Nyheter

Gamle hønsebur er historie

Illustrasjonsfoto: Merete Støfring

Fra årsskiftet er bostandarden for alle norske verpehøns oppgradert til moderne miljøbur eller frittgående systemer.

Jord må brukes til matproduksjon

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Per Ole Ranberg

-Vi har et internasjonalt ansvar for å bruke våre begrensede jordressurs til matproduksjon.

EØS påverkar bondens kvardag

Bondelagsleiar Nils T. Bjørke, arkivfoto: Marthe Haugdal

EØS-avtalen påverkar landbruket. -Men, det er avgjerande skilnad mellom medlemskap og EØS, seier Nils T. Bjørke.

Ny norm for ammoniakk uhåndterbart for landbruket

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.

Dersom et forslag til ny norm for ammoniakk blir vedtatt, har norsk husdyrhold store problemer.

Gir meldinga god karakter

De to nestorene Per Harald Grue og Reidar Almås gir landbruksmeldinga god karakter, men Almås nøyer seg med "M -".

Kraftproduksjon kan gi bønder og grunneiere milliardinntekter

Foto: Norges Bondelag

- Vann- og vindressurser kan gi bønder og grunneiere store tilleggsinntekter.

Landbruks- og matmeldinga: Bøndene to skritt foran

-Det er gode ambisjoner og målsettinger i landbruksmeldinga. Men bøndene er to skritt foran.

Etterlyser klare strategier for å nå målene

Bondelaget på høring i Stortinget, fra venstre næringspolitisk sjef Arild Bustnes, Bondelagsleder Nils T. Bjørke og seniorrådgiver Anders Huus, foto: Marthe Haugdal.

Økt sjølforsyning gjennom større bruk av norske ressurser krever et inntektsløft.

Våre samarbeidspartnere