Nyheter

Europeisk innstramming av plantevernbruk

EU-flagget

EU-parlamentet anbefalte nylig en innstramming av bruk av ugrasmiddel som inneholder stoffet glyfosfat. – Innstrammingene reflekterer i stor grad dagens regelverk for norsk landbruk, sier Norges Bondelag, som stiller seg positive til EU-parlamentets forslag.

Godt vær gir høyere selvforsyning av norsk mat

Hveteåker

Ferske tall viser at gode år for norske kornavlinger i 2014 og 2015 gir høyere selvforsyningsgrad av norsk mat. Like bra har det ikke gått for norsk storfekjøtt, da nesten hvert fjerde kilo som ble fortært i 2015 måtte importeres fra utlandet.

Bondehøvding i hundre

Magnus Grimset

Han fekk sjølv ein verst tenkeleg start på livet som bonde, og han har via store delar av sitt vaksne liv i tjeneste for Bondelaget. 100 år gamal har æresmedlem Magnus Grimset framleis krystallklare meiningar om landbruket sine utfordringar.

Oppfordrer til bredere samspill

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen oppfordret til mer samspill og større satsing på landbruket

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen oppfordret til et tettere samarbeid mellom landbruk og annet næringsliv for å lykkes i fremtiden under dagens bondefrokost foran Stortinget.

Ser Listhaug-effekten i norsk landbruk

Lars Petter Bartnes

Ferske tall viser at de største melkebrukene i Norge har hatt dobbelt så sterk inntektsvekst som et gjennomsnittlig stort melkebruk. – Nå begynner vi å se konsekvensene av regjeringens nedprioritering av distriktslandbruket, mener Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Kva er jordbruksoppgjeret?

Illustrasjonsbilde

Det årlege jordbruksoppgjeret er rett rundt hjørnet. Her kan du lære meir om det.

Norge trenger bonden

Kjell Robert Schultz. Foto: Geir Otto Johansen

Bli kjent med fem nye bønder i vårens kampanje, Norge trenger bonden.

Regjeringen må stå opp for norsk landbruk i forhandlingene med EU

Representantskapsmøte i Norges Bondelag

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag

-Ingen trenger dette

Fortsatt motstand mot GMO mat og fôr

Miljødirektoratet har sagt ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Norges Bondelag mener dette er helt feil vei å gå.

Debatt om klimasmart landbruk

Åsmund Aukrust, Marit Arnstad, Ola Elvestuen og Ingunn Foss i debatt

Bioøkonomi var tema då fire stortingspolitikarar besøkte representantskapsmøtet til Norges Bondelag. Her kan du sjå debatten i opptak.

Norsk matproduksjon virker stabiliserende på norsk økonomi

Representantskapsmøte i Norges Bondelag

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag.

Dette er fylkenes «beste» lokallag

hemnes

Her kan du se hvem som fikk velfortjent heder på fylkesårsmøtene.

Danner nasjonalt Inn på tunet-samvirke

Foto: Grethe Sagen

Inn på tunet-aktører over hele landet har gått sammen og dannet et nytt, nasjonalt samvirke for å styrke seg i en stadig hardere konkurranse om oppdragene.

Jakter på nye bygdegründere

live

Nå er jakten i gang for å finne en ny Askeladd som får pris på 30 000 kroner. NB: Ny søknadsfrist 1. mai

Mattilsynet: Norsk mattrygghet på topp

mat

- Maten i Norge er blant den tryggeste i Europa, dette slår Mattilsynet fast i sin årsrapport for 2015. De roser også dyrevelferdsarbeidet i kyllingproduksjonen.

Satser på økologisk mat

En samlet næring støtter opp om Landbrukets ØKOLØFT. Her avbildet på Kringler Gjestegård hvor blant andre 30 inspirasjonbønder deltok.  Foto: Lars Haltbrekken

Samme uke som landbrukets ØKOLOFT ble lansert, viser Landbruksdirektoratets ferskeste rapport som ble offentliggjort i dag at etterspørselen av økologiske matvarer er større enn noensinne.

Viktig melding til sauebønder med Reime-gulv

Fare for kollaps.

Skuffende svar på en fortvilt ulvesituasjon

Lars Petter Bartnes

Forslaget til ulvemelding gir oss bare mer av den politikken som ikke fungerer

Legger fram ulvemelding

ulv

Regjeringen streamer pressekonferanse kl 12.

Må tilrettelegge for økt bruk av utmarka

F.v. Gaute Nøkleholm (Norskog), Erling Aas-Eng (Bondelaget), Jon Anders Mortenson (Svahken sijte), Eirik Milde (H), Eva Kristin Hansen (Ap) og Marit Arnstad (Sp)

- Politikerne må ta større hensyn til næringslivet som er avhengige av å bruke utmarksressursene, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Sammen med 18 andre organisasjoner overleverte han en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Ungdomspolitikarar på fjøsbesøk

Landbruksakademiet

Politikarar frå dei fleste ungdomspartia deltar på Landbruksakademiet denne veka. Her får dei både meir kunnskap om landbrukspolitikk og ein tur i fjøset.

Krever større statlig innsats mot MRSA

Lars Petter Bartnes

- Bonden må ha erstatningsordninger som står i forhold til ambisjonsnivået for MRSA, sier lederen i Norge Bondelag.

10 ting du bør vite om MRSA

Illustrasjonsbilde gris

Kva er MRSA og kvifor er det så viktig å halde det ute frå landbruket?

Skattekommisjon gir ingen klimaløsninger for landbruket

Sau

Forslagene til Grønn skattekommisjon vil føre til redusert norsk matproduksjon og bidrar ikke til å fremme klimasmarte løsninger i landbruket, skriver Norges Bondelag i sin høringsuttalelse til skattekommisjonens rapport.

Tannløs jordvernoppfølging fra Dale

Foto: Harald Lie

Den 9. mars sendte landbruks- og matministeren ut et brev til alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn om at det nå er opp til dem å sikre at Stortingets mål om redusert nedbygging av matjorda nås. – Tannløst, mener Norges Bondelag.

Gir til de store, tar fra de små

Lars Petter Bartnes

Regjeringas forslag til nye skatteregler for landbruket styrker de største bøndenes økonomiske stilling på bekostning av de små. Samtidig hindrer det rekruttering.

Mistanke om influensa hos kalkun

Illustrasjonsbilde av kalkun

Prøver fra kalkungården i Østfold blir analysert nå.

Nå må Norge ta grep om grenseulven

Møte

Beitenæringa møtte klima- og miljøstatsråden om rovdyrsituasjonen.

Presentasjoner fra beiteseminaret

asa

Alle presentasjonene fra forrige ukes beiteseminar med rovviltfokus er nå tilgjengelige for nedlasting.

Jeg er bonde - ikke anleggsgartner

lpb

Lars Petter Bartnes svarer Ivar Gaasland.

På tide med tydelige ulvesvar

lpb

Beitenæringa har klare forventinger til regjeringas varslede ulvemelding .

- Samtalene har vært konstruktive

lunde

Regjeringen håper på bredt ulveforlik i Stortinget.

Advarer mot å la landskapet gro igjen

Urban Emanuelsson

Mye av det biologiske mangfoldet vil forsvinne, sier svensk professor.

Satser på biodiesel og klima

dfdf

Innen fem år skal halvparten av traktorene i Trøndelag gå på biodiesel. Det er målet for et prosjekt som ble startet under konferansen om klima og landbruk på Stjørdal fredag. SE VIDEO.

Satser på biodiesel og klima

dfdf

Innen fem år skal halvparten av traktorene i Trøndelag gå på biodiesel. Det er målet for et prosjekt som ble startet under konferansen om klima og landbruk på Stjørdal fredag. SE VIDEO.

Ny kunnskap viser vei for klimakutt i landbruket

Kyr på beite

Mindre rap og promp fra kua, bedre bruk av jorda og utfasing av fossil energibruk i landbruket. Dette anbefaler et utvalg som mener det er mulig med klimakutt i landbruket uten å svekke norsk matproduksjon. Landbruksministeren fikk i dag overlevert utvalgets sluttrapport.

Ønsker statlig økoløft

Grønnsaker illustrasjonsbilde

- Staten må gå foran og øke omsetninga og forbruket av norske økologiske varer.

Dette har regjeringen gjort for å sentralisere landbruket

Illustrasjonsbilde

Her er fem endringer i landbrukspolitikken som bidrar til å sentralisere det norske landbruket.

- Ikke det landbruket vi vil ha

Lars Petter Bartnes

- At jordbruk handler om å bruke jorda, er sjølsagt for de fleste. Dessverre er ikke regjeringa vår så opptatt av det, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Advarer mot uthuling av konsesjonsloven

Levende bygder

I dag ba et flertall på Stortinget regjeringen om å foreslå flere endringer i konsesjonsloven. – Endringene representerer dessverre en uthuling av loven som gjør vi at risikerer å miste kontroll over eierskapet til naturressursene våre. Taperne er unge bønder som vil satse på landbruket, mener Norges Bondelag.

- Naturressursene er en del av landets framtid

lp

Produktivitetskommisjonen vil fra ressurs- til kunnskapsøkonomi. - Det er fortsatt store muligheter i jord og skog, mener Bondelaget.

Spørsmål og svar om kompetansekravet

Illustrasjonsbilde ungdom i landbruket

Her har vi samla nokre av spørsmåla vi har fått om kompetansekravet. Kanskje får du svar på noko også du lurer på?

- Det er framtidsrettet å satse på landbruket

Lars Petter Bartnes

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes holdt i dag innlegg for statsministeren om framtidas arbeidsliv.

Bedret erstatning og praktisering av MRSA-regelverket

Bartnes

LMD viser en bedre forståelse for hva sanering krever av bonden i nytt forslag.

Ber rovdyrministeren om møte

Vidar Helgesen og Lars Petter Bartnes

Næringa starter forberedelsene av beitesesongen 2016.

- Det er flere enn landbruket som bryr seg om mattrygghet

brita

Se opptak fra onsdagens stormøte om korn.

Spørsmål og svar om priskontrollen

gård Østre Toten

Dette betyr innstillingen fra næringskomiteen for landbruket.

Mindre landbruk, mer kapitalplassering

Lars Petter Bartnes.

- Vi risikerer at fritidsinteresser tar over de fleste brukene i deler av landet, på bekostning av ungdom som vil drive gård, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Produksjonstilskudd utbetales med reduserte satser

Kyr på beite. Illustrasjonsfoto

Denne uka blir produksjonstilskudd utbetalt til bøndene. – Dessverre traff ikke myndighetenes prognoser, sier Per Skorge.

- Landbruksmodellen er underfinansiert

lpb kornkoneferanse

Se innlegget hvor Lars Petter Bartnes blant annet diskuterer årsakene til svekka norsk kanaliseringspolitikk.

Våre samarbeidspartnere