Nyheter

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Møtte IFAD i Oslo

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimmig, og utviklingsminister Anne Beathe Tvinneriem, møtte mandag presidenten i IFAD, Alvaro Lario i Oslo.

Geir Pollestad er ny landbruksminister

- Jeg vil gratulere Pollestad som ny landbruks- og matminister, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Seminar om beredskap

Torsdag 10. august arrangerer Norges Bondelag og LO seminaret "Vi er Norges beredskap: Hva krever en mer urolig verden av oss?".

Myndighetene må ta grep umiddelbart

Rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Erlend Fiskum, krever at myndighetene tar grep med tanke på binna som herjer i Trøndelag.

Klage til Vestby kommune – IKEA-jordet

Norges Bondelag har sendt inn klage på vedtaket om å gjøre Delijordet i Vestby kommune om til et IKEA-varehus.

Landbruksnæringen møttes om rovvilt

Utmarksbeiteressursene spiller en avgjørende rolle for landbruket i Nord, men forholdene for beitebrukere i Troms må forbedres.

Oppklaring om kvoteordningen for melk

I årets jordbruksavtale ble det lagt opp til flere endringer for å øke andelen eid kvote. Dette har skapt en del forvirring. Her er noen oppklaringer.

Se årsmøtet i opptak her

Se årsmøtet i opptak her. Du kan du høre leders tale, fange opp stemningen i generaldebatten og følge selve valget. I tillegg blir det statsministerbesøk.

Nødvendige tørketiltak

- Vi er i en kritisk og uavklart tørkesituasjon, så det er på høy tid at regjeringen kommer med tiltak, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Ny veileder om beiteskader fra gjess

Norges Bondelag har utarbeidet en ny veileder på hvordan man skal forebygge beiteskader av gjess.

Kan levere mer melk ut 2023

Etterspørselen etter melk er høyere, og leveransene mindre enn forventet så langt i år. Nå øker forholdstallet for kumelk til 0,99.

Kostholdsrådene stikk i strid med mål om økt sjølforsyning

De nordiske kostholdsrådene er nå klare. Vi bør spise betydelig mindre enn 350 gram rødt kjøtt i uken. – Kan gå ut over sjølforsyninga, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Møtte Borch om tørketiltak

Gimming og Solberg møtte landbruksministeren om utfordringene tørken skaper. – Vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på både avling og bønder, sier Gimming.

Disse skal lede Bondelaget det neste året

Ledertrioen er gjenvalgt, og får med seg flere nye navn i styret i Norges Bondelag.

Landbruk over hele landet er en garanti for nasjonal beredskap

Dette er resolusjonen fra Norges Bondelags årsmøte 2023.

Sandra Borch besøkte Bondetinget

Landbruks- og matministeren møtte bøndenes utålmodighet om opptrappingsplan: – Vi skal få til noe før neste jordbruksoppgjør.

Mange engasjerte innlegg i årsmøtets generaldebatt

Under generaldebatten på årsmøtets første dag var det mange engasjerte bønder som tok ordet, om tema som rekruttering, inntekt og velferdsordninger. 

Årets lokallag 2022 er kåret

Vinneren får en premie på 30.000 kroner. Premien gis til det lokallaget som scorer godt på god medlemsoppfølgning, høy aktivitet og synlighet i lokalsamfunnet og aktivt vervearbeid.

Bønder hjelper bønder i Ukraina

10 prosent av jordbruksjorda i Ukraina er minelagt. Norges Bondelag og Norsk Folkehjelp går sammen om en mineryddingskampanje for å få ryddet jorda og bidra til ukrainsk matproduksjon.

- Tusen takk for jobben dere alle gjør

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok under årsmøtet til Norges Bondelag i dag. Han understreket at det er viktig å anerkjenne landbruket som næring.

Leders tale til årsmøtet 2023

Her kan du lese leders tale fra fremføringen på årsmøtet 2023. En oppsummering av året som har gått, og ikke minst veien videre.

Handel og berekraft i fokus når verdas bønder møttest i Sør-Afrika

Ein ny politikk for handel vart utforma då World Farmers Organisation (WFO) hadde generalforsamling i Sør-Afrika nyleg. Etter lange dragkampar vart medlemmene samde om eit dokument som balanserer eksportinteresser og vern om nasjonal produksjon.

Klimarådgjeving gir optimalisert drift

Vestland Bondelag nytta høvet til å vere med klimakoordinator Lene Vangberg Monsen på gardsbesøk for å lære meir om klimarådgjeving. Vi besøkte Bodhild Fjelltveit, 2. nestleiar i Norges Bondelag.

EMV - familieselskap med få deltakarar

– EMV kan bidra til meir mangfald, innovasjon og effektivitet, men også meir konsentrasjon og moglegheit for å skru opp prisane. Det kan bli som eit familieselskap med same person på mange sete, sa næringsminister Vestre under eit seminar om EMV i Oslo.

Deltok på innspillsrunde til dyrevelferdsmeldingen

Torsdag 08. juni deltok Norges Bondelag på Landbruks- og matdepartementets tredje innspillsrunde til dyrevelferdsmeldingen.

Varmt og tørt eller vått og kaldt? - Dokumenter skadene

Når været skaper store utfordringer og det resulterer i avlingssvikt en ikke har mulighet for å sikre seg mot, har en mulighet for å søke om tilskudd.

Viktig NOU om genmodifisering

I dag la Genteknologiutvalget fram sin NOU om genmodifisering. – Et viktig dokument for oss i landbruket, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit.

Stortingsflertallet støtter jordbruksavtalen

Regjeringspartiene sikrer flertall sammen med Sosialistisk venstreparti til jordbruksavtalen. Bra at Stortinget anerkjenner jordbrukets forhandlingsrett og sikrer flertall for en framforhandlet jordbruksavtale sier lederen i Norges Bondelag

Ber Stortinget anerkjenne tetting av inntektsgap

Norges Bondelag har sendt inn sitt høringssvar om jordbruksavtalen til næringskomiteen på Stortinget.

- Nye nordiske ernæringsforslag ikke bærekraftige nok

Forslagene til nye nordiske ernæringsråd tar ikke inn hele bredden av bærekraft. Blir forslagene tatt til følge vil det gi dårlig utnytting av lokale ressurser og mer import, frykter Norges Bondelag.

Mangel på tilgang til plantevernmidler

Denne uka har Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgivning og Gartnerforbundet hatt møte med landbruks- og matminister Sandra Borch om tilgangen til plantevernmidler i frukt.

Pant boksen – unngå dyrelidelser

Aluminiumsbokser og annet avfall som havner i slåmaskina kan utgjøre stor skade på dyra. Nå lanserer Bondelaget den landsdekkende kampanjen «Pant boksen».

Innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil Chr. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Strammer inn jordvernet

Regjeringen ønsker innstramminger i jordvernet. Maks 2000 dyrket matjord skal kunne omdisponeres hvert år. Et strengere vern er avgjørende sier Norges Bondelag.

Ulvesona er ikke et ulvereservat

Høyesterett har i dag slått fast at ulvebestanden i ulvesonen kan reguleres ved lisensjakt.

Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Bonden trenger inntektsvekst, og denne avtalen bidrar til det, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Slik er jordbruksavtalen for melkeprodusenter

Bondelaget gikk inn i årets jordbruksforhandlinger med en særlig prioritering av melkeprodusentene. Denne prioriteringen synes også igjen i den inngåtte jordbruksavtalen.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Dette er avtalen - kort fortalt

Her kan du lese hva avtalen innebærer på forskjellige områder.

Følg pressekonferanse om jordbruksoppgjøret her

Det inviteres til pressekonferanse om årets jordbruksoppgjør klokken 12:00 - følg direktesending her.

Forhandlingene drar seg til

Møtene mellom Bondelaget og staten har fortsatt gjennom helgen. Fristen for å komme i mål er tirsdag 16. mai.

Regjeringen styrker Bionova

Mer fornybar energi i landbruket var en av satsningene da regjeringen i dag presenterte revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Norges Bondelag går til forhandlinger

Norges Bondelag meddelte i dag staten at vi går til forhandlinger på vegne av jordbruket om en jordbruksavtale. – Må ha betydelig forhandlingsgevinst, sier Gimming.

Følg med og del på #bondeTV

Hva jobber bøndene med akkurat nå? Det kan du se 9. mai på Bondelagets Facebook og Instagram, og er du bonde selv vil vi gjerne at du deler fra egen gård!

Hvordan slår krav og tilbud ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan både krav og tilbud i jordbruksforhandlingene påvirker økonomien på ditt bruk.

Statens tilbud vs. Bondelagets krav

Her er hovedforskjellene mellom krav og tilbud i årets jordbrusforhandlinger.

Statens tilbud: Stor avstand i tetting av inntektsgap

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret har en langt lavere inntektsvekst enn jordbrukets krav. – Skal vi fjerne tvilen i landbruket slik at bonden fortsetter som matprodusent, trenger vi et kraftigere inntektsløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Se opptak av pressekonferanse med fremlegging av statens tilbud

Fredag kl 13 legger staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene, som et svar til kravet fra Bondelaget. Følg pressekonferansen her!

Dystre tall fra Landbruksbarometeret

Tallene fra Landbruksbarometeret 2023 er klare. 38 prosent av de spurte vil ikke anbefale unge å bli bonde.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere