Nyheter

- Familielandbruket er helt nødvendig

-Familielandbruksmodellen i Norge legger til rette for matproduksjon i en verden som stadig trenger mer mat. Det er en ansvarlig politikk, sa Kristin Ianssen i Bondelaget.

Ingen beitenekt i Gudbrandsdalen

Mattilsynet hevder intensjonen aldri var å ilegge beitenekt til 20 beitebrukere i Gudbrandsdalen.

Europeiske bønder ber om betre vilkår for familielandbruket

Tilgang på jord, auke investeringar i forsking, støtte til samvirke og unge bønder og tiltak for god handelsskikk i verdikjeden for mat var mellom tiltaka EU-bøndene ba om då dei var samla til kongress nyleg.

Trenger bedre oversikt over vannforekomstene

- For å redusere utslipp og bedre vannkvaliteten ønsker vi et overvåkingsprogram, sa Bjørn Gimming til Stortingets vanngruppe.

7 av 10 bønder mener konsesjonskutt vil skade næringa

Landbruksministeren vil ”gjenreise bondens eiendomsrett”. Samtidig mener flertallet av bøndene selv at forslaget om å avvikle konsesjonloven vil være negativt for næringa.

Internasjonal markering på "IKEA-jordet"

Sammen med flere organisasjoner fra inn- og utland markerte Norges Bondelag i dag viktigheten av å ta vare på matjorda.

Derfor er konsesjonsloven viktig

Regjeringen ønsker å oppheve konsesjonsloven. Her kan du lese mer om hvorfor loven er så viktig for norsk matproduksjon.

Regjeringen vil frata samfunnet kontrollen over norsk matproduksjon

Regjeringen foreslår i dag å oppheve konsesjonsloven for landbrukseiendommer. Norges Bondelag frykter at det vil endre grunnlaget for norsk matproduksjon.

- Inga tru på snarleg løysing i WTO

- Vi ynskjer ikkje ei ny avtale for einkvar pris. Ei ny avtale må gi rom for matproduksjon i alle land.

Ny kunnskap gjorde jobben artigere

Tormod Hoem (48) elsker å være kornbonde. Ny kunnskap gjorde jobben enda mer interessant.

Savner skattegrep for økt matproduksjon

Regjeringen har lovet målrettede skattegrep for å gjøre det lønnsomt å produsere mat. Det er lite av dette i forslaget til statsbudsjett for 2015.

Positivt med MRSA-erstatning

MRSA-erstatning i statsbudsjettet er viktig for å sikre en svineproduksjon fri for antibiotikaresistente bakterier.

De viktigste endringene i skatt og avgift i statsbudsjettet

Her finner du en oversikt på skatte- og avgiftsområdet for bønder og grunneiere som selvstendig næringsdrivende.

Uheldig med kutt til frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår et kraftig kutt i bevilgningen til frivillige organisasjoner som formidler kunnskap og interesse for landbruks- og matsektoren.

Vraker beredskapslager for korn

- Et steg i feil retning for vår matsikkerhet, mener bondelagslederen.

Vil ha narasinfri kyllingproduksjon

Norges Bondelag ønsker å utvikle en kyllingproduksjon fri for narasin. Næringa satser på forskning som skal klarlegge om dette er mulig uten økt sykdomsforekomst hos kylling.

Stem på Årets unge bonde

De 20 finalistene er nå klare!

Bli med på studietur til Frankrike

Noen få ledige plasser på studietur til Sør-Frankrike med tema rovvilt og beitedyr 26.-30. oktober 2014

Ti gode grunnar til jordvern

Det er mange gode grunnar til å ta godt vare på matjorda vår. Her er ti av dei.

Ber Sanner ta vare på matjorda

Norges Bondelag ber kommunal- og moderniseringsministeren om å ta vare på matjorda på Frøylandjordene i Rogaland.

Mattilsynet fastholder beitenekt

20 sauebønder i Oppland må redusere rovdyrtap for å unngå beitenekt.

Utgått på dato eller nøkkelen til matsikkerhet?

Stor konferanse om familiejordbruket 21. oktober. Fortsatt ledige plasser. Meld deg på i dag!

Skyver kyllingvelferden foran seg

Regjeringa bruker nye krav til dyrevelferd som unnskyldning for å tillate storproduksjon av kylling.

Bondelagskokken gir ut kokebok

Bondelagskokken Bodil Fjellestad Eikrem brenn for ureist mat, og meiner samarbeid med lokale mat- og drikkeprodusentar er nøkkelen til suksess.

Jublar for enklare førarkortreglar

"50-lappen" i boks.

Motorferdselloven må ta hensyn til landbruket

Norges Bondelag savner et næringsperspektiv på høringsforslaget om endringer i motorferdselloven.

Spør etter økologisk mat fra Norge

- Veksten i omsetningen av økologisk mat er gledelig, og den bør dekkes av norske varer, sa Trine Hasvang Vaag da hun åpnet Økouka i dag.

Kylling i Norge skal være trygg å spise

- Norges Bondelag vil arbeide for å utrydde antibiotikaresistente bakterier fra norsk kyllingproduksjon, sier leder Lars Petter Bartnes.

Fakta om norskprodusert kylling

Noen viktige fakta om norsk fjørfeproduksjon, antibiotikabruk og resistens.

Positivt rovdyrmøte med regjeringa

Regjeringa tar rovdyrproblemene for beitenæringa på alvor.

Ungdomspolitikarar på gardsbesøk

Politikarar frå fleire ungdomsparti drog ut i felten for å lære meir om norsk landbruk.

Populært å være bonde på Matstreif

Mange så seg selv som bonde for første gang på Bondelagets stand under matfestivalen Matstreif i helgen.

Økouka – stikk fingern i jorda

Neste uke vil mat, råvarer, økologi og politikken rundt sette preg på Oslo og Drammen, når Bondelaget og ti andre organisasjoner arrangerer Økouka.

Er det for mange bønder i Noreg?

Det var spørsmålet frå debattleiar Terje Svabø til landbruksministeren då han drog i gang ordskiftet om mat- og landbrukspolitikk på Dyrsku’n fredag.

Møt Bondelaget på Matstreif

Ta turen til Matstreif på Aker Brygge og lær om norske grønnsaker.

Reagerer på påstander om for høy erstatning

Forskere konkluderer med at gaupe får skylda for urealistisk mange sauedrap. Norges Bondelag reagerer på påstander om at det blir gitt for mye erstatning.

Hvem er Årets unge bonde 2014?

Foreslå din kandidat til den gjeve tittelen innen 26. september.

Er du den nye bondelagskokken?

Norges Bondelag søker en kokk med lidenskap for norske råvarer og stolte matprodusenter. Vinneren får et kokkestipend på 100.000 kroner.

Saman for familielandbruket

Nordiske bønder ber i ein felles uttale regjeringene sine leggje til rette for familielandbruket.

Statssekretær på beitebefaring

Fekk sjå rovdyrtap i prioritert beiteområde i Hedmark.

Økt matproduksjon forutsetter styrket kornøkonomi

- Nedgangen i kornarealene de seneste årene er bekymringsfull. Det er viktig å styrke kornøkonomien for å øke matproduksjonen, sier lederen i Norges Bondelag.

COOP er årets leverandør av økologiske produkt

COOP blir i dag tildelt prisen som årets leverandør av økologiske produkt.

Statssekretær på tilsyn av sau i rovdyrområde

Miljøpolitikere vil få et innblikk i sauebønders hverdag, når de i dag blir med på tilsyn av sau på beite i områder med stor rovviltproblematikk.

Bør få tilskudd for melkekyr i overgangsåret

Flytting av kvoteåret for melk gir uheldige konsekvenser for de som har solgt eller leid ut hele melkekvota fra 1. januar 2015. Bondelaget ber departementet rette opp.

Nye medlemmar i fagutvala

Styret i Norges Bondelag har oppnemnt nye medlemmar og leiarar til dei ulike fagutvala. Her kan du sjå kven det er.

Frisk landbruksduell

Tonen var krass - men jovial - da Sylvi Listhaug og Lars Petter Bartnes møttes til sin første duell på Agrisjå i Stjørdal fredag. Se hele debatten på video her.

Nytt medlem på Agrisjå

Frode Brattset tegnet seg som medlem på Bondelagets stand under Agrisjå, som ble åpnet av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug fredag.

Krev ny behandling av 70 rovdyrsaker

Norges Bondelag møtte miljøvernministeren onsdag. Krevde ny behandling av 70 rovdyrsaker.

Vil nedkjempe antibiotikaresistens

Ei ekspertgruppe anbefaler åtte tiltak for å unngå utbredelse av antibiotikaresistente bakterier.

Bondelaget på plass på Agrisjå

Bondelagets leder Lars Petter Bartnes møter landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til duell på Agrisjå i Stjørdal. Bondelaget stiller i år med egen stand på messa.

Våre samarbeidspartnere