Nyheter

Åtvara mot AS-landbruk

Lars Petter Bartnes på høyring i finanskomiteen. Til høgre Ellen Alfsen frå Skogeierforbundet

Leiaren i Norges Bondelag møtte finanskomiteen på Stortinget i dag.

Undersøkelse om Reime -golv

Sau illustrasjonsbilde

Norges Bondelag ber saue- og geitebønder svare på spørreundersøkelse om erfaring med disse golvene.

Manglar verktøy for å regulere marknaden

Phil Horgan

- Vi har utilstrekkeleg med verktøy for å takle urolege marknader, seier landbrukskommissæren i EU. Han har brukt 1,5 mrd euro på krisetiltak dei to siste åra.

Statsbudsjettet: Inga satsing på MRSA-tiltak

Gris

Løyvingane står ikkje i stil til dei uttalte ambisjonane, meiner Norges Bondelag.

Statsbudsjettet: Regjeringas skattebløff

våronn

Regjeringen lovet landbruket målrettede skattelettelser. Det skjedde ikke.

Statsbudsjettet: Fra familielandbruk til AS-jordbruk

Lars Petter Bartnes

I forslaget til statsbudsjett løftes aksjeselskapene, mens unge bønders investeringsmuligheter svekkes. - Regjeringa benytter nok en gang anledninga til å angripe familielandbruket, sier lederen i Norges Bondelag.

Statsbudsjettet: Håper på klimahjelp fra Stortinget

Mann i åker

På tross av tidligere lovnader la ikke regjeringen fram forslag om investeringsfond for landbruket i statsbudsjettet for 2017. Bondelaget mener investeringsfondet kunne vært et viktig insentiv for klimaløft på norske gårdsbruk og håper nå på drahjelp fra Stortinget.

Bønder tapar ved frihandel

Bjørn Gimming i WTO-panel

- Frihandel gir ikkje frie bønder, men frigjer i staden eit land frå bøndene sine.

Våre samarbeidspartnere