Nyheter

Kurs for å finne gode tillitvalgte

Deltakere på valgkomitekurs

I går var representanter fra valgkomiteene i fylkeslagene samlet i Landbrukets Hus i Oslo.

- Viktig støtte til familielandbruket

KrFs representanter på besøk på Bondetinget 2015.

Regjeringas angrep på familielandbruket blir stoppa av KrF i deres alternative statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Dette er nye Landbrukets hus

inngang

Norges Bondelag har fått nytt hovedkvarter. Huset skal være et utstillingsvindu for næringa.

24 WTO-ministrar møtes i Oslo

Roberto Azevedo

Denne helga møtes 24 av WTOs medlemsland til mini-ministermøte i Oslo. Der diskuterer dei vegen vidare for WTO. Før konferansen åtvara generaldirektøren mot handelskritikken, men innrømma at handelen også har negative effektar for enkelte grupper.

Brei enighet om markedsordninger for korn

Avtale underskrives

- Det er veldig bra at hele næringa slutter opp om markedsordningene for korn og Norske Felleskjøp som markedsregulator.

Opptrapping av straumstreik

Illustrasjonsbilde

EL & IT Forbundet tok ut alle medlemmane sine i streik frå måndag. Bønder med husdyrhald vil få dispensasjon ved straumbrot.

- Bønder må involverast i matsikkerheitsarbeidet

Bjørn Gimming

- Bøndene må involverast på alle nivå i gjennomføring av verdsmåla for mattryggleik. Det sa nestleiar Bjørn Gimming då han talte på vegne av verdas bønder i FNs matsikkerheitskomite.

Lite sprut i regjeringens skogmelding

Foto: Torbjørn Tandberg

Det ble ikke lagt fram noen nye tiltak for å styrke skognæringens muligheter for grønn verdiskaping da landbruksministeren i dag la fram stortingsmeldingen om norsk skog- og trenæring.

Våre samarbeidspartnere