Nyheter

Blir ikkje samde om frivillig ordning i matkjeda

Forsøket på å finne ei frivillig ordning for partane i matkjeda går dårleg i EU.

Beste norske drikke blir kåra i oktober

I oktober blir Fridtjofprisen til beste norske drikke delt ut i Balestrand i Sogn og Fjordane.

- Vil dagligvarekjedene utnytte tollendringene til å øke egen fortjeneste?

Det vil ikke komme noe prissjokk. Det vil i så fall dagligvarekjedene selv stå for, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Rot og tull i rovdyrforvaltninga

- Rot og tull i rovdyrforvaltninga, tordner Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag etter at MD har stanset ulvejakta.

Statsbudsjettet sikrer norsk matmangfold

- Tollendringen i statsbudsjettet vil sikre det norske matmangfoldet, mener leder Nils T. Bjørke.

Regjeringa må ikkje gi etter for EU-trugsmål

EU truar med å innføre straffetiltak om Noreg brukar ei lovleg omlegging av landbrukstollen. Regjeringa må avvise EU.

Bedre å ta ut ulv før beitesesong enn jaktlisenser om høsten

- Det er helt uforståelig at myndighetene avslår å ta ut ulv før beiteslipp for så å gi jaktlisenser etter at beitesesongen.

- Ingen mathall uten importvern

Matmangfoldet forutsetter importvern, sier Aina Bartmann i Bondens Marked til Klassekampen.

Utfordringer som gir råvarer i verdensklasse

- Vi har en topografi og et klima som gir ekstra utfordringer, men til gjengjeld råvarer i verdensklasse

Trygghet og helse 700 ganger

Den landsomfattende kampanjen "Trygghet og helse i landbruket" strekker seg over to år og 700 arrangementer.

Helikopter kan gje betre dyrevelferd

Helikopter og ATV kan bety mykje for dyrevelferda - til dømes for å hente sau ned frå fjellet i tide.

Per Skorge deltok på Leder for en dag

Bondelagets generalsekretær har hatt med seg Sondre (19) på jobb - i regi av Ungt Entreprenørskap.

Første møte i nytt Miljø- og kvalitetsutvalg

I juni oppnevnte Bondelagsstyret nye medlemmer til Miljø- og kvalitetsutvalget. Nylig hadde utvalget første møte.

Vil høres om tomtefesteloven

Bondelaget, Skogeierforbundet og NORSKOG vil møte Justiskomiteen FØR komiteen avgjør tomtefesteloven.

Påskeegget førte Kristoffer til Gurebo Gård

9-åringen Kristoffer Seim Kind fra Sandefjord vant Bondelagets påskeeggkonkurranse. Turen gikk til Gurebo Gård.

WTO-generalen forsiktig pessimist

WTOs generaldirektør Pascal Lamy erklærer seg som forsiktig pessimist på årets WTO-forum.

Nå kommer biografien om Jon Leirfall

Bondelagets styremedlem Trine Hasvang Vaag deltar under lanseringen av biografien om Jon Leirfall.

Nordiske bondeleiarar med felles uttale om matkjede

Nordiske bondeleiarar krev ein meir rettferdig maktfordeling i matkjeda.

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel er en heldagsaktivitet som lokallag kan gjennomføre i ungdomsskolen.

Vervekampanje 2012 – Tørre å spørre!

Vervekampanjen ”Tørre å spørre” er i gang!

Veien til stemmene går via mediene

Anders Todal Jenssen fortalte Lederkonferansen hvordan matproduksjonen kan settes på dagsordenen i Stortingsvalget.

Rovdyrpolitikken må ikke svekke norsk matproduksjon

Les uttalen fra Norges Bondelags lederkonferanse om matproduksjon og utmarksressurser i et rovdyrperspektiv.

Importvern er en forutsetning for norsk matproduksjon

Les uttalen om fremtidsrettet matproduksjon og tollvern fra lederkonferansen i Norges Bondelag.

- Importvern viktig for landbruket

I ulik grad er stortingsrepresentantene fra H og Ap som gjestet Lederkonferansen opptatt av sterkt importvern.

Ser framover mot jordbruksforhandlinger og Stortingsvalg

-Styrket tollvern kan gi oss drahjelp, sa Nils T. Bjørke i sin tale til Norges Bondelags lederkonferanse.

Bondelaget vil redusere ulvesona

Norges Bondelag ønsker ikke ulv i norsk fauna, men for å forvalte ulven som er her, trenger vi en ulvesone, som reduseres.

Har EU grunnlag for å true med handelskrig?

Denne kronikken av Per Skorge om reaksjonene på styrket tollvern står på trykk i Dagens Næringsliv i dag.

Takstmannsgruppen i Bondelaget er i gang

- Våre medlemmer har behov for å kunne henvende seg til kyndige takstfolk med erfaring innen landbrukstaksering, sier juridisk fagsjef Ole Jacob Helmen.

Beiterett i Høyesterett

I dag starter Høyesteretts behandling av anken fra Eli Dørum og Kåre Kleiva om beiterett.

Film fra Åpen Gård

I august arrangerte Søndre Høland landbrukslag Åpen Gård med stor suksess. Se film med alle aktivitetene.

Spisser kompetansen om rovvilt

Ansatte og tillitsvalgte i Norges Bondelag skal forsterke kunnskap sin om rovviltforvaltninga - 23. oktober

Kongelig sus over Bondens marked

Denne helga kan du besøke Bondens Marked - på Bygdøy Kongsgård. Her finner du alle arrangementene.

Norsk mat er viktig for mangfoldet

Uten et fungerende importvern vil norsk jordbruk og næringsmiddelindustri bli marginalisert.

Regjeringa går for prosenttoll

Vi er glad for at Regjeringa tar utfordringene i landbruket og næringsmiddelindustrien på alvor og vil styrke importvernet.

- Seier for norsk matproduksjon

En styrking av importvernet vil bidra til å sikre næringsliv, matvaresikkerheten og kulturlandskapet i distrikts-Norge.

Gjennomslag for prosenttoll

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum hadde grunn til å smile bredt da han besøkte Nord-Trøndelag.

Bondelandet med siste generasjons bønder

-Du jobber for mye, for for lite, er beskjeden Svein Stubberud får fra barna side. Onsdag er han med i "Bondelandet".

Fra korn til mel på Matstreif

Bondelaget viste kornets kretsløp på matfestivalen Matstreif.

Besøk Bondelaget på Matstreif

Bondelaget er på matfestivalen Matstreif på Rådhusplassen i Oslo fredag og lørdag.

Snevert fokus på følgene av patentdirektivet

- De avbøtende tiltakene er ikke er tilstrekkelig for å motvirke de negative konsekvensene av EUs patentdirektiv.

Økt verdiskaping fra hytte- og fritidsbebyggelse

Er du rask, kan du forsatt melde seg på seminaret der målet er styrket næringspotensial for hyttebygging.

Feirar samvirke med eiga matpakke på Dyrsku'n

På Dyrsku’n kan du kjøpe landbrukssamvirket si eiga matpakke til ein rimeleg penge, den såkalla ”Samvirkepakka”.

Skuffet over manglende vilje til å bistå landbruket i Troms

Tromsleder Asgeir Slåttnes er utrolig skuffet over regjeringa og landbruksministerens manglende vilje til å hjelpe.

Møtte forbrukarane til matprat

- Mange som stakk innom, var opptekne av norsk landbruk og matproduksjon.

Forslag om EU- kontroll av store traktorer

- Bør kun gjelde raske traktorer som ferdes mye langs veien, mener Bondelaget.

- Statens vegvesen har seg selv å takke

Statens vegvesen beskylder Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å forsinke prosessen rundt planlegging av ny E18. - Vegvesenet synes å glemme at de selv har medvirket til dette, sier fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs i Akershus Bondelag.

Juridisk samling med samarbeidende advokater

Organisasjonssjefer og samarbeidende advokater møttes denne uken for faglig påfyll.

Kompromissløs kamp om såfrø

Alle midler tas i bruk for å få kontroll over verdens såfrømarked. Den amerikanske bonden David Runyon holdt på å miste gården i møte med en av verdens største såfrøprodusenter. Denne uken var han i Norge for å snakke om konskvensene av såfrøkrigen.

Ønsker bilder fra alle lokallag

For mye matjord bygges ned eller gror igjen. Bondelaget ønsker å dokumentere dette med bilder fra hele landet.

Ønsker ikke patenter å biologisk materiale

Bondelaget mener det fortsatt er behov for restriktiv praksis for patentering av biologisk materiale.

Våre samarbeidspartnere