Nyheter

- Viktige utredninger for matjorda

Illustrasjonsbilde

I to nye utredninger om jordvernproblematikk foreslår Landbruksdirektoratet å styrke jordvernet gjennom endringer i jordloven. – Viktige utredninger som må tas på alvor, sier Norges Bondelag.

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Foto: Anne-Lill Newermann

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Foto: Anne-Lill Newermann

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Norges Bondelag støtter medlem i langvarig grunneierkonflikt i Troms!

Illustrasjonsbilde rein

Dette viser at organisasjonen stiller opp når det virkelig gjelder, sier grunneier og bonde Jan Kristian Ottesen. Lagmannsretten skal nå avgjøre om reindrifta kan stanse salg av hyttetomter på eiendommen hans.

Ingen enighet om inndragning av statlig del av melkekvotene

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes mener avbøtende tiltak må finansieres over statsbudsjettet.

Denne uka har Bondelaget og LMD møttes for å diskutere markedsregulator Tines forslag om at den statlige delen av omsatte melkekvoter ikke selges videre til andre melkeprodusenter. LMD og Bondelaget støtter Tines forslag, men avtalen strandet når det ikke ble enighet om finansieringen.

Ønsker et fortsatt GMO-fritt landbruk

Bondelagest leder, Lars Petter Bartnes, mener det er vikig fortsatt å holde landbruket GMO-fritt.

Norges Bondelag ønsker å fortsette å produsere trygge råvarer uten genmodifiserte organismer (GMO).

Nytt samvirkeforetak etablert

Lansering av Inn på Tunet Norge SA

Inn på Tunet Norge SA skal styrke bondens mulighet til å selge Inn på tunet-tjenester og konkurrere om oppdrag.

Advarte mot endringer i markedsregulering

Møte mellom Yves Leduc og Terje Halleland

- Svekking av markedsbalansering vil gi bonden lavere pris og mindre innflytelse innen områder som dyrevelferd og klima. Det sa den kanadiske melkebondetoppen Yves Leduc da han besøkte Norge.

Våre samarbeidspartnere