Nyheter

Vil gi all dyrka og drykbar mark et juridisk vern

-Økt matproduksjon basert på norske ressurser forutsetter et sterkere vern av matjord.

Representantskapet krever: Fra ord til handling

Representantskapet forventer at ambisjonene i matmeldinga følges opp gjennom konkrete tiltak - i forhandlingene.

Viktig politisk gjennomslag om moms

Utleie av samdriftsfjøs skal ikke lenger betraktes som ordinært utleie, men som en del av en større driftsavtale.

EØS-avtalen bryter på toll og gjensidighet

EØS-avtalen bryter med viktige forutsetninger for handel med landbruksvarer: utjevning av toll og gjensidighet.

Rekordmange vil opprettholde jordbruket

Ni av ti er for å opprettholde det norske jordbruket av minst samme omfang som i dag, viser MMI-måling.

- Som en dampveivals i matfatet

Norges risikerer å miste 5340 dekar dyrket jord hvis transportetatenes forslag til ny Nasjonal transportplan blir vedtatt.

Nei til boliger og næringsbygg på matjord

- Byer og tettsteder må bygges tettere. Bondelaget sier et absolutt nei til å bygge boliger og næringsbygg på matjord.

Stor interesse for norsk modell i Canada

Det var stor interesse for den norske landbruksmodellen då bondelaget i Quebec arrangerte konferanse.

Våre samarbeidspartnere