Nyheter

- Venstre skaper stor usikkerhet

-  Det er svært skuffende at Venstre trekker seg fra forhandlingene. Dette er synd for norsk matproduksjon og distriktslandbruket som Venstre har vært svært opptatt av, sier Lars Petter Bartnes.

Ber staten om hjelp til felling av ulv

I kjølvannet av ulvens herjinger i Gran og Hurdal kommune de siste dagene, ba Norges Bondelag om at Statens Naturoppsyn får ekstra ressurser for å felle ulven. Det har blitt gitt.

Etterlyser handlingsplan for å nå jordvernmål

- Dette er ingen bondesak. Å ta vare på matjorda har med matproduksjon og med beredskap å gjøre. Behovet for matjord vil absolutt ikke minske, sa Brita Skallerud da hun innledet på den nasjonale jordvernkonferansen i dag.

Gjør stor skade for framtidig matproduksjon

- De samlede endringene i konsesjonsloven er i realiteten ei uthuling av hele loven. Det er alvorlig for framtidig norsk matproduksjon, mener Norges Bondelag.

Frykter mer dyrelidelse

-I takt med at den Skandinaviske ulvestammen vokser vil også antall dyrelidelser i Norge vokse, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

Regjeringa åpner ikke for GMO

Regjeringa forbyr import av tre GMO-raps og den omstridte maisen 1507. – Dette er en klok beslutning fra regjeringa, verken forbruker eller bønder ønsker GMO’ene velkommen, sier Birte Usland.

- Viktig for norsk matproduksjon

- Dette er en god nyhet for alle som er opptatt av norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes om at KrF og Venstre ikke vil støtte regjeringas jordbruksavtale.

Marker Verdens melkedag!

FNs matvareorganisasjon har utnevnt 1. juni til Verdens melkedag. Bli med på feiringa du også ved å gi melka en skål, ta bilde og del med #melkeskål og #worldmilkday!

Klart for Åpen Gård 2017

Også i år inviterer lokale bondelag til Åpen Gård, og til sammen 94 arrangementer finner sted landet rundt. Årets Åpen Gård-dato er søndag 27. august, men noen steder blir det Åpen Gård allerede før sommeren. Se hele oversikten under.

Valgnemndas innstilling er klar

I valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag, er Lars Petter Bartnes innstilt som leder for Bondelaget.

Lokalmatsatsing for lokallag

I samarbeid med Bondens marked Norge jobber Norges Bondelag med rekruttering av flere lokalmatprodusenter. Lokallaga kan nå få 10 000 kr til å jobbe med temaet.

- Tilbodet er i strid med dokkar eigne føringar

- Tilbodet frå regjeringa er i strid med dei føringane næringskomiteen la ti dagar før tilbodet vart lagt fram. No må de legge eintydige, udiskutable føringar vidare, sa Lars Petter Bartnes til næringskomiteen.

4000 bønder fylte gatene

Vellykka opptog for norsk landbruk i Oslo tirsdag.

Følg dagens stormønstring

Følg programmet i Landbrukskvartalet direkte her fra klokka 11 i dag.

Opptog for norsk landbruk!

Vis din støtte til norsk landbruk og matproduksjon! Bli med på opptog i Oslo 23. mai.

Vi opphever blokadene

Bønder over hele landet opphever blokadene fra klokka 09.00.

La oss lage maten din

Har du kjøpt ein matvare med eit grønt klistermerke i dag? Då har du fått meir på kjøpet enn berre mat.

Bøndene blokkerer utkjøring av mat

Fra i morgen tidlig kl 06 hindrer bøndene utkjøring av varer fra matkjedenes grossistlagre. – Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Regn på statens tilbud

Her kan du finne ut hvilke utslag statens tilbud får for ditt bruk.

Bønder over hele landet møter forbrukerne i butikken

På tirsdag brøt bøndene jordbruksforhandlingene. I dag viser vi deg at du får mer enn mat når du handler norske varer i matbutikken.

Fem ting du bør vite om bondens inntekt

Her finner du fakta om inntektsutviklinga innafor landbruket.

Brudd i jordbruksforhandlingene: Ingen satsing på landbruket

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.  Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes.

Pressekonferanse om jordbruksforhandlingene

Det blir pressekonferanse om utfallet av årets jordbruksforhandlinger klokka 16.00.

Jordbruksoppgjøret: Samtalene fortsetter

Det er fortsatt ingen avklaringer i årets jordbruksforhandlinger.

Store omfordelingar i statens tilbod

Regjeringas tilbod til bøndene i årets jordbruksoppgjer gir store omfordelingar mellom produsentar og landsdelar.

Nye forhandlingsmøte måndag føremiddag

15. mai er fristen for eit resultat i årets jordbruksoppgjer, og måndag sitt partane i nye møte.

Nye forhandlingsmøte søndag kveld

Ingenting avgjort i årets jordbruksforhandlingar.

Forhandlingene fortsetter

Det har i dag vært nytt forhandlingsmøte mellom jordbruket og staten.

Status for jordbruksforhandlingene

Jordbruket og staten i nye forhandlingsmøter fredag kveld.

Avvikling forkledd som modernisering

Norges Bondelag deltok i dag på høring om endringer i konsesjonsloven i stortingets næringskomite.

Verdige norske kandidater

De norske kandidatene som skal representere Norge og konkurrere om den nordiske matprisen Embla, er nå klare. -Disse kan vi være stolte av, sier jurymedlem og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Møta med staten held fram

Dagen i dag har blitt brukt til møte mellom jordbruket og staten i årets jordbruksoppgjer.

Går til forhandlingsbordet

Jordbruket starter jordbruksforhandlinger med staten.

- Krevende oppgave

- Statens tilbud omfordeler midler mellom produksjonene, uten å satse på noen. Det gir et krevende utgangspunkt for forhandlinger.

10 fakta om statens tilbod

Staten la fram sitt tilbod til jordbruksforhandlingane fredag 5. mai. Her finn du meir informasjon om detaljane i tilbodet.

Jordbruksoppgjøret: - Ingen vilje til å følge Stortinget

- Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk og svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, sier lederen i Norges Bondelag.

Jordbruksoppgjeret: I dag kjem statens tilbod

Staten overleverer i dag tilbodet sitt til årets jordbruksoppgjer. Pressekonferansen sendast direkte her frå klokka 11.00

Norges største Åpen Gård - på facebook!

Onsdag 3. mai fra klokka 15.00-18.00 inviterer vi alle bønder til å vise fram det de jobber med på gården, og alle som ikke bor på gård til å følge med på det som skjer.

Er du en del av norsk landbruk?

Veien fra jord til bord gir jobb til mange flere enn bonden. Bli kjent med noen av dem som sammen med bonden er en del av denne verdikjeden.

Ber om uttak av rovdyr før beitesongen

I forkant av årets beitesesong ber Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at det gis tillatelse til uttak av rovdyr.

Ferdigsstilte nytt forslag til dyrevelferdsprogram for mink

I dag sendte Norges Bondelag «Forslag til retningslinje for dyrevelferdsprogram for gruppehold av mink» til Landbruks- og matdepartementet.

Nytt system for produksjonstilskudd

Nytt søknadssystem og ny søknadsomgang for produksjonstilskudd fra 1. mai.

10 ting du bør vite om jordbrukets krav

Kva er ramma, korleis blir målprisane og korleis kjem din produksjon ut av årets krav til jordbruksavtale? Det kan du finne ut meir om her.

Jordbruksoppgjøret 2017: Ny landbrukspolitikk gir nye muligheter

- Med stortingsflertallet i ryggen ser jeg nye muligheter for å sikre mangfoldet i norsk landbruk i årets jordbruksoppgjør, sier Lars Petter Bartnes.

Pressekonferanse om kravet klokka 12.00

Vi overleverte årets krav til jordbruksforhandlingane i dag. Sjå pressekonferansen i opptak her.

Ideologisk omkamp

Regjeringa tok i dag nok en omkamp om å svekke eiendomsregelverket for landbrukseiendom. - Uthuling av regelverket til fordel for kapitalinteresser, mener Norges Bondelag.

God kalvevelferd i norske fjøs

Dyrevelferden for kalver i Norge er god, men det er likevel rom for forbedringer, ifølge en rapport utført av Mattilsynet.

Ulvenederlag for regjeringa

Regjeringa får ikke støtte for sitt forslag om å endre naturmangfoldloven. - Norges Bondelag har hele tida sett det som viktig å sette en stopper for dette politiske spillet.

Delte mat og kunnskap

Mange lokallag over hele landet har de siste ukene invitert sine politikere til et måltid og en prat for å dele kunnskap om landbruket.

Tidsplan for jordbruksoppgjeret 2017

Jordbruksoppgjeret 2017 startar onsdag 26. april.

Våre samarbeidspartnere