Nyheter

Årets avtaleguide er klar

Trenger du informasjon om hva som er avtalt i jordbruksoppgjøret for målpriser og alle ulike tilskuddsordninger? Avtaleguiden gir en oversikt over jordbruksavtalens ordninger og bestemmelser og dermed viktige sider av jordbrukspolitikken.

Klart for nordisk toppoppgjør i mat

Torsdag 24.august skal de beste aktørene innen matproduksjon og matformidling i Norden kåres.

NIBIO-sjef skeptisk til forbud mot nydyrking

- Regjeringens forslag om forbud mot nydyrking av myr vil ramme muligheten for å produsere mat flere steder og et fåtall bønder må bære belastningen, sa Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO på et seminar om klimasmart landbruk under Arendalsuka.

Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap

En samlet beitenæring krever konkrete svar fra regjeringen om hvilken økonomisk kompensasjon bøndene får etter ulvens herjinger i sommer.

Følg debatt om landbruksfrislepp og matmakt

Onsdag 16. august kl. 10.00 braker det løs når Arendalsuka, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke inviterer til debatt om landbruksfrislepp og matmakt. Debatten sendes direkte på www.arendalsuka.no/live

Snart klart for Åpen Gård

Bondelaget arrangerer Åpen Gård på over 90 gårdsbruk i hele landet. Bli med på en dag full av aktiviteter for hele familien, møt dyra på gården og lær mer om hvor maten vår kommer fra.

Steinar i 100

Steinar Lima er det eldste medlemmet i Norges Bondelag. Mandag 7. august runda han 100 år.

- Viktig at bøndene fikk formidlet hvor alvorlig situasjonen er

Regjeringen møtte beitenæringa i Oppland og Akershus etter ulvens herjinger i sommer.

EFTA-bøndene advarer mot å lette importen fra Sør-Amerika

Landene i EFTA forhandler frihandelsavtale med søramerikanske landbruksgiganter.

- Uakseptabel skrivebordsforvaltning av SNO

Norges Bondelag mener SNOs håndtering av bjørneangrepet i Hemnes kommune i Nordland er helt uakseptabel.

Krav på naturskadeerstatning?

Dette er viktig å vite.

Flere unge velger landbruk

Søking til høyere landbruksutdanning øker

- Kjem ikkje av seg sjølv

Tidligere nestleder i Bondelaget fortalde verdas bønder om berekraftig norsk husdyrproduksjon

Klager på ulvevedtak

Bondelaget mener rovviltnemndene burde åpnet for å ta ut flere ulver.

Ny plan mot antibiotikaresistente bakterier

Husdyrnæringen forventer en reduksjon i bruken av antibiotika i ny handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier.

Rekn på jordbruksavtalen 2017

Jordbruksavtalen for 2017 er klar. Her kan du rekne på utslaga for ditt bruk.

Enighet om fordeling

Bondeorganisasjonene og staten har nå fordelt den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni.

Rom for å ta ut flere ulver

- Det er positivt at rovviltnemndene har blitt enige om å ta ut tre ulveflokker der den ene er innenfor ulvesona. Det er å følge opp Stortingets vilje. Likevel mener vi at antallet kunne vært høyere.

Nyttig ulvemøte med ministerne

Møte mellom bondeorganisasjonene og ministerne Dale og Helgesen var konstruktive. Nå gjenstår å se om det kommer konkrete forslag og endringer i forvaltningen av ulv.

Historisk avtale om matsvinn

-Vi er klare for å ta nye skritt og ser frem til et godt samarbeid på tvers av næringer gjennom denne avtalen, sa Anne Thorine Brotke, assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag under signeringen av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.

- Må bruke skogens trippel-vinn-effekt i klimapolitikken

- Vi har ikkje råd til la vere å bruke skogen i klimapolitikken. Det sa nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag då han heldt innlegg for verdas bønder.

Nye møter om jordbruksoppgjøret

Jordbruket og staten møtes i dag, for å fordele rammen etter Stortingets vedtak.

Bondelaget tilstede under Arendalsuka 2017

Debatt om matmakt og landbruksfrislepp, seminar om klimasmart landbruk og Bondepub er blant arrangementene Bondelaget inviterer til når Arendalsuka går av stabelen 14. – 19. august.

Theo de Jager ny president i World Farmers' Organisation

Frukt- og geitebonden fra Sør-Afrika er valt til ny president i den verdsomspennande bonde- og samvirkeorganisasjonen World Farmers' Organisation (WFO).

Krevende førsteslått i store deler av landet

Mye regn og lite varme gjør at bønder i flere deler av landet nå melder om svært krevende forhold under førsteslåtten og mulighet for omfattende avlingsskade.

Ministermøte om ulv

Fredag 23.juni skal bondeorganisasjonene møte ministerne Vidar Helgesen og Jon Georg Dale for å diskutere beitenæringens situasjon etter de mange ulveangrepene denne våren.

- Bruk lokal kunnskap i kampen mot skrantesjuke

- Staten må spille på lag med beitebrukerne og rettighetshaverne i kampen mot skrantesjuke på villreinstammen i Nordfjella, sier Lars Petter Bartnes.

Vil følge opp Stortingets vedtak

Jordbrukets forhandlingsutvalg møter i formiddag staten for første møte om fordeling av rammen for jordbruksoppgjøret.

Uklare endringer i rovviltforskriften

De nye merknadene til rovviltforskriften bidrar til at rovviltnemndene fremdeles kan oppfatte det som uklart hvilken kompetanse de har til å fatte vedtak om uttak av rovdyr, mener Norges Bondelag.

Følg seminaret "Bærekraft i beitenæringa"

Onsdag 21.juni arrangerer Norsk Sau og Geit, Animalia, Norges Bonde -og Småbrukarlag og Norges Bondelag et heldags seminar om dyrevelferd hos sau i utmark. Oppstart kl 0930 her på www.bondelaget.no

Fortsatt uavklart om jordbruksoppgjøret

Dagens stortingsdebatt ga ingen klarhet for veien videre med årets jordbruksoppgjør.

Vedtok kompensasjon for tap av marked

- Det er uheldig at Stortinget vedtar artikkel 19-avtalen. Da gir de samtidig bort framtidige produksjonsmuligheter til EU, helt gratis over forhandlingsbordet.

Statsministeren møtte berørte sauebønder

- Det er nødvendig med ekstra tiltak nå for å ta ut ulven, og forebygge flere slike angrep, sier Einar Frogner etter befaring på Hadeland.

Vi kan ikke fylle matfatet med asfalt

Årsmøtet i Norges Bondelag krever at all dyrka og dyrkbar jord får et juridisk vern. Ved å ta vare på matjorda, tar vi vare på landets evne til å produsere mat nå og i framtida!

Regjeringen la fram ny klimamelding

Bondelaget takker ja til å drøfte rammene for en frivillig klimaavtale mellom myndighetene og jordbruket mot 2030. Organisasjonen advarer samtidig mot klimatiltak som reduserer norsk matproduksjon og om en uforbeholden tilslutning til EUs klimaregime før regelverket er klart.

Alt fra Bondetinget 2017

Årets Bondeting gikk av stabelen i Sarpsborg den 14.- 15. juni. Se innledningene og debatten og les mer om taler og resolusjoner her.

Bartnes gjenvalgt som leder av Norges Bondelag

Årsmøtet til Norges Bondelag har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (48) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er valgt som ny 2. nestleder for organisasjonen.

Stopp rovdyras herjinger!

Årsmøtet i Norges Bondelag er svært bekymra for framtida til beitenæringa. Bestandsmålene må ned. Det haster å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler av landet.

Følg opp måla i landbrukspolitikken!

Norsk matproduksjon er for viktig til å være en politisk kasteball, sier årsmøtet i Norges Bondelag i denne resolusjonen.

Følg Bondetinget 14.- 15. juni!

Årets Bondeting går av stabelen i Sarpsborg den 14.- 15. juni. Følg innledninger og debatten direkte her på www.bondelaget.no.

Askeladdprisen til Avdemsbue og Avdem Gardsgrønt

To driftige damer i Lesja får gründerpris på Bondetinget

Øvre Eiker Bondelag er Årets lokallag!

Under Bondelagets årsmøte 15. juni ble prisen «Årets lokallag 2016» tildelt Øvre Eiker Bondelag. -Det er en anerkjennelse av at vi har gjort noe riktig, sier lokallagsleder Per Olav Krekling.

Vedum fridde til Bondetinget

- Etter høstens valg skal inntektsveksten for jordbruket måles i kroner, sa senterpartilederen med klar adresse til diskusjonene i årets jordbruksoppgjør, da han besøkte årsmøtet til Norges Bondelag 15. juni.

Rovdyr, inntekt og mangfold i debatten

Årets jordbruksoppgjør var tema for flere i årsmøtedebatten. Engasjerte rovdyrinnlegg preget også ordskiftet.

Landbruksministeren møtte bøndene

Landbruksministeren ville ikkje snakke om det alle er opptatt av, då han besøkte årsmøtet i Norges Bondelag.

- Vi trenger en ny landbrukspolitikk

- Vegen framover er utfordrende, men byr på betydelige muligheter. Å satse på landbruket er framtidsretta, sa Lars Petter Bartnes i sin tale til årsmøtet i Norges Bondelag.

Forvirra av jordbruksoppgjøret?

Lurer du på hva som egentlig skjer med jordbruksforhandlingene om dagen og hvem som gjør hva? Vi forsøker å hjelpe deg.

Nye forsikringstilbud til Bondelagets medlemmer

Norges Bondelag utvider tilbudet på personforsikringer for medlemmer, og lanserer i dag Bondelagets Personforsikringskontor.

- En uoversiktlig og uforutsigbar situasjon

Slik oppsummerer leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes status for årets jordbruksavtale, etter at Venstre brøt forhandlingene med KrF og opposisjonspartiene før helga.

Inviterer ministrene til befaring

Bondeorganisasjonene inviterer klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale til hastemøte og befaring på Gran i Hadeland for å se ulvens herjinger.

Våre samarbeidspartnere