammen i jordbrukets krav preges av et høyere kostnadsnivå og lite rom for inntekter i markedet.

Reverserer Pelsdyrforskriften

Landbruks- og matdepartementet har reversert endringene i forskrift for hold av pelsdyr som trådte i kraft ved nyttår.

Våre samarbeidspartnere