Nyheter

Tilleggsforhandlingene er i gang

I tilleggsforhandlingene mellom jordbruket og staten er det enighet om et utredningsoppdrag til Budsjettnemnda for jordbruket.

Demensomsorg på gård gir en god hverdag

Under Arendalsuka fikk tilhørerne på "Inn på tunet" seminaret høre en sterk fortelling om demensomsorg på gård.

Nyhetsbrev - hvilke partier vil ha inntektsløft for bonden?

Vi har laget nyhetsbrev - og i denne utgaven kan du lese om hvilke partier som vil gi et inntektsløft til bonden.

Bondelaget på Arendalsuka

Hvordan tette inntektsgapet, spør bondelaget politikerne i dagens debatt på Arendalsuka. Se den her!

Her er jordbrukets inntektsutvalg

I dag presenterte regjeringa utvalget som skal foreslå en ny måte å måle inntektene i jordbruket på. Gimming ber om en delleveranse allerede til jordbruksforhandlingene 2022.

Staten sier ja til tilleggsforhandlinger

Staten aksepterer jordbrukets krav om å starte tilleggsforhandlinger om kompensasjon for ekstraordinære utgifter.

Felles forventninger for styrket norsk matproduksjon

NHO Mat og Drikke, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Norges Bondelag går sammen om fem forventninger for videre vekst i norsk matproduksjon til en kommende regjering etter valget i høst.

Nyhetsbrev - hva mener partiene om norsk mat?

Les ukas nyhetsbrev "Landbruk på 2 minutter", for deg som er opptatt av norsk matproduksjon og vil lære mer om landbruket.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Krever tilleggsforhandlinger med staten.

Grunnet kraftig prisøkning på kunstgjødsel og andre varer påvirket av internasjonale forhold krever Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag tilleggsforhandlinger med staten.

Bondelaget forbereder grunnlaget for ekstraordinære forhandlinger

På grunn av den ekstraordinært sterke kostnadsveksten på blant annet kunstgjødsel, forbereder Norges Bondelag grunnlaget for tilleggsforhandlinger med staten.

Kan felle enda en bjørn i Troms

Klima- og miljødepartementet har bestemt at det gis løyve til å felle en bjørn som har tatt flere sau i Troms.

Se deg om i bondens landskap

De store bilderammene er en del av Bondelagets sommerkampanje.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har laget nyhetsbrev for å øke kunnskapen om norsk landbruk. Tips de du kjenner og meld deg på selv.

Møtte Rotevatn om bjørneherjingene i Troms

I dag møtte Norges Bondelag klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn i anledning herjingene til bjørnene i Troms.

Lettelser for innreise for utenlandsk arbeidskraft

Fra 5. juli ble det åpnet for innreise uten karantene fra flere europeiske land med lavt smittepress, som går til å bli såkalte grønne land.

Har los på bjørnen, får ikke fellingstillatelse

– Uholdbar byråkratisk brems, sier John-Erik S. Johansen.

115.000 frukttrær frostskadet. Verste tilfellet på 40 år.

Det er meldt inn skade på om lag 115.000 frukttrær i Vestfold og Telemark. Norges Bondelag etterlyser en mer skreddersydd erstatningsordning.

Pant boksen så slipper dyra å lide

Nå relanserer vi den landsomfattende informasjonskampanjen.

Stortingsbehandling uten inntektsløft

Denne uka behandles jordbruksoppgjøret i Stortinget.

Podkast med ny leder

Bli bedre kjent med Bjørn Gimming, ny leder i Bondelaget. Vi får høre om bakgrunnen hans og hva han tror blir viktig framover.

Enighet om videre arbeid med grunnlagsmaterialet

Under årsmøtet til Norges Bondelag ble det vedtatt hvordan det skal arbeides videre med grunnlagsmaterialet framover.

Bjørn Gimming er den nye bondelagslederen

Årsmøtet har valgt Bjørn Gimming fra Halden som ny leder i Norges Bondelag. Med seg som nestledere få han Egil Chr. Hoen og Bodhild Fjelltveit.

Resolusjon fra Bondetinget: Økt inntekt er jobb nummer 1

I 125 år har inntekt vært Bondelagets fremste kampsak. Denne våren har vist at bondens tålmodighet er slutt. Vi må tette inntektsgapet for å ruste landbruket for framtida.

Tre nye æresmedlemmer

Årsmøtet utnevnte de tidligere lederne Bjørn Iversen, Kirsten Indgjerd Værdal og Bjarne Undheim til æresmedlemmer i Norges Bondelag.

Fem krav fra Bondelaget inn i årets valgkamp

Årsmøtet har vedtatt fem krav til neste regjering om bedre inntekter i norsk landbruk.

Vi godtar ikke dårlig dyrevelferd og har nullvisjon for dyrevelferdssaker

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt denne resolusjonen.

Følg Bondetinget live her!

Vårt digitale årsmøte kan følges live her via vår YouTube-kanal.

Bollestad på Bondetinget

Bærekraft var et stikkord da landbruks- og matminister Olaug Bollestad gjestet Bondetinget onsdag.

Aremark Bondelag er årets lokallag

Årets lokallag er nå kåret. Lokallaget som vinner prisen i år, vinner fordi de treffer på absolutt alle kriterier for prisen, mener juryen.

Glimt fra leders tale og generaldebatten

Stor spennvidde og mange tema på første årsmøtedag i Norges Bondelag.

Amedia inn i Tun Media

I dag ble det kjent at Amedia kjøper seg opp som største eier i Tun Media. Norges Bondelag fortsetter som eier og sikrer fortsatt tilknytning til landbruket.

Jubileumssending fra Bondetinget

Bli med og se Norges Bondelag markerer 125 år onsdag kl 18.30.

Onsdag og torsdag er det Bondeting!

Årets årsmøte i Norges Bondelag går av stabelen onsdag 9. – 10. juni. Du kan følge innledninger og debatter direkte her.

Lettere å få godkjent sesongarbeidstakere i grøntnæringa

Det er nå gjort justeringer i vurderingskriteriene for ordningen med unntak fra reiserestriksjoner i grøntnæringa.

Stor usikkerhet i grøntnæringen

I ukas episode av Landbrukspodden tar vi en prat med lederen i Grøntutvalget i Norges Bondelag, Thor Johannes Rogneby om situasjonen i grøntnæringen.

Hvordan har norske griser det?

Dette bør du vite om norsk svineproduksjon.

Svinestatus

I landbruket jobber vi hele tida med å bedre velferden for dyra. Her er en oversikt over hva som er gjort for gris de siste to årene.

Dyr skal behandles godt

I dag legger NRK fram bilder og film tatt etter innbrudd som viser dårlig dyrevelferd. Dyr skal behandles godt, slike forhold skal vi ikke ha, sier Lars Petter Bartnes.

Vi har ikke en kilo eller en liter å gi

- Vi har hele tiden ment vi ikke har en kilo eller en liter å gi i en frihandelsavtale med Storbritannia. Det mener vi fortsatt, sier Lars Petter Bartnes.

Bondelaget støtter anmeldelse av innbrudd

24 bønder anmelder aktivister for innbrudd på sin gård. De skal ha brutt seg inn for å filme grisene, og NRK har som hensikt å bruke materialet i nyhetssaker om dyrevelferd.

Årsmøte 9. – 10. juni

Det avholdes digitalt årsmøte 9. – 10. juni. Her kan du se sakslister og filmer av kandidatene til nytt styre.

Etterlyser bedre inntekt, investeringsmidler og struktur

Budskapet fra Norges Bondelag til næringskomiteen på Stortinget var klart, under dagens høring om jordbruksoppgjøret.

Gjennomslag for en bedre pelsdyrerstatning

Et flertall på Stortinget står sammen om å gjøre omfattende endringer i regjeringas forslag til erstatningsordning for de som er rammet av forbud mot hold av pelsdyr.

Lettelser for grøntsektoren

I dag er det gjort en endring i Landbruksdirektoratets søknadsordning for utenlandsk arbeidskraft i grøntsektoren.

Matsamarbeidet mellom DNT og Bondelaget igang

Med bruk av flere lokale råvarer skal Den Norske Turistforening (DNT), i samarbeid med Norges Bondelag, bli enda bedre på mat og bevissthet om norsk matproduksjon.- Mat og reiseliv henger sammen, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Ny nasjonal jordvernstrategi lagt fram i dag

I dag la regjeringen fram forslag til ny nasjonal jordvernstrategi med flere nye tiltak.

Jordbruksoppgjøret sendt til Stortinget

I dag ble proposisjonen om jordbruksoppgjøret sendt til Stortinget etter at det ble brudd i jordbruksforhandlingene 6. mai.

Bjørn Gimming innstilt som ny leder i Norges Bondelag

Bjørn Gimming fra Østfold er innstilt som ny leder av Norges Bondelag. Egil Christopher Hoen fra Buskerud og Bodhild Fjelltveit fra Vestland er innstilt som 1. og 2. nestleder.

Her er Bondelagets krav

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag legger fram organisasjonens utgangsposisjon i årets jordbruksforhandlinger.

Våre samarbeidspartnere