Nyheter

Anbefaler rekrutteringsgrep til Dale

- Bedre og stabile rammevilkår, kompetansekrav og gode velferdsordninger er avgjørende for å få flere unge inn i landbruket, mener Bondelagets representant i Rekrutteringsutvalget som i dag leverte sin rapport til landbruksministeren.

Lar regjeringen gjøre jobben

KrF-lederen vil ikke legge seg bort i arbeidet med ny landbruksmelding før den havner i Stortinget.

Tapstallene viser ikke hele bildet

- Statistikken over rovdyrtap skjuler det faktum at stadig færre sauer sendes på beite.

Stortinget vedtok utfasing av eksportstøtte innen 2020

Stortinget vedtok i dag å fase ut norsk eksportstøtten til norsk landbruk innen 2020. – Med vedtaket fjernes 8 prosent av markedsgrunnlaget for norsk melkeproduksjon og vi er avhengig av avbøtende tiltak for å forhindre de verste konsekvensene, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Hvordan øke omsetninga av lokalmat?

Det var tema da ulike aktører innenfor matvarebransjen møttes i Berlin sist uke.

Husk søknadsfristen for produksjonstilskudd

Fristen er 20. januar. Du får 1000 kr i trekk per dag om du leverer søknaden for seint.

Bondelaget ber om en gjennomarbeida ulvepolitikk

- Umulig å forholde seg til et tilfeldig inngått forlik.

Berge Furre til minne

Hans innsats for norsk landbruk og norske bygdesamfunn var av stor betydning.

Tre grep for økt rekruttering av unge bønder

Ferske tall viser at kun 10 prosent av norske bønder i dag er under 40 år. - Bedre rammevilkår, konkurransedyktige velferdsordninger og styrket krav til kompetanse er de viktigste satsingsområdene for å få flere inn i næringen, sier nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Vil ikke endre for endringas skyld

- Før gjerdene rives ned må vi spørre oss om hvorfor de er satt opp, sier Bondelagets representant i forenklingsutvalget som leverer sin rapport i dag.

En av fem melkebruk lagt ned de siste fem årene

Nye tall fra SSB viser nedgang i antallet melkeprodusenter. – Alvorlig at vi ikke får utnytta matjorda vår, sier lederen i Norges Bondelag.

- Ikkje del jord og skog

- Ein gard treng både innmark og utmark. Det vil vere uheldig å oppheve konsesjonsplikten på skog, seier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Meld deg på beiteseminar

Lederen i Norges Bondelag kommer. Kommer du? Påmeldingsfrist 20. januar.

Våre samarbeidspartnere