Nyheter

Her vokser det brød

Neste års brød er allerede sådd, og på kornåkre landet over er det satt ut bannere med teksten Her vokser det brød.

Trist bortforklaring fra regjeringen

Omdisponeringen av matjord øker, men regjeringen mener likevel at utviklingen går rett vei.

Stortinget vedtok jordbruksavtalen

Men ikkje utan debatt.

Jordbruksavtalen opp i Stortinget

Tysdag 14. juni skal jordbruksavtalen for 2017 opp i Stortinget.

Rammevilkårene for investeringer må forbedres

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2016.

Effektiv arealbruk gir klimasmart matproduksjon

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2016.

Alt om Bondetinget 2016

Gjekk du glipp av noko på Bondetinget 2016? Her kan du sjå alt i opptak og lese saker og resolusjonar frå årsmøtet.

Støre: Landbruket blåser liv i hele landet vårt

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) slo tydelig ring om den norske landbruksmodellen da han gjestet Norges Bondelag sitt årsmøte.

Løft for grønn verdiskaping

Nytt næringspolitisk program vedtatt på årsmøtet til Norges Bondelag.

Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder

Lars Petter Bartnes ble i dag gjenvalgt som leder av Norges Bondelag på årsmøtet på Lillehammer. Bjørn Gimming ble valgt som ny 1. nestleder.

Den norske landbruksmodellen er satt i spill

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag.

Kåfjord Bondelag er årets lokallag

Kåfjord er kåret til årets lokallag i Norges Bondelag. – Med nesten dobling av eget medlemstall det siste året og høyt aktivitetsnivå er dere er til stor inspirasjon for oss andre, sa ordfører i Norges Bondelag, Arne Magnus Aasen da han overrakte prisen på organisasjonens årsmøte.

Årets Askeladd er Traktorpikene

Spreke arbeidsklær for kvinner gjør Traktorpikene AS, ved daglig leder Thrine Bye Heggum, til vinner av årets askeladdpris for unge gründere på bygda.

Stort engasjement i årsmøtedebatten

Mange opptatt av klima og den tøffe politiske jobbinga framover.

Landbruksministeren gjesta Bondetinget

- Vi ser ikkje likt på løysingane, men vi ser likt på utfordringane, sa Jon Georg Dale til årsmøtet i Norges Bondelag.

- Framtidas verdier kommer fra jorda

- Landbruket sitter på mange løsninger som samfunnet har behov for, sa Lars Petter Bartnes i sin tale til årsmøtet.

Bondetinget 2016 er i gang

Følg årsmøtet i Norges Bondelag direkte her.

Alt klart for Bondetinget

Over 300 delegatar, gjestar og tilsette samlar seg til det årlege Bondetinget på Lillehammer neste veke.

- Trenger innovasjon for å møte klimaendringer og behov for mer mat

Lederen for verdens bønder, Evelyn Nguleka gjester Norge denne uka.

Vil hjelpe bonden å velge klimasmart

Norges Bondelag og Norsk landbruksrådgiving markerte i dag oppstarten av landbrukets eget klimaråd. – Vi gleder oss skikkelig til å komme i gang med å gjøre norsk mat enda mer klimasmart, sa Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag.

Høyring om jordbruksavtalen

- Landbruket treng auka inntektsutvikling og betre fordeling for å nå måla de har sett, sa Bondelagsleiaren til politikarane på Stortinget.

Første høstingsdag ute på Losæter

Bybonden Andreas Capjon hadde storfint besøk av Oslos ordfører Marianne Borgen under første innhøstingsdag på Losæter. - Det er veldig gøy å endelig kunne nyte de første grønnsakene her ute på Losæter, og ekstra hyggelig at ordføreren i Oslo ville gjøre det sammen med oss, sier Capjon.

De eldste sporene i jordbrukslandskapet

I mer enn elleve tusen år har det bodd mennesker her i landet. Arkeologiske kulturminner er stort sett de eneste kildene vi har til forhistorien. Heftet «De eldste sporene i jordbrukslandskapet» gir innblikk i hva slags kulturminner som kan finnes i landskapet.

Regjeringens rovdyrpolitikk truer verdiskaping i distriktene

- Regjeringens ulvemelding tar ikke tak i de reelle problemene for næringsdrivende i distriktene, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, på dagens stortingshøring om regjeringens stortingsmelding om forvaltning av ulv.

- Forverrer ulvesituasjonen

Stortingsflertallet er enige om framtidens ulvepolitikk. - Dette løser ikke de store problemene med dagens ulvepolitikk, mener lederen i Norges Bondelag.

Valgnemndas innstilling til nytt styre er klar

Valgnemnda innstiller på Lars Petter Bartnes som fortsatt leder av Norges Bondelag. Kristin Ianssen tar ikke gjenvalg, og Bjørn Gimming fra Østfold er innstilt som ny 1. nestleder.

Mer om jordbruksavtalen

Dette er hovedtrekkene i avtalen for 2017.

Regn på jordbruksavtalen

Dette får jordbruksavtalen 2017 å si for ditt bruk. Last ned Excel-ark her.

Inngår jordbruksavtale

Norges Bondelag er enige med staten om jordbruksavtale for 2017.

Pressekonferanse om utfallet av jordbruksforhandlingene

Det inviteres til pressekonferanse kl 13 i Landbruks- og matdepartementet.

Bondelaget held fram forhandlingane

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har valt å bryte årets jordbruksforhandlingar.

Forhandlingar på overtid

Fristen for ei avklaring i jordbruksforhandlingane er fredag kveld, men forhandlingane held fram.

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Har forhandla heile natta

Framleis uavklart i jordbruksforhandlingane.

- Kritisk fase av forhandlingane

Jordbruksforhandlingane pågår utover kvelden torsdag.

Fortel verdas bønder om norsk eigedomspolitikk

Nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen fortalde bønder frå heile verda om den unike norsk eigedomspolitikken.

Skuffende jordvernoppfølging i revidert nasjonalbudsjett

Forhandlingane pågår framleis

Ei avklaring er venta seinast fredag.

- Stortinget må rydde opp nå

Utredning viser at den norske rovdyrpolitikken kan bryte mot europeiske menneskerettigheter.

Jordbruket starter forhandlinger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vurdert statens tilbud og blitt enige om å gå i forhandlinger med staten. Forhandlingene starter med en gjennomgang av posisjoner.

Nøkkeltall fra statens tilbud

Dette er de viktigste tallene i tilbudet

Regjeringen fortsetter ensrettinga mot stordrift

Regjeringa viser nok en gang at mindre og mellomstore gårdsbruk ikke skal være en del av framtidas landbruk i Norge.

Rekordmange støtter landbruket

92 prosent av befolkningen vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. Trygg mat og selvforsyning er viktigst for folk, viser ny undersøkelse.

Staten leverer sitt tilbud

Staten leverer sitt tilbud til jordbruksavtale for 2017 i dag. Følg pressekonferansen her fra klokka 13.00.

Les mer om kravet

I dag legger staten fram sitt tilbud til jordbruksavtale. Mens du venter kan du lese mer om innholdet i jordbrukets krav.

Enorm støtte til underskriftskampanje

Det er mange som støtter bonden. Vi vil gi noe tilbake, og skriver navn på måter kun bønder kan.

Jordbruksorganisasjonene inviterer staten til klimasamarbeid

- Vi må erkjenne at klimajobben i landbruket er svært omfattende og at vi trenger nye virkemidler for at den skal gå fort nok, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. I forbindelse med årets jordbruksoppgjør inviterte partene til et formalisert samarbeid med staten for å opprette en ny plattform for klimaarbeid i jordbruket.

- Tar ikke tak i problemene

Høring på Stortinget om ulvemeldinga.

Jordbruksoppgjøret 2016: Et verdivalg for norsk landbruk

Folk etterspør trygg mat produsert over hele landet framfor billig mat. For å ivareta dette krever jordbruket et nødvendig løft av mangfoldet i næringa.

20 prosent flere søker landbruksstudier

En fersk oversikt over søkertallene til høyere utdanning viser at 20 prosent flere enn i fjor har søkt seg til studieretninger innen landbruk. -Det viser at vi er en næring for fremtiden, sier Brita Skallerud, 2.nesteleder i Norges Bondelag. Hun viser til at den samme trenden følger søkertallene for videregående skole.

Våre samarbeidspartnere