Nyheter

Kornbøndene vil fortsette

Dårlige kornhøster til tross, 56 prosent av kornbøndene vil drive videre som i dag.

Landbruksvareimporten frå EU femdobla

Landbruksvareimporten frå EU til Noreg er femdobla frå 1990 til 2010. Eksporten frå Noreg står på staden kvil.

Det viktigste er årvåkenhet i alle ledd

-Vi har forståelse for viktigheten av å hindre at gjødsel kommer på avveie. Det viktigste er årvåkenhet.

Drenering kritisk for kornproduksjonen

15 prosent av kornarealene på Østlandet er dårlig drenert. Samtidig er det mer enn 30 år siden dreneringen skjedde..

Lokallagsleder tilbyr stortingspolitiker sommerjobb

Dag Fredrik Eftedal, bonde og lokallagsleder, tar Jøran Rytman (Frp) på alvor og tilbyr jobb som matprodusent!

Får ikke disponere erstatning etter vern

Virkesberettigede får ikke disponere erstatning etter vern i statsallmenninger. Høyesterett satte foten ned.

Kritisk for norsk kornproduksjon

Kornproduksjonen i Norges kornkammer vil om 10 år være mellom 80 og 100 prosent av dagens nivå. Noe må gjøres.

Det må handle om hva statsråden leverer

-Det må handle om hva Slagsvold Vedum leverer som statsråd, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke om ny minister.

Bondelaget vil endre kvoteforskriften

Norges Bondelag går inn for å endre kvoteforskriften, slik kvotetak ikke begrenser produksjonsøkning.

Rio+20: Styrke berekraftig nasjonal matproduksjon

Landbruket er heilt sentralt i arbeidet med å redusere fattigdom, meiner Bondelaget føre Rio+20-møtet.

Brita Skallerud gjenvalgt som andre nestleder

Fornyet tillit til ledertrioen i Norges Bondelag

Se flere bilder fra Bondetinget

Norsk matproduksjon må økes – Bondelaget krever politisk taktskifte

Årsmøtet i Norges Bondelag forutsetter at regjeringen i statsbudsjettet for 2013 sikrer en utnyttelse av handlingsrommet i tollvernet.

Mat i Norge er for billig, ikke for dyrt

Aslak Sira Myhre satte mot i bøndene.

Byjenta som ble Askeladd

Charlotte Holberg Sveinsen er årets Askeladd, for sitt arbeid med kafè- og landlivsbutikken Skafferiet på Helgøya i Hedmark.

På vegne av alle verdens bønder

Lederen i World Farmers' Organisation, amerikaneren Robert Carlson snakket til årsmøtet på Lillehammer.

Brekk fikk brekkjern

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fikk en brekkjern da han gjestet årsmøtet i Bondelaget.

2013 blir avgjørende for landbruket

Stort engasjement i generaldebatten rundt veivalg mot Stortingsvalget til neste år.

Klart råd til regjeringa – lytt mer til velgerne!

Nils T. Bjørke var klar i sin tale: Skal den rødgrønne regjeringa vinne valget til neste år, må de ta hensyn til hva forbrukeren mener.

Se bilder fra årsmøtet på Lillehammer

270 delegater, gjester og ansatte fra hele landet - og utlandet - er samlet til Bondeting. Se bildene her!

- Investeringsevnen må styrkes

- Investeringsevnen i melk og storfekjøtt må styrkes, sa Johan Kristian Daling da han hadde ordet under generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag onsdag.

Bondelagskokken byr på middag

Under årsmøtemiddagen er det duket for smaker fra både Østfold, Akershus og andre deler av landet. Kjærlighet til norsk mat - ja, i høyeste grad!

Bondelagslederen gleder seg til årsmøte

Bondelagsleder Nils T. Bjørke forventer en god debatt på hvordan landbruksnæringen skal arbeide videre for å sikre norsk matproduksjon.

Tomtefesteseier i Strasbourg

Grunneierne vant enstemmig fram ved menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Framtida er en produktiv jordbrukspolitikk

- Landbruket må gjøres i stand til å håndtere en uforutsigbar framtid, mener LU-sjef Christian Anton Smedshaug.

Nær 300 samla til generalforsamling i WFO

Kjedemakt, matsikkerheit og klima sto i sentrum under generalforsamling i World Farmers´Organisation (WFO).

KIL-milder for 2012 fordelt

14 prosjekter får tildelt nærmere 5 millioner kroner fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) i 2012.

Møter Frp om landbrukspolitikk

Bondelagets seniorrådgiver Anders Huus deltar onsdag i et seminar om landbrukspolitikk Frp arrangerer.

Vil utnytte handlingsrommet i importvernet

Vi er fornøyd med at flertallet i næringskomiteen er tydelig på å utnytte handlingsrommet i importvernet.

KrF alene om å ville sende avtalen tilbake

KrFs Steinar Reiten ble alene om å foreslå at jordbruksoppgjøret skulle sendes tilbake til Regjeringen.

Kathrine Kleveland gjenvalgt som leder

Bygdekvinnelagets årsmøte valgte tre nye og gjenvalgte fire "gamle" styremedlemmer.

Matvaresikkerhet og bærekraftig utvikling

Seminar med statsrådene Lars Peder Brekk, Heikki Holmås og LU-sjef Christian Anton Smedshaug 12. juni.

GMO: Regjeringen bundet med en hånd

Godkjenning av GMO eller ikke? Regjeringen er bundet på en hånd. Spørsmålet er hva den gjør med sin frie hånd.

JUS: Dokumentavgift ved overdragelse og salg

- For eiendommer som overtas med etter åsetesreglene, skal skiftetaksten legges til grunn for dokumentavgiften.

Rio+20: Landbruk må i sentrum av forhandlingane

Håp om redusert fattigdom og svolt, betre klima og berekraftig grøn økonomi krev landbruket i sentrum.

Makt til bøndene i matvarekjeden

-Verden trenger uavhengige bondeorganisasjoner med forhandlingsmakt i matvarekjeden.

HMS-kampanje med praktisk nytte

-Vi må få bonden ut av "dette går bra"-moduset, seier Bondelagsleiar Nils T. Bjørke om den nye HMS-kampanjen.

Verdens bønder samles i Roma

Norsges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er representert på generalforsamlingen til WFO i Roma.

Krever nye forhandlinger for et ambisiøst klimaforlik

Over 50 organisasjoner står bak et opprop som ber politikerne sette seg ned igjen og finne et nytt klimaforlik.

Grensekontroll ute av kontroll

-Transport av hest og særlig kjæledyr ut og inn av Norge er i praksis ute av kontroll.

Opptog for økt norsk matproduksjon

Over 2500 bønder og et ukjent antall traktorer deltok i Opptog for økt norsk matproduksjon.

Start for landsdekkende HMS-kampanje

Tirsdag 5. juni er det offisiell åpning av kampanjen «Trygghet og helse i landbruket».

JUS: Når tomta du solgte grenser til elv

Hovedregelen er klar: Fradelte tomter inntil vassdrag omfatter også grunnen under vassdraget.

Bondesolidaritet: Kjemper for rettferdig pris til bonden

- Det er på tide med en rettferdig pris for produktene våre, sier Even Erlien, en av initiativtakerne til Bondesolidaritet.

Verdens melkedag 1. juni

Fredag 1. juni markeres Verdens melkedag for tolvte gang.

Oppgraderer det internasjonale arbeidet

Norges Bondelag vil invitere Norsk Landbrukssamvirke til samarbeid om oppgradering av det internasjonale arbeidet.

Regjeringens forslag øker inntektsforskjellene

-Regjeringens forslag til jordbruksoppgjør betyr svekking av inntektsutviklingen til bøndene i forhold til andre.

Dokumenterer Regjeringens måloppnåelse på nasjonal matproduksjon

Rådsmøtet i Norsk Landbrukssamvirke er bekymret over viljen til å følge opp målet om økt norsk matproduksjon.

Vil styrke næringas politiske posisjon etter 2013-valget

Norges Bondelag vil jobbe for å styrke Bondelaget og næringas politiske posisjon etter valget i 2013.

Våre samarbeidspartnere