Nyheter

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Norges Bondelag støtter medlem i langvarig grunneierkonflikt i Troms!

Dette viser at organisasjonen stiller opp når det virkelig gjelder, sier grunneier og bonde Jan Kristian Ottesen. Lagmannsretten skal nå avgjøre om reindrifta kan stanse salg av hyttetomter på eiendommen hans.

Ingen enighet om inndragning av statlig del av melkekvotene

Denne uka har Bondelaget og LMD møttes for å diskutere markedsregulator Tines forslag om at den statlige delen av omsatte melkekvoter ikke selges videre til andre melkeprodusenter. LMD og Bondelaget støtter Tines forslag, men avtalen strandet når det ikke ble enighet om finansieringen.

Ønsker et fortsatt GMO-fritt landbruk

Norges Bondelag ønsker å fortsette å produsere trygge råvarer uten genmodifiserte organismer (GMO).

Nytt samvirkeforetak etablert

Inn på Tunet Norge SA skal styrke bondens mulighet til å selge Inn på tunet-tjenester og konkurrere om oppdrag.

Advarte mot endringer i markedsregulering

- Svekking av markedsbalansering vil gi bonden lavere pris og mindre innflytelse innen områder som dyrevelferd og klima. Det sa den kanadiske melkebondetoppen Yves Leduc da han besøkte Norge.

- Snikfjerning av konsesjonsloven

- Regjeringas forslag til endringer i konsesjonsloven er i praksis ei snikfjerning av hele loven, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Har gjensidig nytte av hverandre

Norges Bondelag ønsker både økologisk og konvensjonelt landbruk.

Betryggende at Stortingets rovdyrforlik følges opp

Rovviltnemndene åpner for uttak av 24 ulv i ulvesonen på Østlandet. – Vedtaket ivaretar mulighet for matproduksjon i utmarka, og er en naturlig oppfølging av Stortingets rovdyrforlik, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Klimaminister på fjøsbesøk

Stripespreder, klimasmart fôring og biogass var bare noen av klimaløsningene statsråd Vidar Helgesen lærte om da han var på gårdsbesøk i Vestfold og Buskerud.

Tro på landbrukets klimaløsning

På et frokostmøte i Oslo om klimasmart landbruk gav et samstemt politikerpanel støtte til landbrukets egen klimaløsning: Målrettet klimarådgivning på hvert enkelt gårdsbruk.

Gratulerer med 150-årsjubileet

Dyrsku'n åpna i dag, for 150. gang. Se Bondelagslederens hilsen til jubilanten.

Bondevettprisen til #NRKfjos

NRK og gårdbrukerne på Ulberg har gjort en solid formidlingsinnsats de to siste ukene med sakte-TV fra fjøset i Gudbrandsdalen.

Takk for besøket!

82.000 har besøkt Open Gard så langt i år. Takk for besøket!

- Verdikjeden starter her på åkeren

Hans Edvard Torp fikk hjelp i skuronna, da landbruks- og matminister Jon Georg Dale kom på besøk.

- Rendalen viser hvorfor noe må gjøres

Bondelaget diskuterte årets beitesesong med klima- og miljøministeren.

Møter bybønder på Matstreif

I dag starter Norges største matfestival, og på Bondelagets stand kan alle så sin egen reddik og ruccola.

Verdas nordlegaste mjølkebonde på fest hos kongen

Kongeparet feira 25 år på trona med fleire bønder på gjestelista.

Skal kåre Norges beste ost

​I dag arrangeres NM i Gardsost - handverksforedla mjølkeprodukt 2016.

Ber landbruksministeren hjelpe Ørland-bønder

Forsvarsbygg avviser å dekke tap for bønder som må legge om drifta på grunn av kampflybasen på Ørland. Nå ber Norges Bondelag landbruksministeren om å rydde opp.

Mjølkeproduksjon minutt for minutt

Måndag starta NRK si to veker lange sending frå eit fjøs i Sør-Fron.

Slår ring rundt markedsordningene

Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har gått sammen om et forslag til endring av markedsbalanseringen for kjøtt og egg.

Rapport som kan redde liv

Rapporten «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» lanseres i dag. - Alle har noe å lære av denne, mener HMS-ansvarlig i Norges Bondelag.

Bondestøtte til pelsdyrnæringen

Om lag tre av fire bønder er positive til å videreføre pelsdyroppdrett i Norge. Dette viser tall fra en fersk undersøkelse som Sentio har utført på oppdrag fra Nationen.

Ny helg med Open Gard

Denne helga er den siste av årets to Open Gard-helger. Finn ein Open Gard i nærleiken av der du bur.

Må sikre lokalt eierskap til jorda og skogen

Norske landarealer vil få en viktigere rolle i framtidens økonomi. Verdiskapingen sikres best gjennom lokalt eierskap.

- Ikke reelle tapstall

- Rovdyrtapet går ned fordi rovdyrpolitikken i stor grad skyver sauen ut av utmarksbeitene, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Åpnet kåringen av Norges unge bonde

For syvende året på rad skal Årets unge bonde kåres, og i år ble konkurransen åpnet under Arendalsuka.

Kom på Åpen Gård i helga

Her kan du se hvilke lokale bondelag som arrangerer Åpen Gård i helga.

Følg seminar fra Arendalsuka

Jordbrukets og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet er tema under et fagseminar i Arendal på fredag. Du kan følge det direkte her.

Bondelagsstyret på Vestlands-turné

Skal lære mer om landbruket på Vestlandet. På programmet står blant annet ei rekke gårdsbesøk.

Åpen Gård under sykkelritt

Viser fram landbruket når verdenseliten passerer på sykkel.

Lam står ikke i veien for eksport av laks

En konflikt om reglene for økologisk produksjon av lam, gjør at Frankrike ikke vil ha norsk øko-laks.

Andreslåtten regnar vekk

Fleire bønder slit med nedbørsmengdene.

Bondelaget inviterer Vidar Helgesen på klimabesøk

Norges Bondelag inviterer klima- og miljøminister Vidar Helgesen på gårdsbesøk for å se på klimaløsninger i landbruket.

Sammen for å heve panten

I et felles brev til Klima- og miljødepartementet tar Norges Bondelag og Naturvernforbundet til orde for å øke panten på tomgods. - Et viktig virkemiddel for å redusere farlig forsøpling i åker og beiteområder, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Klare for klimadugnad

EU-kommisjonen la nylig fram forslag om klimamål for Norge som blant annet omfatter jordbrukssektoren. Bondelaget ønsker klimadugnaden velkommen og mener norsk landbruk bør ta en lederrolle i utviklingen av et mer klimasmart landbruk.

På tide å stikke fingeren i jorda

Regjeringen har varslet en nasjonal strategi for norsk bioøkonomi som skal gi økt grønn verdiskaping og nye klimaløsninger. Tilrettelegging og samarbeid med næringer som forvalter naturressursene er en forutsetning for å lykkes, skriver Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag.

Møtte statssekretæren om gråskimmel i jordbærnæringa

Bondelaget la vekt på behovet for grundig resistenskartlegging.

Møter departementet om situasjonen i jordbærnæringa

Unormalt store avlingstap til gråskimmel.

Meld fra om avlingsskader nå

Det er viktig å melde fra tidlig for å få erstatning.

Jord- og skogbruksseminar under Arendalsuka

Programmet for seminaret er klart.

Ansette utenlandsk arbeidskraft på gården?

Her ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet.

En av tre norske jordbær ødelagt i åkeren

Omfattende plantesykdom har rammet jordbæråkre flere steder i landet. Opp mot 40 prosent av den totale produksjonen kan gå tapt.

EU strammer inn plantevernbruk

EU-kommisjonen har besluttet å forlenge tillatelsen for bruk av plantevernmiddel med glyfosfat med 18 måneder. I tillegg innføres det flere restriksjoner for bruken av stoffet.

Uroa over handelssamtaler med Latin-Amerika

Noreg og EFTA startar innleiande samtaler om handel med den latin-amerikanske handelsblokka Mercosur. Norges Bondelag er uroa og har sendt brev til ansvarleg statsråd Mæland.

Klart for Åpen Gård 2016

Finn din nærmeste Åpen Gård!

Ny samarbeidsavtale med Bygdeungdomslaget

Norges Bondelag støtter NBU med 600.000 kroner i året.

Nytt næringspolitisk program

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok nytt næringspolitisk program. Last det ned her.

Karla Siverts er død

Karla Siverts døde i går kveld, 29 år gammel. Karla har vært bondelagskokk de siste to årene.

Våre samarbeidspartnere