Nyheter

IPT: Bør bli meir langsiktige avtaler

Tilbydarane av Inn på tunet-tenester treng meir føreseielege vilkår for drifta si enn mange har i dag.

Denne biogassbilen kan gi 180 prosent klimagevinst

Foto: Marthe Haugdal

Bondelagsleder Nils T. Bjørke og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk kikket på biogassbilen som kan gi en klimagevinst på 180 prosent.

Tollvernet forvitrar

EU eksporterer landbruksvarer for stadig større summer til Norge.

I 2010 var verdien av importerte landbruksvarer til Noreg 35 mia kroner, i år 2000 18 mia kroner.

Økte melkekvoter

Foto: Svein Skøien

Melkebøndene kan øke sin produksjon med tre prosent neste kvoteår.

Vil ha strategi for å møte ekstremvær

Illustrasjonsfoto: Anders Hals, Skog.no

Bondelaget og Skogeierforbundet ber om penger til oppryddingen etter Dagmar og en strategi før neste storm..

Høyesterett prinsippfast om konsesjonsloven

Illustrasjonsfoto: Per Hilleren.

Høyesterett holdt fast ved vedtak, og nektet milliardær konsesjon. - Styrker loven, sier Ole Jacob Helmen.

Forurenser må betale - ikke grunneier

Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen

Myndighetene må stille krav til virksomheter om garanti for kostnadene til opprydding av eventuell forurensning, mener Norges Bondelag.

Gamle hønsebur er historie

Illustrasjonsfoto: Merete Støfring

Fra årsskiftet er bostandarden for alle norske verpehøns oppgradert til moderne miljøbur eller frittgående systemer.

Våre samarbeidspartnere