Nyheter

Viktig informasjon ved import av fôr

Rundballing på Mustadseter

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

Har du halm til overs eller trenger du halm?

Halmberging Hedmark

Felleskjøpet Agri har nå lansert en egen tjeneste for å formidle halm mellom kornbønder og husdyrprodusenter.

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

oppmøte kalnes

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Beholder korntilskudd

Tørr åker

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Innovasjon Norge vil hjelpe tørkeramma bønder

tørke i vestby

Ber bønder ta kontakt for avdragsutsettelse på lån hos Innovasjon Norge.

Klager på lisensfellingskvote

Ulv

Norges Bondelag ber om økt lisensfellingskvote på ulv for å komme ned på bestandsmålet.

Inviterer til krisemøter om fôrsituasjonen

Kalv illustrasjonsbilde

Flere steder på Østlandet arrangeres det krisemøter for bønder om tørke og den vanskelige fôrsituasjonen.

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Tesco

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Våre samarbeidspartnere