Nyheter

Rekordmange vil opprettholde jordbruket

Ni av ti er for å opprettholde det norske jordbruket av minst samme omfang som i dag, viser MMI-måling.

- Som en dampveivals i matfatet

Norges risikerer å miste 5340 dekar dyrket jord hvis transportetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan blir vedtatt.

Nei til boliger og næringsbygg på matjord

- Byer og tettsteder må bygges tettere. Bondelaget sier et absolutt nei til å bygge boliger og næringsbygg på matjord.

Stor interesse for norsk modell i Canada

Det var stor interesse for den norske landbruksmodellen då bondelaget i Quebec arrangerte konferanse.

I Bondelaget av solidaritet

Foto: Arne Åsen/Bondebladet

Ragnar Lensberg bruker ikke lang tid på å forklare viktigste grunn til at han står i Bondelaget. Svaret er solidaritet med andre bønder.

- Økt norsk matproduksjon på norske ressurser

Foto: Marthe Haugdal

Representantskapet har samlet Bondelagets uttaler om landbruks- og matmeldinga i en endelig uttale.

Bondelaget tar klimautfordringene på alvor

Bondelaget vil jobbe aktivt for å redusere utslipp av klimagasser samtidig som landbruket er en del av løsningen.

Alle utøvere skal ha kompetanse

- Alle utøvere i landbruksnæringa skal ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift.

Våre samarbeidspartnere