Nyheter

Europeisk innstramming av plantevernbruk

EU-parlamentet anbefalte nylig en innstramming av bruk av ugrasmiddel som inneholder stoffet glyfosfat. – Innstrammingene reflekterer i stor grad dagens regelverk for norsk landbruk, sier Norges Bondelag, som stiller seg positive til EU-parlamentets forslag.

Godt vær gir høyere selvforsyning av norsk mat

Ferske tall viser at gode år for norske kornavlinger i 2014 og 2015 gir høyere selvforsyningsgrad av norsk mat. Like bra har det ikke gått for norsk storfekjøtt, da nesten hvert fjerde kilo som ble fortært i 2015 måtte importeres fra utlandet.

Bondehøvding i hundre

Han fekk sjølv ein verst tenkeleg start på livet som bonde, og han har via store delar av sitt vaksne liv i tjeneste for Bondelaget. 100 år gamal har æresmedlem Magnus Grimset framleis krystallklare meiningar om landbruket sine utfordringar.

Oppfordrer til bredere samspill

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen oppfordret til et tettere samarbeid mellom landbruk og annet næringsliv for å lykkes i fremtiden under dagens bondefrokost foran Stortinget.

Ser Listhaug-effekten i norsk landbruk

Ferske tall viser at de største melkebrukene i Norge har hatt dobbelt så sterk inntektsvekst som et gjennomsnittlig stort melkebruk. – Nå begynner vi å se konsekvensene av regjeringens nedprioritering av distriktslandbruket, mener Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Kva er jordbruksoppgjeret?

Det årlege jordbruksoppgjeret er rett rundt hjørnet. Her kan du lære meir om det.

Norge trenger bonden

Bli kjent med fem nye bønder i vårens kampanje, Norge trenger bonden.

Regjeringen må stå opp for norsk landbruk i forhandlingene med EU

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag

-Ingen trenger dette

Miljødirektoratet har sagt ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Norges Bondelag mener dette er helt feil vei å gå.

Debatt om klimasmart landbruk

Bioøkonomi var tema då fire stortingspolitikarar besøkte representantskapsmøtet til Norges Bondelag. Her kan du sjå debatten i opptak.

Norsk matproduksjon virker stabiliserende på norsk økonomi

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag.

Dette er fylkenes «beste» lokallag

Her kan du se hvem som fikk velfortjent heder på fylkesårsmøtene.

Danner nasjonalt Inn på tunet-samvirke

Inn på tunet-aktører over hele landet har gått sammen og dannet et nytt, nasjonalt samvirke for å styrke seg i en stadig hardere konkurranse om oppdragene.

Jakter på nye bygdegründere

Nå er jakten i gang for å finne en ny Askeladd som får pris på 30 000 kroner. NB: Ny søknadsfrist 1. mai

Mattilsynet: Norsk mattrygghet på topp

- Maten i Norge er blant den tryggeste i Europa, dette slår Mattilsynet fast i sin årsrapport for 2015. De roser også dyrevelferdsarbeidet i kyllingproduksjonen.

Satser på økologisk mat

Samme uke som landbrukets ØKOLOFT ble lansert, viser Landbruksdirektoratets ferskeste rapport som ble offentliggjort i dag at etterspørselen av økologiske matvarer er større enn noensinne.

Viktig melding til sauebønder med Reime-gulv

Fare for kollaps.

Skuffende svar på en fortvilt ulvesituasjon

Forslaget til ulvemelding gir oss bare mer av den politikken som ikke fungerer

Legger fram ulvemelding

Regjeringen streamer pressekonferanse kl 12.

Må tilrettelegge for økt bruk av utmarka

- Politikerne må ta større hensyn til næringslivet som er avhengige av å bruke utmarksressursene, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Sammen med 18 andre organisasjoner overleverte han en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Ungdomspolitikarar på fjøsbesøk

Politikarar frå dei fleste ungdomspartia deltar på Landbruksakademiet denne veka. Her får dei både meir kunnskap om landbrukspolitikk og ein tur i fjøset.

Krever større statlig innsats mot MRSA

- Bonden må ha erstatningsordninger som står i forhold til ambisjonsnivået for MRSA, sier lederen i Norge Bondelag.

10 ting du bør vite om MRSA

Kva er MRSA og kvifor er det så viktig å halde det ute frå landbruket?

Skattekommisjon gir ingen klimaløsninger for landbruket

Forslagene til Grønn skattekommisjon vil føre til redusert norsk matproduksjon og bidrar ikke til å fremme klimasmarte løsninger i landbruket, skriver Norges Bondelag i sin høringsuttalelse til skattekommisjonens rapport.

Tannløs jordvernoppfølging fra Dale

Den 9. mars sendte landbruks- og matministeren ut et brev til alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn om at det nå er opp til dem å sikre at Stortingets mål om redusert nedbygging av matjorda nås. – Tannløst, mener Norges Bondelag.

Gir til de store, tar fra de små

Regjeringas forslag til nye skatteregler for landbruket styrker de største bøndenes økonomiske stilling på bekostning av de små. Samtidig hindrer det rekruttering.

Mistanke om influensa hos kalkun

Prøver fra kalkungården i Østfold blir analysert nå.

Nå må Norge ta grep om grenseulven

Beitenæringa møtte klima- og miljøstatsråden om rovdyrsituasjonen.

Presentasjoner fra beiteseminaret

Alle presentasjonene fra forrige ukes beiteseminar med rovviltfokus er nå tilgjengelige for nedlasting.

Jeg er bonde - ikke anleggsgartner

Lars Petter Bartnes svarer Ivar Gaasland.

På tide med tydelige ulvesvar

Beitenæringa har klare forventinger til regjeringas varslede ulvemelding .

- Samtalene har vært konstruktive

Regjeringen håper på bredt ulveforlik i Stortinget.

Advarer mot å la landskapet gro igjen

Mye av det biologiske mangfoldet vil forsvinne, sier svensk professor.

Satser på biodiesel og klima

Innen fem år skal halvparten av traktorene i Trøndelag gå på biodiesel. Det er målet for et prosjekt som ble startet under konferansen om klima og landbruk på Stjørdal fredag. SE VIDEO.

Satser på biodiesel og klima

Innen fem år skal halvparten av traktorene i Trøndelag gå på biodiesel. Det er målet for et prosjekt som ble startet under konferansen om klima og landbruk på Stjørdal fredag. SE VIDEO.

Ny kunnskap viser vei for klimakutt i landbruket

Mindre rap og promp fra kua, bedre bruk av jorda og utfasing av fossil energibruk i landbruket. Dette anbefaler et utvalg som mener det er mulig med klimakutt i landbruket uten å svekke norsk matproduksjon. Landbruksministeren fikk i dag overlevert utvalgets sluttrapport.

Ønsker statlig økoløft

- Staten må gå foran og øke omsetninga og forbruket av norske økologiske varer.

Dette har regjeringen gjort for å sentralisere landbruket

Her er fem endringer i landbrukspolitikken som bidrar til å sentralisere det norske landbruket.

- Ikke det landbruket vi vil ha

- At jordbruk handler om å bruke jorda, er sjølsagt for de fleste. Dessverre er ikke regjeringa vår så opptatt av det, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Advarer mot uthuling av konsesjonsloven

I dag ba et flertall på Stortinget regjeringen om å foreslå flere endringer i konsesjonsloven. – Endringene representerer dessverre en uthuling av loven som gjør vi at risikerer å miste kontroll over eierskapet til naturressursene våre. Taperne er unge bønder som vil satse på landbruket, mener Norges Bondelag.

- Naturressursene er en del av landets framtid

Produktivitetskommisjonen vil fra ressurs- til kunnskapsøkonomi. - Det er fortsatt store muligheter i jord og skog, mener Bondelaget.

Spørsmål og svar om kompetansekravet

Her har vi samla nokre av spørsmåla vi har fått om kompetansekravet. Kanskje får du svar på noko også du lurer på?

- Det er framtidsrettet å satse på landbruket

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes holdt i dag innlegg for statsministeren om framtidas arbeidsliv.

Bedret erstatning og praktisering av MRSA-regelverket

LMD viser en bedre forståelse for hva sanering krever av bonden i nytt forslag.

Ber rovdyrministeren om møte

Næringa starter forberedelsene av beitesesongen 2016.

- Det er flere enn landbruket som bryr seg om mattrygghet

Se opptak fra onsdagens stormøte om korn.

Spørsmål og svar om priskontrollen

Dette betyr innstillingen fra næringskomiteen for landbruket.

Mindre landbruk, mer kapitalplassering

- Vi risikerer at fritidsinteresser tar over de fleste brukene i deler av landet, på bekostning av ungdom som vil drive gård, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Produksjonstilskudd utbetales med reduserte satser

Denne uka blir produksjonstilskudd utbetalt til bøndene. – Dessverre traff ikke myndighetenes prognoser, sier Per Skorge.

- Landbruksmodellen er underfinansiert

Se innlegget hvor Lars Petter Bartnes blant annet diskuterer årsakene til svekka norsk kanaliseringspolitikk.

Våre samarbeidspartnere