Nyheter

Nødvendig ordning for tilgangen til norske grønnsaker

Bondelaget og Småbrukarlaget ba om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa, grunnet kraftig økte strømkostnader. I dag har regjeringa foreslått en slik ordning.

Inntektskampen styrkes

Bondelaget jobber for økt inntekt til bonden, og nå styrker vi arbeidet på området med en egen prosjektgruppe - prosjekt #inntektsløft.

Sju norske kandidater klare til nordisk matkamp

Nå er det klart hvem som skal representere Norge i den nordiske matprisen Embla.

Bolighus på gårdsbruk omfattet av strømordning

Bondelaget har fått avklaring om at strømpakken for husholdninger også omfatter bolighus på gårdsbruk.

Ber om energiløsning for veksthusene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa grunnet kraftig økte strømkostnader.

Disse finalistene kjemper om å bli ny Bondelagskokk

Tre kandidater gjenstår i kampen om å bli den neste Bondelagskokken. Sammen representerer finalistene en god og allsidig bredde i norsk matkultur, mener juryen. Den store vinneren kåres 3. februar.

Beste vervemåned noensinne

I løpet av vervemåneden november har Bondelaget vervet 777 nye medlemmer.

Regnskapstall viser fortsatt lave inntekter

I 2020 var gjennomsnittlig inntekt 327.000 kroner pr årsverk i driftsgranskingene når jordbruksfradraget ikke er lagt inn.

Ber om støtte til klimajobben

I dag møtte Norges Bondelag Klima- og miljøminister Espen Barth Eide for å fortelle om status i klimaarbeidet i landbruket.

Sikkerhet i landbruket. – Det eneste som virket var Sikringsradioen

Å bidra til norsk matproduksjon innebærer i stor grad også å være utsatt for vær og vind. Heldigvis finnes det samband som sikrer kommunikasjon, tilgjengelighet og nødhjelp ved ulykker.

Melkeproduksjon mot det normale

Etter halvannet år med større etterspørsel enn vanlig, er det tilbake til mer normale tilstander i det norske melkemarkedet. I 2022 får melkebøndene levere 99 prosent av disponibel kumelkkvote, i tråd med Bondelagets sine anbefalinger.

Webinar: Ny klimakunnskap i landbruket!

Den 6. desember hadde Bondelaget webinar om nye klimaløsninger og ny klimakunnskap i næringa.

Dette er dyrevelferdsprogram for storfe

I 2022 lanseres dyrevelferdsprogram for et nytt dyreslag, storfe. Her har vi samla alt du trenger å vite.

Stortingsflertall for nytt inntektsmål

Budsjettbehandlingen har avklart at det er flertall for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

Klimakalkulatoren utvider med nye produksjoner og funksjoner

Landbrukets klimakalkulator utvider, og skal nå også gjelde ammeku, potet og fjørfe.

Spise god, kortreist mat ute? Vi har tipsene til spisesteder

Lurer du på hvor i restaurant-Norge de serverer den aller beste maten basert på gode lokale råvarer? Vi har tipsene for ditt neste hotell- eller restaurantbesøk.

Ingen nye funn av fugleinfluensa

Det ser nå ut til at vi gjennom felles innsats har klart å hindre at smitten kommer inn i flere husdyrbygg, enn to besetninger med verpehøns i Klepp i Rogaland.

Bondelaget på Agroteknikk

Norges Bondelag er godt representert under landets største landbruksmesse. Kom innom oss!

Fortsatt stort engasjement blant tidligere Bondelagskokker

Tidligere Bondelagskokker bruker ofte sitt sterke engasjement til å fortsette å synliggjøre lokale råvarer, også etter å ha gitt tittelen videre. Her kan du lese om noen av dem.

Portforbud for fjørfe i flere kommuner i Viken og Innlandet

Det er påvist fugleinfluensa hos villfugl i Ringerike kommune i Viken. For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Vervetips fra tillitsvalgte

Det er vervemåned i Bondelaget og for nye medlemmer tilbyr vi gratis medlemskap ut året. Å være forberedt, er det beste tipset fra en av våre tillitsvalgte.

Fugleinfluensa og restriksjoner berører mange

To besetninger med høns er nå avlivet i Rogaland på grunn av fugleinfluensa. – Situasjonen er mer alvorlig, sier Gimming.

SV dropper investeringspakke

I sitt alternative budsjett har SV droppet investeringspakken på 200 millioner kroner.

Situasjonen med fugleinfluensa i Rogaland

Det er etablert soner rundt gården med smitte for å hindre smittespredning, og det påvirker mange fjørfebruk.

Viktig informasjon til deg som er fjørfebonde

Mattilsynet har vedtatt begrensninger rundt gården med smitte av fugleinfluensa for å begrense smittespredning.

Fugleinfluensa påvist hos verpehøns

For første gang er det påvist fugleinfluensa i en kommersiell besetning i Norge, nærmere bestemt i Rogaland.

Mattilsynet pålegger avliving

Mattilsynet har avdekket at veterinærer har benyttet ulovlige medikamenter til husdyr. Derfor har tilsynet besluttet at dyra må avlives og destrueres.

Nå rulles Inn på tunet-skolen ut

I dag ble det nye kompetanseprogrammet til Inn på tunet-skolen presentert.

Viktig at regjeringa fortsetter denne kursen

Tirsdag møtte Norges Bondelag i regjeringens kontaktutvalg. Viktigheten av inntektsløft og den nye politiske kursen med blant annet kompensasjon for kostnadsøkninger og investeringsstøtte, var blant temaene Bondelagets leder trakk fram.

Ny retning for landbruket

– Dette er en god start mot en ny retning for landbruket, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, om regjeringas forslag til justeringer i statsbudsjettet.

Slik er fordelingen

Her kan du se hvordan pengene etter tilleggsforhandlingene blir fordelt.

Viktige investeringsmidler til jordbruket

Regjeringa foreslår 200 mill.kr. i investeringsmidler til landbruket. – Viktig for å få med gårdsbruk over hele landet videre, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Bli med på vinterens arbeidsgiverkurs for landbruket

Mer enn 1300 personer deltok på fjorårets arbeidsgiverkurs for landbruket. Nå gjentas suksessen, og i år blir det også egne fordypningskurs på etterspurte temaer.

Stillingen som Bondelagskokk er ledig. – En viktig rolle for norsk matkultur

Er du den nye Bondelagskokken? Med et kokkestipend på 100.000 kroner kan du bidra til å fremme norsk matkultur og spre kunnskap om de unike råvarene som blir produsert i hele landet.

Kjenner du noen som vil bli medlem i Bondelaget?

November er den beste måneden å bli medlem i Norges Bondelag. Fra 1. November er det gratis medlemskap ut året.

Borch sitt første møte med norske bønder som statsråd

Sandra Borch benyttet årets Bondelagskonferanse til å møte bøndene for første gang som øverste leder for norsk landbrukspolitikk. – Vi skal endre kursen i norsk landbrukspolitikk, ropte hun til den fullsatte salen.

Ber Stortinget om at bønder får leve av bærekraftig matproduksjon

Norges Bondelag har gitt Stortingets finanskomité flere innspill i høringen om statsbudsjettet 2022. Innspillene går på områder som omfatter både bønder og forbrukere.

Avtale om kostnadskompensasjon for jordbruket

Enighet om kompensasjon for kraftig økte kostnader til jordbruket på 754 millioner kroner. – Et viktig resultat for norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Sparker i gang Bondelagskonferansen

Bondelaget samler 200 tillitsvalgte for faglig påfyll og lagbygging.

Pressekonferanse tilleggsforhandlinger

Det blir pressekonferanse om tilleggsforhandlingene mellom jordbruket og staten i dag 28.10.2021 klokken 14.15 i Landbruks- og matdepartementet. Pressekonferansen strømmes også på departementets nettsider.

Behov for å leve av bærekraftig matproduksjon og å sikre rekrutteringen

Norges Bondelag har i dag gitt sine innspill for kommende statsbudsjett direkte til energi- og miljøkomiteen i det nye Stortinget.

Tilleggsforhandlingene fortsetter

Jordbruket er i forhandlinger med staten om kompensasjon for ekstraordinær kostnadsøkning. Det har vært møter i formiddag, og blir trolig møter utover dagen.

Ber om prioritering av inntekt, investering, klima og dyrevelferd

Norges Bondelag deltok i dag på høring av statsbudsjettet i Næringskomiteen på Stortinget.

Veileder ved søknad om rovdyrerstatning

Frist for å sende inn søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr er 1. november. På denne siden finner du veileder og nyttig informasjon til deg som skal søke.

Likere vilkår i meierisektoren

Ikke lenger grunnlag for utbetaling av eget tilskudd til meierier for å få melk ut i butikk. – Dette åpner for at en større del av melkeprisen kan tilfalle bonden.

Kostnadsvekst strøm inn i tilleggsforhandlingene

I dagens møte med staten tok jordbruket igjen opp den ekstraordinære kostnadsveksten på elektrisk kraft.

Få alvorlige brudd på dyrevelferden hos gris

– Det er godt å se det svart på hvitt at Mattilsynets funn så langt tyder på at det er få alvorlige avvik for dyrevelferden, og at dyrevelferden hos griser er bra, sier Gimming.

Tilleggsforhandlingene startet opp igjen

Tilleggsforhandlingene mellom staten og jordbruket er startet opp igjen med den nye regjeringen etter at Solberg-regjeringen utsatte dem i september.

Nettkurs: Inn på tunet-skolen

Det nye kompetanseprogrammet til Inn på tunet-skolen presenteres onsdag 10. november.

Gir håp for de mindre bruka

Den nye regjeringen vil tilpasse politikken mer etter norske forhold. Nå slår dem fast at de vil støtte investeringer som fremmer dyrevelferdstiltak uten at det blir stilt krav om nyetablering eller økt produksjon.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere