Nyheter

Vil møte Faremo om tomtefesteavtaler

Bondelaget, Skogeierforbundet og Norskog ber om et møte med statsråd Grete Faremo om tomtefesteavtaler.

Her er finalistene til Årets unge bonde

Torsdag 15.november klokka 15 blir Årets unge bonde 2012 kåra på Ungdomstorget på landbruksmessa Agroteknikk.

På Agroteknikk kan du spørre om juridiske råd

Hver dag mellom 11.00 og 15.00 kan du få gratis juridiske svar på Agroteknikk.

Nei til EU skynder seg langsomt mot EØS

Nei til EUs landsmøte vedtok å arbeide aktivt for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

- Eksportlandbruket negativt for Uruguay

- Eksportrettinga av landbruket i Uruguay har hatt negativ effekt på miljøet og familielandbruket.

Norges Bondelag svarer offensivt på Høyres forslag i landbrukspolitikken

Nils T. Bjørke svarer i Aftenposten at Høyre er ikke ærlige om konsekvensene av sin landbrukspolitikk.

Ber om prosenttoll på grønt

Grøntutvalget i Norges Bondelag ber Bondelagsstyret jobbe for prosenttoll for grøntprodukter.

VESTPÅ neste ut i God Morgen Norge

Torsdag den 8 november tilbereder Wenche Andersen en deilig høstsuppe med Salmalaks og vaktelegg.

Du møter Bondelagstillitsvalgte på Agroteknikk

Styremedlemmer og fylkesledere; du treffer Bondelagets fremste tillitsvalgte på messa Agroteknikk 2012.

Holder fast ved harmonisering av ammoniakk-norm

Norges Bondelag holder fast ved at ny norm for mulig eksponering av ammoniakk bør tilsvare EUs normer.

Det nytter å tørre

Reidar Eriksen tør å spørre. Melkebonden har det siste året vervet 13 personer.

Påvirker norske investeringer og handelsinteresser andre lands handlingsrom?

Handelskampanjen bruker Globaliseringskonferansen til å videreføre Nyt Afrika-debatten.

Vil styrke velferdsordningene for bønder med omsorgsansvar for barn

Miljø- og kvalitetsutvalget ber Bondelaget arbeide for bedre velferdsordninger for bønder med omsorgsansvar for barn.

87 øl er med i kampen om Årets øl 2012

20 bryggerier fra 14 fylker har meldt på 87 øl ttil kåringen av Årets Øl 2012 under Det Norske Måltid.

Støtte til ny runde med Levende landskap

Norges Bondelag støtter produksjonen av Levende landskap II. Første runde fikk over to millioner seere.

Ulike mål krever ulik politikk

- Norge vil og kan ha et annet landbruk, skriver Bondelagsleder Nils T. Bjørke i et innlegg i dagens Aftenposten

Østpå i God Morgen Norge

Torsdag den 1. november er det utvalgte produkter ØSTPÅ som får plass i Wenches Kjøkken på God Morgen Norge.

Mest til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Av 204 avtalemillioner går 151 millioner kroner til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Nye i Budsjettnemnda

Anne Thorine Lundstein og Anders Huus er foreslått som Bondelagets representanter til Budsjettnemnda.

Mye å spare på å ta ut rovdyr før beitesesong

Det ligger betydelige innsparingsgevinster i bruk av FKT-midler og erstatninger ved å ta ut rovdyr før beitesesong.

Sammen for å produsere nok mat

FAO går sammen med bondeorganisasjonene for å understreke betydningen av å produsere nok mat i verden.

Nyskaping og samarbeid i landbruket

Hadelandkonferansen tar mål av seg å inspirere og videreformidle kunnskap om bruk av egen gard og egne ressurser.

- Dette er ikke det vi ønsker oss.

Eksport av svin er ikke et mål i seg selv. Det er norske bønder som tar tapet, sier Nils T. Bjørke, leder i Bondelaget.

Smag og Behag i Grimstad årets vinner av Ganefart

- Smag og Behag lunsjbar i Grimstad på Sørlandet er årets vinner av Ganefart.

Det Norske Måltid 2012: og de nominerte er..

Det Norske Måltid 2012 nærmer seg. I mellomtiden kan du "smake på" de nominerte..

Regjeringen må endre tomtefesteloven

-Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg tar grunneierne på alvor. At dommen blir stående, er som forventet.

Bondelaget foreslår nytt erstatningsvern for rovdyrrammede

- Storsamfunnet må bære de økonomiske kostnadene ved statens rovdyrpolitikk.

Grøntutvalget samlet på Frosta

Grøntutvalget i Norges Bondelag har nylig "hjemme hos" utvalgets leder - Johan Arnt Hernes på Frosta.

Reversering av tollvern får dramatiske følger: 4000 melkebønder i fare

4000 melkebønder i Norge kan bli nødt til å avvikle melkeproduksjonen dersom dansk ost tar markedet.

Bondelaget søker bondelagskokk 2013-2014

Søker engasjerte kokker som brenner for norske råvarer og norsk landbruk.

Egge Gård fekk Fridtjovprisen 2012

Egge Gård fekk Fridtjovprisen 2012 for Iseple. Produktet oppnådde 43 av 45 mulege poeng.

Søk om rovviltskadeerstatning elektronisk

Fristen for å søke erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november.

Forventer handlekraft for økte inntektsmuligheter

- Vi forventer at det utvises tilsvarende handlekraft som i tollvernspørsmålet med styrkede inntektsmuligheter.

Tollendring bidrar til et landbruk over hele landet

- Forslaget til endringer i tolllvernet bidrar til å sikre et landbruk over hele landet

- Etterlys norske epler

Norske epler kan være vanskelige å finne i fruktdisken – selv midt i sesongen.

Bondelaget sier ja til det store strømkuttet

Norges Bondelag sier ja til dugnaden for å kutte strømregninger og spare miljøet for unødig energibruk

Bondelaget er positiv til Ulvesoneutvalgets innstilling

-Utvalget har gjort en solid jobb som vil bidra til å redusere konfliktene mellom lokalbefolkning, beitenæring og ulv.

Fjellvettregelen når det gjelder nedbygging av matjord

-Det er ingen skam å snu, skriv Bondelagsleiar Nils T. Bjørke. På 20 år har Noreg bygt ned matjord lik 47 000 fotballbanar.

Positivt dersom rovvilttapene er redusert

-Nedgang er positivt, men resultatet får vi først når erstatningssøknadene for sau drept av fredet rovvilt er inne.

Derfor produserer vi mat i Norge

Her kan du lese om hvorfor vi produserer mat i Norge - og hva som skal til!

Norges nye mathall har åpnet

30 spesialbutikker og spisesteder skal friste de besøkende i den nye Mathallen i Oslo.

Vil ha nye byer

TV 2 skrev i går om Norges Bondelags nytenkning rundt byplanlegging. Norges Bondelag vil ha nye byer i Norge.

Årets KSL-standard er klar

Den nye KSL-standarden er bygget over samme lest som tidligere, men skjemaer og veiledere har ny grafisk utforming.

Skattekurs for regnskapsførere

I dag braker det løs - nok en gang er regnskapsførere med landbruksregnskap som spesialfelt samlet til kursing.

Høyesterett forkastet anke om beiterett

Høyesterett har forkastet anken fra Eli Dørum og Kåre Kleiva om erstatning for rovdyrtap.

Gir prosenttoll prissjokk? Bondelaget svarer

Blir det dyrere med gode franske oster, og vil prosenttoll sikre norske bønder inntektsøkning?

Diskuterer gjengroing i kulturlandskapet

Konferanse om kulturlandskap, kulturminner og reiseliv.

- Styrk næringslivet og styrk tollvernet

Det var hovudsaka frå Nils T. Bjørke sitt møte i Regjeringa sitt kontaktutval.

Nominér din kandidat til Årets unge bonde 2012

For tredje år på rad leter Norges Bygdeungdomslag, Nationen og McDonald’s etter årets unge bonde.

Grunneiere og rådgivere samlet til kurs i tomteutvikling

Bondelagets kursserie "Tomteutvikling i praksis" er i gang. Nylig var 40 grunneiere og rådgivere samlet på Fagernes.

Våre samarbeidspartnere