Nyheter

Foreldrepenger og refusjon av avløserutgifter til fedre

Regelverket om foreldrepenger generelt og fedrekvote spesielt er svært detaljert og komplisert. HER er oversikten!

Overveiende positivt fra Arbeiderpartiet

- Ap-landsmøtets vedtak om skognæringen som et nasjonalt strategisk satsingsområde er bra.

Verdas bønder samla i Japan

Handel, klima og matkjedemakt var tema som sto på dagsordenen då bønder møttes til generalforsamling i WFO.

Er du vår nye Askeladd?

For 18. året på rad jakter Norges Bondelag og Landkreditt Bank på Bygde-Norges beste gründer.

Kartet klart for 100 grøftemillioner

Jordbruksavtalen i fjor inneholdt 100 millioner til grøftetilskudd. Her er forslaget til hvordan pengene skal brukes.

Verdens bønder takket Berit

Første nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, ble behørig takket for sin innsats som medlem i WFO.

– Bøndene har velgerne i ryggen - nå må regjeringen levere

Ni av ti nordmenn er enige i at bønder fortjener en inntekt minst på linje med andre grupper i samfunnet.

Bruk av verneområdene er nødvendig

-Bruk av verneområdene er nødvendig for å sikre kulturarven og verneverdiene i kulturlandskapet.

Vil trekke lovforslag

Bondelaget, Skogeierforbundet og Norskog er sterkt kritiske til et lovforslag om endringer i vassdragsloven.

- Dramatisk for kornbrukene

Nye tall fra budsjettnemnda for jordbruket viser at mange kornbønder kan tape på driften.

Avgjerande mål og tiltak for auka matproduksjon

-Mange av måla og tiltaka i distriktspolitikkken er avgjerande og naudsynte for å auke matproduksjonen i Noreg.

Samler bondevenner

Bondelag over hele landet gjør stas på sine bondevenner – vi gir deg en samling.

Rødgrønt tut og kjør gjennom matfatet

Norges Bondelag mener regjeringen undervurderer de negative konsekvensene ”tidenes satsning” på samferdsel vil ha for norsk matproduksjon.

Samarbeider med Rådet for psykisk helse

Norges Bondelag har inngått en intensjonsavtale med Rådet for psykisk helse.

"Happy farmers" fra Levanger

Medlemmene i Ty-Bø Maskinlag i Levanger har gjort det igjen: En ny video går nå som en farsot på Youtube!

Frokost med et smil om munnen

Over hele landet ble Bondelagsmedlemmene møtt med smil og positive ord da de delte ut frokost onsdag morgen.

Nyttig og lærerikt for unge IPT-interesserte

- Særdeles nyttig, sier andre nestleder Brita Skallerud som håper du unge deltakerne på IPT-turen holder kontakt.

Bøndene inn i forhandlinger med folket i ryggen

9 av 10 sier de vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. – Et kraftig signal til regjeringen før jordbruksforhandlingene, sier bondelagslederen.

Start dagen med gratis frokost fra norske bønder i morgen!

Vi vet at forbrukerne setter pris på norsk kortreist mat, og ønsker å gi folk en god start på dagen.

Vi ønsker IKEA velkommen, men ikke i matfatet

IKEA, ledende kommunalpolitikere i Vestby og andre interessegrupper vil ofre 135 dekar av matjorda til varehus og biler.

Ny kunnskap om mykotoksiner må følges opp

- Norsk mat skal være trygg å spise. Ny kunnskap om mykotoksiner må føre til praktisk handling.

Bondelaget møtte Schjøtt-Pedersen

Nord-Trøndelag Bondelag fikk nylig møte med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, statsråd ved statsministerens kontor.

Skarp kniving i politisk kokkekamp

Det rødgrønne laget jublet for tidlig. Det ble blå seier i den politiske kokkekampen på Torget i Steinkjer .

Bli med og dyrk Norge

Norges Bondelag inviterer nå alle til å bli med og drive en gård.

Hvem taper på matmonopol?

Utviklingsmandag: Må vi akseptere at en håndfull storselskaper dominerer såfrømarkedet?

Bondevenn ruller gjennom hovedstaden

I fjorten dager er busser og trikker i Oslo dekket med en oppfordring om å bli med på dyrkingen av Norge.

Informasjon ved turstier

Bli med og spre informasjon der folk ferdes! I nettbutikken finnes plakater som enkeltbønder og lokallag kan bruke for å spre informasjon om hva som dyrkes og betydningen av norsk landbruk.

Ingen tro på Schjøtt-Pedersens tall

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tror ikke på landbrukets tall, og landbruket tror ikke på Schjøtt-Pedersens.

Bondelaget støtter oppmykning av delingsforbudet

Norges Bondelag støtter intensjonen og hovedpunktene i forslaget til endring av jordlovens delingsbestemmelse, men advarer samtidig mot en rekke mulige negative konsekvenser.

Drukner innlandet i olje?

Truer oljerikdommen landbruket? Tirsdag kveld møtes Karl Schjøtt-Pedersen og representanter fra NHO, LO og Nortura til paneldebatt på Nes.

Verdiskaping i verneområder

Lillehammer 18. april: Hvilke muligheter og utfordringer gir de unike natur- og kulturressursene i norske fjell og bygder.

Bondelaget støtter innskrenkninger i odelsretten

Regjeringen ønsker at bare nærmeste familie skal ha odelsrett til norske gårder. Bondelaget mener dette kan være bra for landbruket, men det er med forbehold om at endringene ikke er i strid med Grunnloven.

Støtter økning av konsesjonsgrensen for kylling

Styret i Norges Bondelag støtter forslaget om å øke konsesjonsgrensen for kylling.

- Vi frykter intet

Arbeiderpartiet overbevist at om at styrking av importvernet var et riktig grep.

Ingen påskeferie for bøndene

Påskeferien er like om hjørnet, og for mange nordmenn betyr det ferie, hytte og skiturer. Da er det vel på tide at også norske bønder tar seg en velfortjent ferie?

Inntektsløft gir økt matproduksjon på norske ressurser

Korn og storfe, samt frukt og grønt skal prioriteres i årets krav til staten slås det fast av Norges Bondelags representantskap.

- Dette fungerer

Claude Soudé tok turen fra Frankrike for å fortelle Norges Bondelag hva som fungerer i demonstrasjonens hjemland.

Reagerer på påstand om talltriksing

Norges Bondelag reagerer om påstander om talltriksing fra Q-meieriet.

Melkebønder taper på økte tilskudd til Synnøve Finden og Q-meieriene

Melkebonden vil miste inntektsmuligheter på 5000 kroner årlig fordi staten vil øke støtten til Q-meieriene og Synnøve Finden.

Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgiving sammen for framtida

Norges Bondelag støtter en sammenslutning av Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgivning.

Agroteknikeren er tilbake

Til høsten starter et nytt fagskoletilbud i planteproduksjon og driftsledelse på Hvam vgs og Fagskolen Innlandet.

Bli en bondevenn!

Norsk mat er verdt å ta vare på. Nå gir vi folk en anledning til å støtte sin favorittbonde på bondevenn.no

Norges Bondelag møter høyresiden

Onsdag ga Bondelaget sine innspill til Høyre og Fremskrittspartiets sine programutkast foran stortingsvalget.

Forvaltning i strid med husdyreiers rettskrav

Forvaltningens krav om funn av kadaver er i strid med husdyreiers rettskrav på full erstatning.

Landbruket trenger kvinnfolk

Skal flere kvinner velge seg inn i landbruket, må vi ha mer å tilby. Totalpakken slik den er i dag er for dårlig.

Få gulrøtter, mest pisk med Høyres politikk

Høyres programkomité anerkjenner behovet for norsk matproduksjon, men virkemidlene peker i en annen retning.

De skal peke ut den nasjonale kulturlandskapsprisvinneren

Bondelagsleder Nils T. Bjørke sitter i juryen som skal plukke ut vinneren av den nasjonale kulturlandskapsprisen.

Veier til grønn vekst

Produsentøkonomi og et eget vekstprogram. Det er to faktorer som skal sikre vekst i grøntnæringa i Norge.

Ikke næringsbygg ved nye veier

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) oppfordrer kommunene til ikke å tillate nye kjøpesentre og næringsbygg ved nye veier der dyrkajord må tas til veibygging.

Frps oppgjør med matkjedene

Frps Robert Eriksson tok et kraftig oppgjør med matvarekjedene under debatten på årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag.

Våre samarbeidspartnere