Nyheter

Vedtatt lisensjakt truer ikke ulvebestanden

Foto: Statens Naturoppsyn

Uttaket av ulv som rovviltnemdene har vedtatt er i tråd med Stortingets mål for ulvebestanden i Norge. Det er Miljødirektoratets konklusjon da de nylig sendte over sin faglige vurdering til Klima- og miljøverndepartementet i ankesaken om felling av ulv til vinteren.

Bondelaget gratulerte med verdens beste ost

Tingvollost

- Dere har skapt et osteeventyr som «raserer» hele Europas tanker og oppfatninger om hvor verdens beste ost skal komme fra. For den kommer nemlig fra Torjulvågen, sa leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, da fylkeslaget troppet opp hos Tingvollost fredag for å hedre verdensmesteren.

Foreslår nytt dyrevelferdsprogram for pelsdyrnæringen

Minkhall

Norges Bondelag går inn for fortsatt gruppehold av dyr, men forslår et nytt program for oppfølging og kontroll for pelsdyrprodusenter som skal sikre god dyrevelferd.

Næringa og staten enige om å balansere melkemarkedet

Melkebil

Store ostelagre og forventninger om overskudd gjør at melkekvotene reduseres med to prosent i 2017.

Oslo bybondelag er stiftet

Interimstyret i Oslo Bybondelag: Andreas Lunder, Anita Natvik, Sigurd Vestrheim, Morten Lønmo, Eirin Sture, Helene Gallis og Solvor Wiig.

Et nytt lokallag favner det store engasjementet for urbant landbruk i hovedstaden.

Landbrukets klimaprosjekt omorganiseres

Bjørn Gimming, Norges Bondelag

TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri trer inn sammen med Norsk Landbruksrådgiving og Norges Bondelag i styringsgruppen til prosjektet «Klimasmart landbruk» når det nå opprettes som et selvstendig selskap.

Senterpartiet med tydelig satsing på norsk matproduksjon

budsjett

Sp la fram sitt alternative statsbudsjett.

SV-nei til skattesmell for jordbruket

Familielandbruk

I sitt alternative statsbudsjett går SV imot forslaget til regjeringen om å fjerne skattefritaket for investeringstilskudd i landbruket. – Viser bred støtte til distriktslandbruket, mener Bondelaget.

Våre samarbeidspartnere