Nyheter

Følg oss i sosiale medier!

Bondelaget opplever et massivt trøkk i sosiale medier. Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram.

- Vi får tommelen opp

Bondelaget blokkerer i dag landets eggepakkerier.

Tomme egghyller

Det meldes om tomme egghyller i butikker flere steder i landet. - Det er tydelig at maten betyr mye for folk, sier Nils T. Bjørke.

Eggpakkerier blir blokkert fra torsdag morgen

- Vi blokkerer eggpakkerier rundt om i Norge for å synliggjøre at norsk mat i butikkhyllene ikke er en selvfølge. Spesielt ikke etter regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Fortsatt skattesmell for næringa

Regjeringen reverserer ikke skatteskjerpelsen ved generasjonsskifter i landbruket

Dette er inntektstallene det strides om

Slik blir konsekvensene av statens tilbud for norske melke, storfe- og kornbønder.

Potetbonde møter landbruksministeren

Potetbonde Dag Frederik Eftedal møtte Sylvi Listhaug utenfor Stortinget onsdag.

Satte fyr på låven i protest

Bønder i Ulefoss, Telemark brant opp låven i protest mot Listhaugs landbruk. Se glimt fra aksjoner over hele landet.

Regn på statens tilbud!

Her kan du finne ut hvordan statens tilbud vil slå ut for deg, etter inngått avtale mellom Krf, Venstre og regjeringa.

- Vi er klare til kamp

Bønder over hele landet mobiliserer til aksjoner etter bruddet i jordbruksforhandlingene.

Dette landbruket vil vi ikke ha

Landbruksnæringen valgte i dag å bryte jordbruksforhandlingene med staten.

Få kornprodusenter tilgodesett i statens tilbud

Norges Bondelag har regnet på hvilke utslag statens tilbud vil få for kornprodusenter av ulik størrelse over hele landet. - Størsteparten av kornprodusentene vil få negativ eller liten inntektsutvikling, sier Anders Huus, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

Fortsetter prosedyregjennomgang i morgen

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avsluttet dagens møter med staten. Prosedyregjennomgangen fortsetter i morgen.

Får ikke tatt ut målprisen dersom tollsatsene senkes

Regjeringen har foreslått å øke målprisen på melk. Dersom toll på ost blir reversert, blir det vanskelig for bøndene å tjene for melka de produserer.

Næringen innleder forhandlinger med staten

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag innledet forhandlinger med staten om årets jordbruksavtale. Forhandlignene skal avsluttes senest 16. mai.

Mindre norsk mat: De få klarer ikke ta over produksjon fra de mange

75- 90% av melkebøndene kommer dårlig ut i forhold til andre grupper med Statens tilbud. De større brukene som styrkes, klarer ikke overta produksjonen fra de som faller fra. Ressursgrunnlaget lar seg ikke flytte på. Det blir mindre norsk mat.

Vil teste regjeringens forhandlingsvilje

Jordbrukets forhandlingsutvalg har bestemt seg for å forhandle med staten om årets jordbruksoppgjør, men vil kreve vesentlige forbedringer for å inngå en avtale.

7 av 10 er imot million-kuttene Listhaug foreslår

Samme dag som Staten la frem sitt tilbud til landbruket foretok TV 2 en undersøkelse som viser at 7 av 10 nordmenn er imot kutt i overføringer i landbruket.

Støtte fra klimaorganisasjonene

Bondelaget opplever stor støtte til økt satsing på klimasmart landbruk. - Listhaug har avlyst det grønne skiftet i landbruket, skriver ZERO.

Ny forskrift om erstatning for avlingsskade holder ikke mål

I sitt forslag til ny forskrift om erstatning for avlingsskade som følge av klima, senker SLF enkelte satser og unnlater å oppdatere andre.

Kritisk lavt og lite framtidsretta tilbud

Tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger svarer dårlig på framtidens utfordringer for norsk matproduksjon. Bøndene tilbys en inntektsvekst som bare er litt over halvparten av det andre grupper får. Dette vil øke inntektsavstanden mellom bønder og andre grupper.

Ernst & Young: Bønder taper på nye arveregler

Avgiftsendring etter fjerning av arveavgiften gir skattesmell for bønder og enkeltpersonsforetak.

Staten legger frem tilbud

Tirsdag la Landbruks- og matdepartementet frem et tilbud til næringen i jordbruksforhandlingene.

Kva er fridom for bonden

Det fortel Nils T. Bjørke når han taler under parolen Levande landbruk på 1. mai-markering på Voss.

Regjeringen og Venstre vil gjøre kyllingproduksjon til industri

Regjeringen sammen med Venstre vil doble størrelsen på kyllingproduksjon ved å åpne opp for at hver bonde kan øke fra 140.000 til 280.000 kyllinger pr år. - Dette er et langt steg i feil retning og vil gjøre norsk kyllingproduksjon mer industripreget, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Klimavennlig landbruk er å utnytte våre nasjonale ressurser

Fremtidens matforsyning i Norge må sees i lys av nåværende og fremtidige klimaendringer, ikke bare i Norge, men i resten av verden.

Næringen legger frem et krav for framtiden

- Det smarteste Norge kan gjøre nå er å legge til rette for at ressursene vi har her til lands blir utnyttet på en klimasmart og bærekraftig måte, sier Nils T. Bjørke i forbindelse med kravframleggelsen fredag.

Engasjement for landbruk i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet slår fast at målet er å fortsette inntektsutviklinga fra jordbruksoppgjøret i 2013. - Oppgjøret i 2013 var et løft, og vi er fornøyde med den ambisjonen det innebærer for norsk landbruk, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Pressekonferanse om jordbruksforhandlingene 2014

Fredag leverer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krav om rammevilkårene for landbruket.

Nyt norsk mat!

Norges Bondelag vil at norske kyr skal spise norsk gras. Men da må regjeringen forstå at kraftfôrfritt jordbruk ikke oppstår av seg selv med den politikken de fører, skriver Brita Skallerud.

Nordstogas stev til Sylvi Listhaug

Visesanger og bonde Aasmund Nordstoga har skrevet et eget stev til landbruksminister Sylvi Listhaug.

Klarer ikke å regulere rovdyrbestanden

Kvoter blir ikke oppfyllt og bestandsmålene blir ikke nådd av lisensjakten slik den er i dag. Bondelaget, sammen med andre organisasjoner, foreslår endringer i regelverket.

- Hei, jeg heter Bjørn

- Du kjenner meg kanskje ikke, men jeg produserer maten din!

Landbruket engasjerer på Stortinget

Spenningen før årets jordbruksoppgjør er stor også i nasjonalforsamlingen. Da Norges Bondelag markerte foran Stortinget i dag var det mange rikspolitikere som møtte opp.

Orkla-direktør ble bondevenn

- Jeg er stolt over å kunne kalle meg en bondevenn, sier konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli.

Vanskeligere å ta ut stordriftsfordeler

Nye offisielle tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektsnivået i 2014 er betydelig lavere enn forventet.

- Dette er viktig, for vi trenger jo mat!

Tilbakemeldingen på Kongsvinger stasjon var klar: de trenger bonden. Bønder har vært i aksjon over hele landet i dag.

70% reduksjon i tollsatsar på bordet til WTO

Tida renn ut for WTO, åtvarer generaldirektør Azevedo etter møte i forhandlingskomiteen denne veka. Medlemslanda er ikkje samde om korleis dei skal følgje opp Bali-avtala.

Trenger de fortsatt bonden?

Torsdag starter oppkjøringene til årets jordbruksforhandlinger for alvor. I hovedstaden spør vi rikspolitikerne om de fortsatt trenger bonden.

Jordbruksforhandlingene 2014

Bondelagets hovedfokus er at bøndene har en inntekt som sikrer et landbruk over hele landet, og at matproduksjonen i Norge baserer seg på norske ressurser.

Framsnakk-plakater

Norges Bondelag har fortiden en kampanje med navnet #norgetrengerbonden. Folk flest kan delta via framsnakking på nettet.

Peter Kendall ny president i WFO

Bonde Peter Kendall frå Storbritannia er vald til ny leiar i World Farmers Organisation (WFO). Verdikjeda for mat og kvinners stilling i landbruket sto også på dagsordenen då bønder frå rundt 80 land møttes til WFO-generalforsamling i Buenos Aires.

Er du en askeladd?

22. april er søknadsfristen til prisen «Årets Askeladd». Årets Askeladd blir en gründer som vet å bruke sine kreative sider og som ikke lar seg stoppe.

Ber svinebønder rydde opp

Kristin Ianssen i Bondelaget forventer at de ansvarlige rydder opp etter at myndighetene fant alvorlige brudd på dyrevelferdsloven hos en av landets største svinebønder.

Bondelaget i møte med Tine Sundtoft

Tirsdag møtte Norges Bondelag Klima- og miljøministeren Tine Sundtoft (H) for å diskutere oppfølging av Rovdyrforliket.

Bondelaget leter etter bondevenner

Norges Bondelag berømmer de som fremmer norsk landbruk. Og flere skal det bli.

Ny klimarapport varsler matkrise

Flom og tørke fører til at matproduksjonen i verden vil gå ned. Samtidig øker folketallet. - Dette må myndighetene ta på alvor, sier Kristin Kjølen og Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Landbruket er en del av klimaløsningen

FNs år for familielandbruket fremhever verdien av den norske landbruksmodellen, lyder resolusjonen fra Representantskapet i Norges Bondelag.

Dramatisk klimarapport: - Regjeringen har ansvar for å sikre norsk mat på norske ressurser

En ny klimarapport fra FN anslår at den globale matproduksjonen kan komme til å reduseres med to prosent hvert tiår. Samtidig vil behovet for mat øke med 14 prosent i samme periode. Underskuddet av mat i verden vil øke. Den norske regjeringen må sikre norsk mat på norske ressurser.

- Gledelig kuvending fra Felleskjøpet

Fra og med onsdag er økologisk kraftôr fra Felleskjøpet helt fri for palmeolje. - Det er svært gledelig og viktig for tilliten til økologisk mat, sier Trine Vaag.

Våre samarbeidspartnere